Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stafmedewerker beveiliging

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS200005 (BPZ)
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ziektekosten, wachtlijsten in de zorg, jeugdbeleid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat over vaak gevoelige zaken die impact hebben op iedereen in Nederland. Een integraal veilige werkomgeving is hier van groot belang. In jouw functie als stafmedewerker geef je de leiding van team Beveiliging voortdurend een up-to-date beeld van die veiligheid.

Je ondersteunt de beveiligingsambtenaar (BVA) en de functionaris voor gegevensbescherming (FG). Zij houden toezicht op de invulling van het integrale beveiligingsbeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De BVA richt zich op het functioneren van systemen en dreigingen voor personen of de organisatie als geheel. Het rechtmatig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan vallen onder het toezicht van de FG. Beiden kijken naar ontwikkelingen en incidenten op concernniveau. Je maakt onderdeel uit van het team Logistiek, Kabinet en Secretariaat (LKS) en bent daarmee, indien nodig, breder inzetbaar in het team.

Jij verzamelt de informatie over incidenten die zich hebben voorgedaan. Dat doe je via je netwerk de directies en concernorganisaties van VWS. Met inzicht in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy én kennis van het beveiligingsvakgebied analyseer je trends en ontwikkelingen. Daarmee stel je periodieke overzichten en rapportages op. Zo zorg je ervoor dat de BVA en de FG voortdurend een up-to-date beeld hebben van de integrale veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens bij het ministerie.

Bij jouw ondersteunende rol horen diverse administratieve en organisatorische taken. Denk aan het voorbereiden van en notuleren bij overleggen, het beheer van het centrale incidentenregistratiesysteem en het regelen van afspraken. Daarnaast beheer je de mailbox en de zakelijke correspondentie van de BVA en FG. Met welke werkzaamheden je ook bezig bent; altijd staan jouw voelsprieten aan. Zodat echt alle nodige informatie over incidenten op tijd beschikbaar is.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma en affiniteit met de werkvelden beveiliging en privacy.
 • Je begrijpt de belangen bij zaken met gevoelige onderwerpen en informatie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de organisatorische en functionele verhoudingen bij het ministerie van VWS en van de (inter)departementale verhoudingen.
 • Je kunt mondeling en schriftelijk helder communiceren en onder meer verslagen, voortgangsinformatie en managementinformatie opstellen.
 • Je vindt samenwerken en professionele integriteit belangrijk.
 • Je werkt gestructureerd en bewaart de rust in stressvolle situaties.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, met oog voor de voortgang.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking getreden. In plaats van een aanstellingsbesluit stellen we een tweezijdige arbeidsovereenkomst op volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200005 (BPZ) aan Merel Baas-van Vloten.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan vragen wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kan tijdens de sollicitatieprocedure om referenties worden gevraagd. Ook heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Een veiligheidsonderzoek B maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). BPZ heeft tot kerntaak om met de directies te zorgen voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering die leidt tot goede besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Als regisseur/procescoördinator is de directie BPZ een verbindende schakel tussen directies en concernorganisaties en van en naar bewindspersonen, de bondsraadsleden en ook intra- en interdepartementaal en het parlement. Daarnaast heeft de directie tot taak om de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en SG te ondersteunen in hun eigenaarsrol van de concernorganisaties.

BPZ is georganiseerd in vijf teams: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat, Stukkenstroom, Bureau BVA en de FG en Concernsturing. Bij de directie werken ongeveer vijftig mensen.

Bureau BVA en de FG

Wij werken dagelijks aan het toezicht op het integraal veiligheidsbeleid, de afstemming daarover met de deelgebieden en het bijbehorende risicomanagement binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ‘Stelsel beveiliging VWS’ beschrijft hoe het ministerie dat als concern invult. Het doel van het integraal beveiligingsbeleid is het zeker stellen en garanderen van:

 • de persoonlijke veiligheid van bewindslieden, medewerkers en bezoekers;
 • de fysieke veiligheid van de gebouwen van het departement en eventuele objecten waarmee VWS-activiteiten worden uitgevoerd;
 • de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van medewerkers, en van cruciale bedrijfsmiddelen zoals informatiesystemen, ruimten en informatie.

Alle raden en uitvoeringsorganisaties waaruit het ministerie bestaat, brengen een eigen dynamiek met zich mee. In die omgeving, waar de mens en de menselijke maat vooropstaan, verzamel jij als stafmedewerker beveiliging je informatie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Berndt Rif

06-15417774

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator beveiliging kerndepartement

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner directeur-generaal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementassistent

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon