Stage afdeling financiële stabiliteit

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 14 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer GT 23-57
 • Plaatsingsdatum 20 november 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 mrt. 2024 - 1 sep. 2024

Functie­omschrijving

Hoe draagt de financiële sector bij aan het bereiken van de doelen uit het klimaatakkoord? Welke impact kan een digitale euro hebben op de financiële stabiliteit? Hoe ontwikkelen de spaarrentes van banken zich en heeft de overheid hierbij een rol? Is het wenselijk en noodzakelijk om een garantiestelsel in te voeren voor het geval dat een verzekeraar in financiële problemen komt? Is er wel voldoende concurrentie in de Nederlandse bankensector? En kan klimaatschade voldoende worden verzekerd? Zomaar een greep uit vraagstukken waar onze afdeling zich mee bezighoudt. Spreekt dit je aan? Solliciteer dan op deze interessante stageplek.

De directie Financiële Markten & de afdeling Financiële stabiliteit
De taak van de directie Financiële Markten is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende, weerbare en integere financiële markten en instituties. Dit omvat het streven naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven, alsook een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector waarin voldoende aandacht is voor integriteit en duurzaamheid. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen.

De afdeling Financiële Stabiliteit is verantwoordelijk voor het gehele terrein van het zogenaamde prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. De afdeling ontwikkelt het beleid en de wetgeving die geldt voor individuele instellingen - zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen - en de toezichthouders. Ook is de afdeling Financiële Stabiliteit verantwoordelijk voor de infrastructuur voor het effecten- en betalingsverkeer en het stabiliteitstoezicht op het financiële systeem als geheel: het macroprudentiele of systeemtoezicht. De afdeling zorgt voor het beleid dat nodig is om in geval van een financiële crisis adequaat te kunnen optreden. Denk daarbij aan de discussies over het Europees bankentoezicht, de Bankenunie en het Europese resolutiemechanisme. De afdeling heeft daarnaast een belangrijke taak in het aanjagen van de verduurzaming van de financiële sector en zorgdragen dat duurzaamheidsrisico’s adequaat worden gemitigeerd.

Stage
Binnen de directie Financiële Markten, afdeling Financiële Stabiliteit zijn wij opzoek naar een gedreven student die theoriekennis in de praktijk wil toepassen en nuttige ervaring op wil doen op het snijvlak van de politiek en de economie.

Tijdens jouw stage werk je aan je eigen project(en) en werk je daarnaast mee op de onderwerpen en werkzaamheden die spelen binnen onze afdeling. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het voorbereiden van stukken voor (hoog)ambtelijke of politieke bezoeken, het bijwonen en verslaan van vergaderingen, het analyseren van ontwikkelingen of rapporten, of het beantwoorden van Kamervragen. Daarnaast is er ruimte om analysewerk uit te voeren dat direct relevant is voor de dossiers en verantwoordelijkheden van de afdeling Financiële Stabiliteit. Je werkt daarbij aan maatschappelijk relevante en intellectueel stimulerende vraagstukken gerelateerd aan de financiële sector.

Mogelijke projecten
Binnen onze afdeling spelen veel actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen. Er is volop ruimte om jouw specifieke takenpakket nader in te vullen aan de hand van jouw eigen interesses en vaardigheden. Er is dan ook ruimte om zelf ideeën aan te dragen voor een onderzoeksopdracht.

Mogelijke ideeën voor onderzoeksvragen zijn onder andere:

 • Wat betekent uitbreiding van de EU voor de financiële sector? Bijvoorbeeld, hoe staat de bankensector in landen als Oekraïne en Moldavië ervoor? Welke risico’s zijn er met betrekking tot (vervroegde) intreding tot de EU? Is er een tussenvorm denkbaar?
 • In welke mate worden concurrentieoverwegingen meegenomen in het beleid van centrale banken en de wijzen waarop daaraan invulling wordt gegeven.
 • Op welke manieren vormt Artificial Intelligence (AI) een uitdaging voor de financiële stabiliteit? En hoe sluit de wetgeving op het terrein van digitale financiële diensten aan op de instrumenten in het prudentieel toezicht?
 • Hoe kunnen we AI concreet inzetten in ons dagelijkse werk binnen de Generale Thesaurie?

Er is voor de onderwerpen binnen onze afdeling veel politieke aandacht en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De uiteindelijke invulling van de stage wordt daarom in overleg met jou vormgegeven en is afhankelijk van de actualiteit.

 • Je bevindt je in (de eindfase van) een masteropleiding. We staan open voor verschillende profielen en gaan graag het gesprek aan wat jij bij ons wil komen leren en brengen.
 • Je bent politiek geïnteresseerd en hebt affiniteit met het werkterrein van de directie Financiële Markten.
 • Je bezit schriftelijk en mondeling goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je beschikt over een goed zelfstartend vermogen en met jouw assertiviteit en leergierigheid pik je zaken snel op.
 • Je bent minimaal vier dagen per week beschikbaar voor een periode van minimaal vier maanden (bij voorkeur zes maanden). Over jouw startdatum kan overlegd worden, deze ligt rond 1 maart 2024.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen.

Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 18 december en eventueel in de week van 1 januari.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingmar Garrah, Beleidsmedewerker Financiële Stabiliteit

Natasja van de Beek, Campus Recruiter

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Chief Economist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Meeloopstage

(HBO/WO) Afstudeer/onderzoeksstage Algemene Nabestaande Wet

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Wo-stage fiscaal recht of fiscale economie bij Grote Ondernemingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 29 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon