Stage Beleid/Communicatie bij het Nationaal MilieuProgramma

 • Den Haag
 • Master/doctoraal, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 40 uur
 • €749
 • Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Meeloopstage
 • 2 werkplekken
 • 2 sep. 2024 - 31 jan. 2025
Kenmerk: Stage DGMI 2024 - 20, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Heb jij altijd al interesse gehad in milieu en wil je je graag inzetten voor een duurzame samenleving? Wil je ervaren hoe het er in de praktijk bij een Ministerie aan toe gaat en meer leren over beleid? Dan biedt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de unieke kans om mee te werken aan een nieuwe koers voor het Nederlandse milieubeleid. Het team Nationaal MilieuProgramma zoekt namelijk twee enthousiaste en proactieve stagiair(e)s voor de periode van september 2024 t/m januari 2025 waarbij de exacte data in overleg kunnen afwijken.

Het Nationaal MilieuProgramma (NMP) beschrijft straks de route naar een gezonde, schone en veilige leefomgeving in 2050 waarbij gezondheidsschade door milieuvervuiling verwaarloosbaar is. Door in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en medeoverheden wordt de inzet bepaald die nodig is om dit streefbeeld te bereiken.

Het opstellen van het NMP is al goed op weg. Afgelopen mei 2024 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het NMP en daarnaast zijn we druk bezig met het toetsen en verrijken van de inhoud. Ook zijn er komende tijd verschillende bijeenkomsten gepland om met zo veel mogelijk mensen in gesprek te gaan over het NMP en milieu. Op de planning staat dat we begin 2025 het NMP uit willen brengen, maar om dit te bereiken is er nog werk aan de winkel. Dit doe je samen met een team van enthousiaste collega’s en in een leerzame, flexibele werkomgeving met afwisselende werkzaamheden.

Er zijn twee stageplekken beschikbaar. De ene stageplek richt zich vooral op het beleidswerk. Bij de andere stageplek richt zich meer op communicatie. Maar een mix hiervan is zeker ook mogelijk.

Beleidsstage
Je taken zullen zowel uitvoerend als strategisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van verschillende bronnen als input voor het NMP. Die bronnen kunnen onderzoeksrapporten zijn, maar ook gesprekken met externe partijen. Daarnaast vragen we je ook om mee te denken over de inhoudelijke kant van het programma. Bijvoorbeeld het vertalen van de opgehaalde inbreng vanuit bijeenkomsten naar concrete teksten voor het NMP!

Communicatiestage
Je taken staan in het teken van communicatie met bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en inwoners en het betrekken van de samenleving bij het opstellen van beleid (participatie). Denk bijvoorbeeld aan het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten waar belangstellenden worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het NMP. Daarnaast zullen we je ook vragen om stukken te schrijven en ideeën aan te dragen voor onze eigen website en nieuwsbrief. Ook ondersteun je de webredacteur bij het controleren van webpagina’s en documenten op digitale toegankelijkheid.

Voor beide stageplaatsen geldt dat je bij alle teamoverleggen aan tafel zit. Je wordt actief betrokken bij het tot stand brengen van het NMP. Ook is er ruimte om binnen de stage erop uit te gaan. Zo kan je activiteiten bijwonen die in meer of mindere mate een link hebben met het NMP, zoals conferenties of lunchlezingen. Je draait mee in het team en wordt ingezet waar dat op dat moment het hardst nodig is: de huidige stagiaires houden zich bezig met vormen van teksten als input voor het NMP en het organiseren van bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. Een andere kijk op zaken en een onderbouwde, eigen mening wordt gewaardeerd gedurende de stage.

Schonere lucht, een veilige leefomgeving, minder geluidshinder, een circulaire economie, minder uitstoot van schadelijke stoffen, vitale ecosystemen, gesprekken over milieu, betere handhaving en toezicht op milieuactiviteiten. Het zijn allemaal onderwerpen waar het NMP zich op richt.

De werkzaamheden worden verder afgestemd op basis van jouw studierichting, vaardigheden en interesses. Het helpt ons als je in je brief alvast laat weten of je voorkeur uitgaat naar beleid of communicatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Het Nationaal MilieuProgramma

Het Nationaal MilieuProgramma team bestaat uit ongeveer 15 beleidsmedewerkers afkomstig vanuit het hele Ministerie. Dit team zorgt ervoor dat het Nationaal MilieuProgramma er komt. We werken veel samen met anderen binnen ons ministerie. Ook is er veel contact met partijen buiten ons ministerie. Denk aan andere ministeries, andere overheden, bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen. In het NMP komen niet alleen de milieudoelen voor 2050 en tussendoelen voor 2030 te staan, maar ook wat we gaan doen om die doelen te bereiken. Onderwerpen die onder het milieubeleid vallen zijn bijvoorbeeld lucht- water- en bodemkwaliteit, geluidhinder, omgevingsveiligheid, afval, circulaire economie en chemische stoffen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage circulaire economie – Ruimtelijke ordening voor de circulaire transitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair Informatiehuishouding/Wet open overheid ILT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stage afdeling Binnenvaart en Vaarwegen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-40
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon