Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stage benchmark toezicht railtransport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €616
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 7 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer ILT 2019-335
 • Plaatsingsdatum 22 november 2019
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 25 nov 2019 - 30 jun 2020

Functie­omschrijving

Team Toezicht Rail ziet binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport toe op veilig transport over de spoorwegen. Hier voer jij als stagiair een benchmark uit bij toezichthouders in andere EU-landen. En leg je een fundament om ons toezicht op het spoor naar een hoger plan te tillen.

Het uitvoeren van een (telefonische) benchmark bij collega-toezichthouders in andere EU-landen, en dan met name onze buurlanden: dat is jouw taak als stagiair. Daarnaast doe je uitvraag bij de National Safety Authorities. Over wet- en regelgeving met betrekking tot wettelijke en niet-wettelijke competenties/eisen voor veiligheidsfunctionarissen op het spoor. Denk onder meer aan machinisten en rangeerders. Onder deze competenties en eisen vallen ook menselijke aspecten en cultuurverschillen.

Functie-eisen

 • Je bent mondeling vaardig in het Engels, Duits en bij voorkeur ook in het Frans.
 • Je hebt goede schriftelijke vaardigheden en kunt goed analyseren.
 • Je hebt ervaring met Excel of databaseapplicaties.
 • Je hebt voldoende kennis van en inzicht in rechtssystemen en wetteksten.
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen en bent accuraat en zorgvuldig.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Bijzonderheden

 • In samenwerking met de Belgische collega’s zal het onderzoek in ongeveer acht EU-lidstaten worden uitgevoerd, met de mogelijkheid dat het wordt uitgebreid met/door meer EU-lidstaten. Je bent daarom als stagiair in de gelegenheid om overleg in België of andere lidstaten bij te wonen of te voeren. Dit betekent zo nu en dan een langere werkdag dan normaal.
 • Stage-uren en aanvang van de stage kunnen nader bepaald worden in onderling overleg.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van een breed scala aan wetten en regels door zeer uiteenlopende doelgroepen. Met haar werk aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties dient de ILT het publieke belang en de internationale economische positie van Nederland. Daarmee staat de ILT midden in de samenleving.

Nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, veranderingen in het inspectievak en besluiten in het parlement, zijn voor de ILT aanleiding tot een bezinning op haar koers. Met het programma Koers 2021 zet de ILT een stap voorwaarts.

De afdeling Toezicht Veilige mobiliteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het voorkomen van luchtvaart-, rail- en scheepvaartslachtoffers als doel. Zijn er incidenten met slachtoffers en/of schade? Dan doet de afdeling daar onderzoek naar. De afdeling heeft acht teams die zijn ingericht aan de hand van de modaliteiten luchtvaart (drie teams), scheepvaart (drie teams) en spoor/rail (twee teams). De National Safety Authorities Luchtvaart, scheepvaart en Rail is lid van het IG-team. De coördinatie is bij deze afdeling belegd. 

Het team Toezicht Rail houdt toezicht op een veilig railtransport en zorgt voor de dienstverlening en het toezicht op de railbedrijven, het materieel, het personeel (inclusief arbeidsomstandigheden van de baanwerkers), de infrastructuur, de internationale aspecten daarvan en de beleidsondersteuning. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de invulling van de deelfunctie van National Safety Authority voor Nederland en de advisering over nieuwe wet- en regelgeving op het domeingebied rail.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. Boonstra

06-55742187

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afstudeerder/Stagiair Ontwikkeling Bestuurstoezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair/afstudeerder toepassing bestuurstoezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair online redactie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon