Stage bij de Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken

  • Den Haag  -  route
  • Universitair Master, Master/doctoraal, HBO bachelor
  • 32 uur
  • €749
  • Internationaal
  • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 8 dagen
  • Afstudeerstage / scriptie
  • 7 okt. 2024 - 4 apr. 2025
Kenmerk: 1875, Plaatsingsdatum: 18 juni 2024

Analyse van de bouwtechnische en architectonische kwaliteit van ons wereldwijd gelegen vastgoed (kanselarijen en residenties)
De directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHV) is op zoek naar een stagiair(e) voor vier tot zes maanden
In de stage onderzoek je in nauwe samenwerking met portefeuillemanagers en experts op welke punten de prioriteitstelling in onze programma’s en projecten verder verbeterd kan worden. Daarbij werk je vanuit de vier strategische speerpunten in de huisvestingsvisie van het ministerie: Duurzaam, Doelmatig, Veilig en Toekomstbestendig. Centrale vragen zijn hoe de gebouwen van onze ambassades de missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken nu en in de toekomst optimaal kunnen ondersteunen, welke wijzigingen nodig zijn en hoe we die realiseren.
Je gaat meewerken in een team dat de huidige kwaliteit van het vastgoed van de Nederlandse ambassades en residenties in het buitenland betrekt bij portfoliomanagement. Dit doe je met de daarvoor beschikbare informatie uit onze systemen en met de kennis van onze interne collega’s en externe adviseurs. Op basis hiervan, en vanuit onze Huisvestingsvisie, ontwikkelen we een toekomstbeeld: klimaat neutrale gebouwen die doelmatig zijn in het ondersteunen van ons buitenlandbeleid, bestand zijn tegen veiligheidsdreigingen en aanpasbaar zijn aan de dynamiek van ons werkveld.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

De Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken draagt zorg voor de vastgoed- en huisvestingprojecten van BZ in het Buitenland, voor ambassades, consulaten en residenties. Tevens ligt de regierol ten aanzien van de huisvesting in Nederland bij de Directie.
De afdeling Strategie en Programmering (SP) ontwikkelt strategie en beleid voor de omvangrijke en diverse huisvestingsportefeuille van BZ in het Buitenland. Dat doen we in actieve samenwerking met collega's binnen en buiten DHF. SP verricht daarnaast allerlei taken om het werk van de directie verder te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan informatie- en kwaliteitsmanagement en evaluaties.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon