Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 31 mei Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 372
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 5 sep 2022 - 26 feb 2023

Functie­omschrijving

De afdeling Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs, Directie Sociale Ontwikkeling, is op zoek naar een stagiair voor de periode 5 september 2022 t/m 24 februari 2023, voor vijf dagen per week, gedurende een periode van zes maanden. De stagiair draait volledig mee in het team. De aard van het werk vereist een zekere flexibiliteit – van meedenken over toekomstig beleid tot contacten met maatschappelijke organisaties en ambassades. De stagiair(e) is onder begeleiding van één van de beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor een aantal taken:

 • Beleidsinhoudelijke ondersteunende werkzaamheden, variërend van betrokkenheid bij beantwoording van Kamervragen met korte deadlines tot ondersteuning bij het opstellen van het toekomstig beleid;
 • Directe communicatie over programma’s met maatschappelijke organisaties en onderwijs programma’s, zowel binnen als buiten het Ministerie;
 • Ondersteunende werkzaamheden op het gebied van monitoring van programma’s;
 • Organiseren van lezingen, conferenties en bijeenkomsten, zoals de terugkomdagen voor onderwijsmedewerkers van verschillende ambassades.
 • Meewerken aan één of meerdere programma’s.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wereldwijd staan maatschappelijke organisaties onder druk. In veel landen is de (politieke) ruimte voor deze organisaties om hun werk te doen en voor burgers om zich uit te spreken beperkt.

De Afdeling Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs, vallend onder de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO/MO), werkt samen met maatschappelijke organisaties, overheden, multilaterale instellingen en ambassades om deze ruimte te behouden en aan het verbeteren van toegang tot kwalitatief en relevant onderwijs voor iedereen. Daarnaast zet dit team zich in voor de verbeterde positie en perspectieven van jongeren wereldwijd.

Staat de stem van de burger hoog op jouw agenda en heb je belangstelling voor maatschappelijke organisaties, jongeren en onderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou! De afdeling Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs is op zoek naar een stagiair voor de periode 5 september 2022 t/m 24 februari 2023, voor vijf dagen per week.

De Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) is binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de inzet op sociale ontwikkeling in den brede: het is het kenniscentrum voor onderwijs, het maatschappelijk middenveld, jongeren, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), hiv/aids en vrouwenrechten. DSO bestaat uit de afdelingen Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs (DSO/MO), Gezondheid en Aids (DSO/GA) de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (DSO/TFVG) en de Control Unit (DSO/CU). Ook de Ambassadeur voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid en de jongerenambassadeur voor SRGR maken deel uit van DSO.

DSO/MO werkt aan de versterking van stemmen van burgers en maatschappelijke organisaties, vooral buiten Europa. Dit doen we in samenwerking met diverse allianties van maatschappelijke organisaties op thema’s variërend van vrouwenrechten, milieurechten en handelsbeleid tot conflictpreventie. Inzet is gericht op een sterkere en eigenstandige rol voor maatschappelijke organisaties in een wereld waarin de ruimte om voor je mening uit te komen lijkt af te nemen. We werken daarin natuurlijk samen met andere afdelingen van het ministerie om dit thema te agenderen en te monitoren, ook in multilateraal verband.

Daarnaast werken we aan toegang tot onderwijs als een fundamenteel mensenrecht en als katalysator voor sociale, economische en duurzame ontwikkeling. We focussen daarbij op de meest kwetsbare groepen, waaronder jongeren en jonge vrouwen, die door gebrek aan vaardigheden moeilijk aan een fatsoenlijke baan komen. Door het vergroten van de toegang tot beroeps- en hoger onderwijs i.s.m. kennisinstellingen en bedrijfsleven in partnerlanden en in Nederland zet DSO/MO zich in voor het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden (incl. digitale vaardigheden) die hard nodig zijn om de twin-transitions van digitalisering en vergroening mogelijk te maken en bereiden we een ondernemende generatie voor die klaar is voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit doen we door middel van diplomatieke inzet, financiële steun en activiteiten in de focusregio’s, MENA, Hoorn van Afrika en Sahel.

Ook houdt DSO zich bezig met het versterken van de positie en het verbeteren van perspectief voor jongeren, inclusief vrouwen en meisjes. Naast de inzet op het verbeteren van onderwijs en werk voor jongeren, gaat dit over het versterken van de stem van jongeren in beleid en uitvoering. De overgrote meerderheid van mensen in de focusregio’s is jong. Terwijl overheden vaak weinig oog hebben voor jongeren in de samenleving, zijn het meestal jongeren die met innovatieve oplossingen komen voor maatschappelijke, economische en milieu/klimaat uitdagingen. Nederland wil een partner zijn voor deze ondernemende jongeren (zie Youth at Heart strategie).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage bij de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek - IMVO

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon