Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 8 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 699
 • Plaatsingsdatum 18 november 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 20 feb 2023 - 25 aug 2023

Functie­omschrijving

De Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 20 februari t/m 25 augustus 2023 (minimaal vijf maanden/maximaal zes maanden) voor 36 uur per week.

Gendergelijkheid is wereldwijd nog steeds geen vanzelfsprekendheid. De vaak zwaar bevochten vrouwenrechten, LHBTIQ+ rechten en de rechten van gemarginaliseerde groepen zijn geen gegeven. Het zijn rechten die, zonder structurele aandacht en bescherming, als eerste weer van tafel geveegd of aangevochten worden. Toenemend conservatisme en een sterke politiek-maatschappelijk druk tegen gendergelijkheid en zelfbeschikkingsrecht zijn daar in veel landen en regio’s debet aan.

Wil jij je graag inzetten hiervoor, houd jij je graag bezig met actuele ontwikkelingen in het buitenland en heb je een passie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid? Solliciteer dan voor een stage bij de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG).

Je zal betrokken worden bij verschillende werkzaamheden zoals multilaterale diplomatie en beleidsuitvoering, de samenwerking met maatschappelijke organisaties, de voorbereiding van bijeenkomsten, in- en externe communicatie en nog veel meer. Je zult binnen het ministerie ook vaak samenwerken met andere afdelingen.

 • Wat betreft beleidsuitvoering-en diplomatie op de kernthema’s van de TFVG zal je met een van de beleidsmedewerkers werken aan de voorbereiding van de Nederlandse -en EU inzet in multilaterale processen. Daaronder kan ook het maken van afspraken, bijeenkomsten en voorbereiden van agenda’s en het maken van verslagen vallen.
 • Wat betreft de samenwerking met maatschappelijke organisaties, zal dit vormkrijgen binnen het SDG5 fonds. Je zal in samenwerking met een van de beleidsmedewerkers meewerken aan de uitvoering van een van de strategische partnerschapsprogramma’s die onder het SDG5 fonds worden uitgevoerd.
 • Het communicatie-gerelateerde werk zal grotendeels samenhangen met de beleidsdossiers waar je bij betrokken bent gedurende de stage. In voorkomend geval kan je in samenwerking met de communicatie-beleidsmedewerker van de TFVG communicatie opdrachten uitvoeren- bijvoorbeeld rond bezoeken of bijeenkomsten van de directeur/tevens ambassadeur vrouwenrechten en gendergelijkheid.
 • Ook zal je betrokken zijn bij de organisatie- en communicatie rond 8 maart, internationale vrouwendag.

Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat ingeschreven staat als masterstudent aan een Nederlandse universiteit gedurende de gehele periode van de stage en nog niet is afgestudeerd, of de Nederlandse nationaliteit heeft en studeert aan een erkende universiteit in het buitenland.

Daarnaast heeft de kandidaat:

 • Gedegen kennis op academisch niveau van internationale samenwerking en bij voorkeur ook van ontwikkelingssamenwerking;
 • Affiniteit met thema’s als sociale ontwikkeling, gendergelijkheid, vrouwenrechten, buitenlandbeleid en ontwikkelingssamenwerking en/of internationale betrekkingen;
 • Goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Affiniteit met het organiseren van bijeenkomsten; 
 • Proactieve en initiatiefrijke houding en de nodige flexibiliteit.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 12 december 2022.

Wat bieden wij
Wij bieden een enerverende en actieve stageplaats, ruimte voor verbreding en verdieping in relevante thema’s, een flexibele functie waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesse en ruimte om kennis te maken met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Leeropdracht
De stagiair(e) werkt aan de hand van een stage leeropdracht die de ‘rode draad’ voor de stage bepaalt. De leeropdracht zal een onderzoek betreffen dat zal leiden tot een factsheet of kort strategiedocument dat zal bijdragen aan kennisvergaring op het brede werkterrein vrouwenrechten en gendergelijkheid. Thema’s waar gedacht aan kan worden zijn gendergelijkheid in multilaterale onderhandelingen; VNVR resolutie 1325 e.v. inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheiduit; en de uitvoering van de strategische partnerschappen onder het SDG5 Fonds. Deze opdracht wordt aan het begin van de stage in samenwerking met de stagebegeleider opgesteld. De opdracht is voor en vanuit BZ en dus niet vanuit de Universiteit waaraan je studeert. De stageplek is tevens bedoeld om studenten kennis te laten maken met het werk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en daardoor hun potentieel verder te ontwikkelen.

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

COVID-19
Momenteel werken alle rijksambtenaren i.v.m. de covid-19 pandemie gedeeltelijk thuis. Het is lastig te voorspellen wat de situatie zal zijn bij aanvang van de stage, maar het is goed om er rekening mee te houden dat je gedeeltelijk vanuit huis zal moeten werken. Daarbij word je uiteraard intensief begeleid door collega’s en is er veelvuldig contact.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid en de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO)
De Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG) coördineert de inzet van het ministerie van Buitenlandse Zaken op vrouwenrechten en gendergelijkheid. Thema’s zoals economische participatie van gemarginaliseerde groepen, vrouwelijk leiderschap, het tegengaan van geweld tegen vrouwen, en participatie van vrouwen in vredesprocessen en wederopbouw staan hierbij centraal. Daarnaast ondersteunt en adviseert de TFVG andere directies binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken om gelijke kansen en rechten te bevorderen, onder andere binnen thema’s als duurzame economische ontwikkeling, handel, klimaat, mensenrechten en veiligheid. Ook beheert de TFVG verschillende programma’s onder het Nederlandse SDG 5 fonds; Women Peace and Security (WPS), Power of Women (PoW), Power of Voices (PoV) en Leading from the South II (LfS2).

De TFVG is ministerie-breed actief en valt onder de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO). Deze directie bestaat verder uit drie afdelingen, namelijk Maatschappelijke Organisaties en Onderwijs (MO), Gezondheid & AIDS (GA) en de Control Unit (DSO/CU). De directie wordt geleid door Pascalle Grotenhuis, die ook Ambassadeur voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid is. Voorbeelden van ons werk zie je op Twitter @PMGrotenhuis of Instagram @nlambassadorgenderequality. Ook werkt de Ambassadeur Onderwijs, Jongeren en Werkgelegenheid vanuit DSO.

Samenstelling TFVG
De TFVG wordt geleid door een coördinator en bestaat uit twee clusters met in totaal twaalf fulltime medewerkers en twee medewerkers die tevens binnen andere directies werkzaam zijn, namelijk de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten en de Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse ambassade te Tokio - afdeling PPC

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Tokio
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon