Stage bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 20 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 504
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 nov 2022 - 29 apr 2023

Functie­omschrijving

De Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH) is op zoek naar een voltijd stagiair(e) voor de periode 1 november 2022 t/m 30 april 2023 ter ondersteuning van de afdeling Migratie en Ontheemding.
Houd jij je graag bezig met actuele ontwikkelingen in het buitenland? Ben jij geïnteresseerd in vraagstukken gerelateerd aan migranten en vluchtelingen? En heb je hierbij oog voor de bescherming van kwetsbare groepen on the move? Solliciteer dan voor een stage bij de afdeling Migratie en Ontheemding!
Deze stage biedt een unieke kans om actief mee te werken aan beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van vluchtelingenopvang en bescherming in de Syrië regio en de Hoorn van Afrika, en het internationaal en bilateraal versterken van de migratiesamenwerking met transit- en herkomstlanden in met name Noord-Afrika, West-Afrika, Afghanistan en Irak. Deze onderwerpen staan hoog op de internationale en nationale politieke agenda.
Als stagiair(e) heb je verschillende taken:

 • het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan;
 • het ondersteunen van het beoordelen en beheren van ontwikkelingsprojecten en voortgangsrapportages;
 • het meewerken aan beleidsontwikkeling zoals organiseren van brainstormsessies en verzamelen en analyseren van relevante rapporten en onderzoek;
 • het ondersteunen bij de beantwoording van Kamervragen, brieven, spreekpunten of het maken van dossiers voor de bewindspersonen;
 • het volgen van globale ontwikkelingen en de Nederlandse politieke discussie op sociale media en het ontwikkelen van communicatiemateriaal;
 • het organiseren van activiteiten van de directie, zoals lezingen en consultaties met experts.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DSH werkt aan veiligheid, rechtsorde, migratie, ontheemding en humanitaire hulpverlening in fragiele landen en crisisgebieden. DSH is een themadirectie die posten beleidsmatig en operationeel adviseert en internationale samenwerking met een groot aantal internationale organisaties en partners op het gebied van vrede, veiligheid en ontwikkeling vormgeeft. We hebben een ruime beleidsmatige en operationele verantwoordelijkheid, waaronder een omvangrijke activiteitenportefeuille voor de diverse beleidsthema’s.
DSH bestaat uit vijf afdelingen: Stabiliteit en Veiligheid, Rechtsorde en Vredesopbouw, Humanitaire Hulp, Migratie en Ontheemding en de afdeling Kwaliteitsbeheer. Onze onderwerpen staan hoog op de internationale en nationale politieke agenda. DSH bevordert een werkomgeving waar ieder op zijn eigen wijze resultaten kan behalen en naar elkaar omkijkt met behoud van een goede werk-privébalans. Op dit moment heeft DSH ongeveer 85 medewerkers.
De afdeling Migratie en Ontheemding (DSH/MO) bestaat uit een afdelingshoofd en ca. vijftien beleidsmedewerkers. Thema’s met prioriteit zijn vluchtelingenopvang en bescherming in de regio (vooral via toegang tot onderwijs en het creëren van werkgelegenheid), en het internationaal en bilateraal versterken van de migratiesamenwerking (focus op bescherming van mensenrechten van migranten en vluchtelingen in ontwikkelingslanden, bewustwordingscampagnes, het bestrijden van mensensmokkel en -handel, en het faciliteren van (vrijwillige) terugkeer en herintegratie). De regio’s met prioriteit zijn de Hoorn van Afrika, Noord-Afrika, West-Afrika, de Syrië-regio, Afghanistan en Irak. DSH/MO voert de regie over de programmatische inzet vanuit het migratiebudget (34 miljoen euro per jaar) en het budget voor opvang in de regio (128-188 miljoen euro per jaar).
Kijk voor meer informatie over Migratie en Ontheemding op:
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/#/results/themes/prospects-for-refugees-and-migration-cooperation

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Inclusieve Groene Groei - Water

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon