Stage bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 21 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 527
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 nov 2022 - 1 mei 2023

Functie­omschrijving

De Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 1 november 2022 t/m 30 april 2023.
Als stagiair(e) loop je mee en ondersteun je bij alle voorkomende werkzaamheden van de afdeling Rechtsorde en Vredesopbouw (RV), met een focus op justice: Denk aan:

 • Het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten, conferenties en verslaglegging daarvan;
 • Het beoordelen van voortgangsrapportages van justice projecten;
 • Het inhoudelijk bijdragen aan het Nederlandse beleid op transitional justice in verschillende landen en de Nederlandse internationale trekkersrol op SDG 16.3;
 • Het ondersteunen bij de beantwoording van Kamervragen, Kamerbrieven of voorbereiding van dossiers voor de bewindspersonen;
 • Het organiseren van activiteiten van de directie, zoals lezingen en consultaties met experts.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DSH werkt aan veiligheid, rechtsorde, migratie, ontheemding en humanitaire hulpverlening in fragiele landen en crisisgebieden. DSH is een themadirectie die posten beleidsmatig en operationeel adviseert en internationale samenwerking met een groot aantal internationale organisaties en partners op het gebied van vrede, veiligheid en ontwikkeling vormgeeft. We hebben een ruime beleidsmatige en operationele verantwoordelijkheid, waaronder een omvangrijke activiteitenportefeuille voor de diverse beleidsthema’s.
DSH bestaat uit vijf afdelingen: Stabiliteit en Veiligheid, Rechtsorde en Vredesopbouw, Humanitaire Hulp, Migratie en Ontheemding en de afdeling Kwaliteitsbeheer. Onze onderwerpen staan hoog op de internationale en nationale politieke agenda. DSH bevordert een werkomgeving waar ieder op zijn eigen wijze resultaten kan behalen en naar elkaar omkijkt met behoud van een goede werk-privébalans. Op dit moment heeft DSH ongeveer 85 medewerkers.

De afdeling Rechtsorde en Vredesopbouw (RV) houdt zich bezig met het Nederlandse beleid ten aanzien van (1) rechtstaatontwikkeling, toegang tot recht en transitional justice en (2) vredesopbouw en inclusieve politieke processen. De focus van de stage ligt met name op toegang tot recht en het ondersteunen bij de uitvoering van de Access to Justice strategie en het bereiken van doelen op het gebied van toegang tot recht, zowel op globale als landenniveaus.
Voor de afdeling geldt een regionale focus op Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA), de Hoorn van Afrika, de Sahel en het Grote Meren Gebied. Het centrale doel is het verbeteren van legitieme stabiliteit en duurzame vrede in fragiele en door conflict getroffen staten. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), met name doel 16 (vrede, justitie en sterke publieke diensten) staan hierin centraal. Hierbij werken we nauw samen met de ambassades.

Kijk voor meer informatie over Rechtsorde en Vredesopbouw op:
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/#/results/themes/security-and-rule-of-law

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stage bij de Directie Inclusieve Groene Groei - Water

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon