• Rabat
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 40 uur
 • €749
 • Internationaal
 • Solliciteer voor 15 juni 2024 Nog 1 dag
 • Meeloopstage
 • 2 sep. 2024 - 14 feb. 2025
Kenmerk: 1854, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

De Politieke Afdeling van de Nederlandse ambassade in Rabat is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode september 2024 t/m februari 2025 (precieze data in overleg).

Stageomschrijving

De ambassade biedt dit najaar een uitdagende stageplaats met veel variatie. Je krijgt de kans de diplomatieke dynamiek tussen Nederland en Marokko van dichtbij mee te maken en komt in aanraking met alle facetten van het werk van de Politieke Afdeling. Het is daarnaast ook mogelijk dat je incidenteel wordt ingezet op andere afdelingen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het dagelijks volgen van de lokale en internationale media op relevante artikelen aangaande de Marokkaanse binnenlandse en buitenlandse politiek en hierover rapporteren.
 • Meedenken over, en meeschrijven aan rapportages over politieke, maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen in Marokko.
 • Ondersteunen van collega’s op de Politieke Afdeling die werken op dossiers als buitenlandse politiek, contraterrorisme, migratie en mensenrechten.
 • Bijdragen aan het organiseren van activiteiten op de ambassade, aan de voorbereiding en uitvoering van inkomende missies, bezoeken en evenementen.
 • Bijdragen aan het onderhouden en uitbreiden van het ambassadenetwerk, het voorbereiden van en deelnemen aan gesprekken en het bijwonen van voor de ambassade relevante bijeenkomsten.
 • Zorgdragen voor verslaglegging van bijeenkomsten.

Leeropdracht

In gezamenlijk overleg bepalen we een leeropdracht voor je stage. Deze wordt bij aanvang van de stage vastgelegd. Onderdelen van deze opdracht kunnen bijvoorbeeld zijn: het opzetten van een uitwisseling tussen politieke, culturele of onderwijsinstituten, een succesvolle communicatiecampagne, het voorbereiden en begeleiden van een inkomend bezoek, het schrijven van een politieke rapportage, of een publieksdiplomatiek evenement organiseren. Van de kandidaten die worden uitgenodigd voor een selectiegesprek wordt verwacht dat ze hun wensen ten aanzien van deze leeropdracht toelichten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse ambassade in Rabat telt zo’n 60 medewerkers en is actief op een diversiteit aan beleidsterreinen; van consulaire en sociale dienstverlening tot justitiële - en politiewerkzaamheden. De veelzijdigheid van de bilaterale betrekkingen biedt de kans om kennis te maken met vrijwel alle elementen die bij het ambassadewerk horen. Nederland kent een grote gemeenschap van Nederlanders met Marokkaanse wortels die de twee landen nauw aan elkaar verbindt. Naast intensief personenverkeer is er een groeiende economische en culturele relatie. Samen met onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de ambassade het Nederlandse bedrijfsleven bij zijn activiteiten op de Marokkaanse markt. De leefomstandigheden in Marokko zijn goed: een prettig klimaat, afdoende verkrijgbaarheid van levensbenodigdheden en een toereikende veiligheids- en woonsituatie.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Rabat

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rabat
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij Agri-Economisch team bij de Nederlandse Ambassade te Caïro

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Kairo
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair bij het beleidscluster van de Nederlandse Ambassade te Muscat

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Muscat
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon