Stage bij de Nederlandse Ambassade te Washington

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Washington
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal, HBO bachelor
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 9 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 1472
 • Plaatsingsdatum 14 november 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 26 feb. 2024 - 25 aug. 2024

Functie­omschrijving

Heb je altijd al willen weten hoe het is om op een ambassade te werken en wil je de wereld van de diplomatie leren kennen? Ben je geïnteresseerd in de politieke en economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten? Wil jij ervaring op doen in handelspolitiek en internationaal beleid terwijl je de VS van binnenuit leert kennen? Dan hebben wij een mooie stageplaats voor jou!

De economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Washington D.C. is op zoek naar twee enthousiaste stagiair(e)s in de periode vanaf 26 februari 2024 tot medio augustus 2024.

Wat ga je doen en leren als stagiair?
Je gaat leren en ervaring opdoen op het gebied van economie, handel , bedrijfsleven, en beleid op gebied van handelspolitiek, industriebeleid en klimaat/energie. Je leert over handelsbevordering, netwerken, en het organiseren van evenementen. Een uitdagende stageplek in spannende geopolitieke tijden en een mooie oriëntatie op een loopbaan bij de Rijksoverheid.

In jouw stage draai je mee op de werkvloer en draag je bij aan beleidsrelevante en handelsbevorderende activiteiten. Denk daarbij aan taken zoals:

 • assisteren bij het plannen en uitvoeren van handelsbevorderende en/of beleidsrelevante evenementen op gebied van bijv. handel, klimaat, energietransitie, innovatie en kennis, andere beleidsrelevante onderwerpen in het sociaal-economische domein;
 • assisteren in de economische rapportage van de ambassade;
 • beantwoorden van handelsvragen vanuit zowel de VS als Nederland.
 • je volgt een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase
 • vloeiend in de Engelse én Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Je wordt enthousiast van bovenstaande taken en leermogelijkheden.
 • Je hebt affiniteit met bovenstaande thema’s, zoals trans-Atlantische handel.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, een hands-on mentaliteit en bent resultaatgericht.
 • Je bent bereid om een veelheid aan verschillende werkzaamheden te verrichten
 • Je vindt het leuk om de actualiteit te volgen op gebied van politiek en beleid, en je kunt goed selecteren uit de veelheid van informatie die dagelijks tot ons komt.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 40
 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.

De selectieprocedure is als volgt:

Via Emply upload je je CV en een Nederlandstalige sollicitatiebrief waarin je je motivatie, competenties en geschiktheid voor deze stage toelicht. Wij geloven in de kracht van inclusief samenwerken in een divers team. Wij horen dan ook graag in jouw hoe jij, met jouw unieke perspectief en ervaring, hieraan zou willen bijdragen. Ook upload je een door jou geschreven Engelstalige mini-essay (max. 1 A4) met jouw persoonlijke visie op de economische betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten anno 2023.

Upload deze stukken uiterlijk vrijdag 8 december.

Op basis van CV, sollicitatiebrief en mini-essay worden enkele kandidaten geselecteerd voor gesprek. Dat gesprek vindt plaats op 13 december, tussen 15:00 en 21:00 Nederlandse tijd.
De kandidaten die worden uitgenodigd voor gesprek ontvangen nog een schriftelijke opdracht die je moet uitwerken en inleveren op 12 december.
Op basis van die laatste opdrachtuitwerking en het gesprek wordt je geselecteerd. Je hoort uiterlijk vrijdag 15 december of je het bent geworden.

Wat bieden wij?

 • De stage biedt een goed inzicht in het reilen en zeilen van één van de grootste ambassades van het Koninkrijk wereldwijd.
 • De ambassade biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden.
 • Je wordt intensief betrokken bij de uiteenlopende werkzaamheden van de afdeling en maakt volwaardig deel uit van het economisch team. Er is ruimte voor eigen initiatief en het bijwonen van relevante lezingen, seminars en evenementen in de stad.
 • Binnen de ambassade heerst een goede en samenwerkingsgerichte werksfeer. Wij geloven in de kracht van inclusief samenwerken in een divers team.
 • Aan het eind van een met goed gevolg volbrachte stageperiode krijg je een door de ambassadeur ondertekende referentie.

Leeropdracht
Tijdens de stage werk je aan een leeropdracht, waar we samen invulling aan zullen geven. Wij vinden het belangrijk om ook te luisteren naar jouw perspectief en te leren van jouw ideeën. Mogelijke onderdelen in de leeropdracht zijn:

 • evenementen organiseren t.b.v. handelsontwikkeling
 • analyseren van investerings- en handelspatronen
 • contacten onderhouden en bezoeken organiseren
 • in kaart brengen van ontwikkelingen, instrumenten en kansen op innovatiegebieden (o.a. technologie, cyber, agrofood, industrie, lucht- en ruimtevaart)
 • in kaart brengen van ontwikkelingen, instrumenten en kansen op het gebied van klimaat en energie

Voorbeelden van leeropdrachten zijn:

 • Handelsbevordering: evenement- organisatie vanuit het programma Holland on the Hill , het samenwerkingsprogramma van de ambassade met Nederlandse bedrijven, de Netherlands-America Foundation en de Netherlands Caucus op Capitol Hill
 • Handelsbevordering: analyseren van investerings- en handelspatronen op het niveau van de VS als geheel en op niveau van bepaalde staten, opstellen infographics hierover i.s.m. de communicatie afdeling PPC.
 • Contacten onderhouden en bezoeken organiseren naar de economische ontwikkelingsorganisaties van de staten in het werkgebied van de ambassade.
 • Innovatie / sleuteltechnologieen: meehelpen organiseren van innovatiemissie op gebied van green tech, groene chemie, circulaire economie / urban mining grondstoffen
 • Innovatie, AgroFood: Inventarisatie naar de innovatie ecosystemen in de VS rondom agtech en controlled environment technologie, inzichtelijk maken vanuit welke universeiten en onderzoekscentra, welke onderzoekstrajecten op deze domeinen lopen.
 • Innovatie / sleuteltechnologieen: in kaart brengen van ontwikkelingen op fotonica gebied en kansen in de VS voor Nederlandse bedrijfsleven.
 • Innovatie / sleuteltechnologieen: in kaart brengen van de mate waarin het “buy- American” beleid van de regering-Biden invloed heeft op internationale technologie-samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld de automotive industrie, luchtvaart en ruimtevaart.
 • Inventariseren welke instrumenten er zijn in de VS om het voor Nederlandse bedrijven/kennis instellingen mogelijk te maken samen te werken op technologie ontwikkeling.
 • Cyber/space: In kaart brengen van de Amerikaanse ontwikkelingen op het gebied van AI en cybersecurity in de ruimtevaart sector
 • Klimaat en energie: in kaart brengen van ontwikkelingen op gebied van AI en energie in de VS en matchen kansen vanuit NL;
 • Klimaat en energie: in kaart brengen van ontwikkelingen op gebied van energie-opslag en matchen kansen vanuit NL
 • Klimaat en energie: in kaart brengen van ontwikkelingen op gebied van waterstof (hydrogen-hubs, fuel cells, andere technologische ontwikkelingen) en matchen kansen (en vraag) vanuit NL


Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

 • De stageperiode is bespreekbaar, duurt maximaal 6 maanden en loopt in principe vanaf medio februari 2024 (startdatum uiterlijk 1 maart 2024)
 • Tijdens de stage krijg je een beperkte stage- en huisvestingsvergoeding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: dit zal in Washington niet kostendekkend zijn.
 • We helpen met tips over huisvesting.
 • Voor studenten die aanvullende financiële ondersteuning behoeven vanwege hoge kosten huisvesting en levensonderhoud in DC, bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een beurs van de Netherlands-America Foundation (NAF) Dutch2USA Internships voor ‘high-achieving, low-income Dutch students’ die een stage in Amerika willen doen. Meer informatie op Dutch2USA Internship Grant - Naf.. The Netherland-American Foundation (thenaf.org) Deadline voor deze NAF-beursaanvraag: 31 December en 31 Maart, uitslag 1 maand na deze deadline.
 • Andere mogelijkheden zijn te vinden op: Wilweg – voor jouw studie, stage of tussenjaar in het buitenland 
 • Je hebt als stagiair in Washington een A-2 visum voor de VS nodig. Dit visum dien je zelf aan te vragen met bemiddeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn bekijken;
 • Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Houd er alvast rekening mee dat de selectieprocedure als volgt verloopt: gesprek op 13 december, indien je daartoe uitgenodigd wordt een aanvullende schriftelijke opdracht maken en inleveren op 12 december en uitslag uiterlijk 15 december. De gesprekken worden gevoerd via Zoom.
 • Meer weten over de functie, de uitdagingen en ons team? Bel gerust met Ruth Schipper, plv hoofd economische afdeling, op +1 202 894 1544 of stuur een email naar [email protected]

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Werkomgeving

 • De Verenigde Staten is een wereldmacht met een fascinerende binnenlandspolitieke situatie en is één van onze belangrijkste handelspartners. Washington D.C. is als hoofdstad van de VS de thuisbasis van de federale overheid, wereldwijd opererende multilaterale instellingen zoals de Wereldbank en het IMF, NGO’s, lobbyorganisaties, denktanks, multinationals en persbureaus. Het is een bruisende stad met volop netwerk- en carrièremogelijkheden.
 • De ambassade is het verlengstuk van het Koninkrijk in de Verenigde Staten. Bijna alle ministeries zijn op de ambassade vertegenwoordigd. De economische afdeling (Was-EA) werkt in Den Haag nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast werkt de economische afdeling nauw samen met de attachés vanuit de ministeries van IenW, VWS, LNV en OCW.
 • Een stage bij de Nederlandse ambassade in Washington D.C. is niet enkel interessant voor studenten die een diplomatieke carrière ambiëren. Op de economische afdeling werken mensen met diverse achtergronden en carrièreperspectieven. Het werk op een grote Nederlandse missie als de onze kan interessant zijn voor studenten die een studie volgen in een maatschappelijke, economische of juridische richting. Studenten Europees en internationaal recht, staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, internationale betrekkingen, politicologie en economie hebben in het verleden een stageperiode bij de economische afdeling succesvol doorlopen.
 • Binnen de ambassade heerst een goede en samenwerkingsgerichte werksfeer.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Parijs

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Parijs
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Ambassade te Parijs

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Parijs
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Maputo

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Maputo
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon