Stage bij de Nederlandse ambassade te Washington D.C. (EA)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Washington
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 1 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1141
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 15 aug. 2023 - 15 feb. 2024

Functie­omschrijving

De economische afdeling van de Nederlandse ambassade te Washington D.C., Verenigde Staten van Amerika, is op zoek naar een stagiair(e ) voor de zesmaandsperiode van medio augustus 2023 tot medio februari 2024. Startdatum in overleg, bij voorkeur uiterlijk 21 augustus.

Als stagiair op de economische afdeling volg je de bilaterale en economische ontwikkelingen en ben je actief betrokken bij handelsbevorderende activiteiten. Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen in de wereld van de handelspolitiek, strategisch industriebeleid, energie/klimaatbeleid en economische diplomatie, en een unieke kans om de VS van binnenuit te leren kennen in een periode van geopolitieke herordening waarin de trans-Atlantische band voor sommigen niet meer per se het hoogst nastreefbare doel is. De stage kan dienen als oriëntatie op een loopbaan in de diplomatie en/of bij de Rijksoverheid.

In de stageperiode voorkomende taken zijn:

 • Assisteren van diplomaten van de economische afdeling en het bredere economische cluster bij hun werkzaamheden;
 • Assisteren bij het plannen en uitvoeren van handelsbevorderende en/of handelspolitieke evenementen;
 • Assisteren bij het plannen en uitvoeren van werkbezoeken van bewindspersonen en (handels)delegaties;
 • Assisteren in de economische rapportage van de ambassade;
 • Volgen, analyseren en verslaglegging van nieuws en beleidsontwikkelingen op het gebied van handelspolitiek, energie/klimaat, rapporteren over relevante publicaties en evenementen in de stad of omliggende staten.
 • Beantwoorden van handelsvragen vanuit zowel de VS als Nederland;

De stage betreft een meeloopstage, waarbij je meedraait op de werkvloer. Het werk dat je uitvoert dient de prioriteiten van het economisch netwerk. In onderling overleg wordt invulling gegeven aan je takenpakket (zie ook leertraject).

 • Gemotiveerde student die een relevante universitaire studie volgt, bij voorkeur in de masterfase;
 • Vloeiend in de Engelse én Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Aantoonbare belangstelling voor economische aangelegenheden en trans-Atlantische handel;
 • Kunnen anticiperen op actuele ontwikkelingen om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het discours over de trans-Atlantische relatie en over nieuw handels- en industriepolitiek en beleid;
 • Kerneigenschappen: representatief, cultureel-sensitief en communicatief, proactief en zelfstandig, initiatiefrijk, goed samenwerkend in een divers team, creatief, ondernemende en resultaatgerichte instelling.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.

De selectieprocedure bestaat uit twee fasen;

Via Emply upload je je CV en een Nederlandstalige motivatie waarin je je competenties en geschiktheid voor deze stage toelicht. Daarbij upload je tevens een door jou geschreven Engelstalige mini-essay (max. 1 A4) met jouw persoonlijke visie op de handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten anno 2023.

Op basis van CV, motivatie en mini-essay worden enkele kandidaten geselecteerd voor gesprek. Zij ontvangen met de gespreksuitnodiging een tweede schriftelijke opdracht die dient te worden geretourneerd voorafgaand aan het gespreksmoment. Op basis van die opdrachtuitwerking en het gesprek wordt de stagiair geselecteerd.

Gesprekken vinden plaats in de week van 5 juni (week 23). Naar verwachting wordt de gehele selectieprocedure medio juni afgerond.

Wat bieden wij
De ambassade biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden. De stagiair wordt intensief betrokken bij de uiteenlopende werkzaamheden van de afdeling en maakt volwaardig deel uit van het economisch team. Er is ruimte voor eigen initiatief en het bijwonen van relevante lezingen, seminars en evenementen in de stad.

De stage biedt een goed inzicht in het reilen en zeilen van één van de grootste ambassades van het Koninkrijk wereldwijd.

Aan het eind van een met goed gevolg volbrachte stageperiode krijgt de stagiair een door de ambassadeur ondertekende referentie.

Leeropdracht

Gedurende de stageperiode zul je aan een leeropdracht werken. De exacte invulling hiervan zullen we met jou bepalen.

Afhankelijk van de interesse van de kandidaat en aansluiting bij de studie-achtergrond zijn mogelijke specifieke onderdelen van de leeropdracht:

 • Handelsbevordering: evenement- organisatie vanuit het programma Holland on the Hill , het samenwerkingsprogramma van de ambassade met Nederlandse bedrijven, de Netherlands-America Foundation en de Netherlands Caucus op Capitol Hill
 • Handelsbevordering: analyseren van investerings- en handelspatronen op het niveau van de VS als geheel en op niveau van bepaalde staten, opstellen infographics hierover i.s.m. de communicatie afdeling PPC. Contacten onderhouden en bezoeken organiseren naar de economische ontwikkelingsorganisaties van de staten in het werkgebied van de ambassade.
 • Innovatie / sleuteltechnologieen: meehelpen organiseren van innovatiemissie op gebied van green tech, groene chemie, circulaire economie / urban mining grondstoffen
 • Innovatie, AgroFood: Inventarisatie naar de innovatie ecosystemen in de VS rondom agtech en controlled environment technologie, inzichtelijk maken vanuit welke universeiten en onderzoekscentra, welke onderzoekstrajecten op deze domeinen lopen.
 • Innovatie / sleuteltechnologieen: in kaart brengen van ontwikkelingen op fotonica gebied en kansen in de VS voor Nederlandse bedrijfsleven.
 • Innovatie / sleuteltechnologieen: in kaart brengen van de mate waarin het “buy- American” beleid van de regering-Biden invloed heeft op internationale technologie-samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld de automotive industrie, luchtvaart en ruimtevaart. Inventariseren welke instrumenten er zijn in de VS om het voor Nederlandse bedrijven/kennis instellingen mogelijk te maken samen te werken op technologie ontwikkeling.
 • Cyber/space: In kaart brengen van de Amerikaanse ontwikkelingen op het gebied van AI en cybersecurity in de ruimtevaart sector
 • Klimaat en energie: in kaart brengen van ontwikkelingen op gebied van AI en energie in de VS en matchen kansen vanuit NL;
 • Klimaat en energie: in kaart brengen van ontwikkelingen op gebied van energie-opslag en matchen kansen vanuit NL
 • Klimaat en energie: in kaart brengen van ontwikkelingen op gebied van waterstof (hydrogen-hubs, fuel cells, andere technologische ontwikkelingen) en matchen kansen (en vraag) vanuit NL

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

De stageperiode is bespreekbaar, duurt maximaal 6 maanden en loopt in principe van medio augustus 2023 tot medio februari 2024.

Tijdens de stage krijg je een beperkte stage- en huisvestingsvergoeding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: dit zal in Washington niet kostendekkend zijn. We helpen met met tips over huisvesting.

Je hebt als stagiair in Washington een A-2 visum voor de VS nodig. Dit visum dien je zelf aan te vragen met bemiddeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werkomgeving
De Verenigde Staten is een wereldmacht met een fascinerende binnenlandspolitieke situatie en is één van onze belangrijkste handelspartners. Washington D.C. is als hoofdstad van de VS de thuisbasis van de federale overheid, wereldwijd opererende multilaterale instellingen zoals de Wereldbank en het IMF, NGO’s, lobbyorganisaties, denktanks, multinationals en persbureaus. Het is een bruisende stad met volop netwerk- en carrièremogelijkheden.

De ambassade is het verlengstuk van het Koninkrijk in de Verenigde Staten. Bijna alle ministeries zijn op de ambassade vertegenwoordigd. De economische afdeling (Was-EA) werkt in Den Haag nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast werkt de economische afdeling nauw samen met de attachés vanuit de ministeries van IenW, VWS, LNV en OCW.

Een stage bij de Nederlandse ambassade in Washington D.C. is niet enkel interessant voor studenten die een diplomatieke carrière ambiëren. Op de economische afdeling werken mensen met diverse achtergronden en carrièreperspectieven. Het werk op een grote Nederlandse missie als de onze kan interessant zijn voor studenten die een studie volgen in een maatschappelijke, economische of juridische richting. Studenten Europees en internationaal recht, staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, internationale betrekkingen, politicologie en economie hebben in het verleden een stageperiode bij de economische afdeling succesvol doorlopen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Washington (EA en PPC)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Washington
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Jakarta

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Jakarta
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon