Stage bij de Nederlandse PV Organisatie OPCW en ICC

 • Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 40 uur
 • €749
 • Internationaal
 • Solliciteer voor 8 juli 2024
 • Afstudeerstage / scriptie
 • 30 sep. 2024 - 29 mrt. 2025
Kenmerk: 1869, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een stageplaats beschikbaar voor een enthousiaste masterstudent(e), met interesse in multilaterale onderhandelingen op veiligheids- en/of juridisch gebied en die ervaring wil opdoen in een internationale omgeving.

De PV OPCW/ICC is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 30 september 2024 t/m 29 maart 2025 (zes maanden).

Gedurende de stage houd je je bezig met de volgende taken:

 • bijwonen van en rapporteren over multilaterale vergaderingen;
 • mede volgen en bijhouden van de verschillende dossiers die binnen de OPCW en het ICC worden behandeld en helpen bij de voorbereiding van bijeenkomsten (samenstellen van dossiers - bijvoorbeeld: vernietiging van chemische wapens, nationale wetgeving of internationale samenwerking met het Strafhof);
 • incidenteel (mede) opstellen van korte notities over specifieke onderwerpen;
 • onderzoek naar actuele relevante onderwerpen via internet (Google, BZnet, OPCW-website, OPCW-extranet) of bibliotheek.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.Diversiteit en Inclusie Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.


DIVERSITEIT en INCLUSIE
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, functiebeperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Permanente Vertegenwoordiging vertegenwoordigt Nederland in genoemde organisaties. Delegatieleden nemen deel aan de verschillende formele en informele bijeenkomsten, dragen daar de Nederlandse beleidsstandpunten uit en rapporteren daarover.

De OPCW ziet toe op de naleving van het Chemische Wapens Verdrag, dat in 1997 in werking is getreden. Het wordt met recht een succesvolle internationale organisatie genoemd. Er zijn 193 landen bij aangesloten; slechts vier landen zijn nog geen lid. De organisatie is gevestigd in Den Haag en is zeer succesvol geweest in het vernietigen van (oorlogsvoorraden van) chemische wapens. In de laatste jaren is het werk m.b.t. de OPCW echter sterk van karakter veranderd. Waar vroeger consensus vanzelfsprekend was, is het thans een internationale politieke arena geworden, waar de belangen van de diverse landen en/of regionale blokken soms ver uiteen liggen. Dat maakt het tot een bijzonder dynamische omgeving, die ook geregeld de aandacht van de binnenlandse politiek trekt.

Het Internationaal Strafhof (ICC) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in diverse internationale verdragen. Het ICC bestaat sinds 2002 en heeft 123 Staten-partijen. Belangrijke landen ontbreken echter. Dat maakt het werk van het ICC extra uitdagend. Er wordt dan ook een groot beroep gedaan op diplomatieke vaardigheden van de delegatie tijdens de vele overleggen met andere landen. Als stagiair zit je in een unieke positie om dat van dichtbij mee te maken.

De PV is zowel lid van de WEOG (Western and Other countries Group) bij de OPCW als bij het ICC en neemt deel aan de overleggen. In het geval van de OPCW wekelijks, bij het ICC iets minder frequent.

Vanzelfsprekend neemt de PV ook deel aan EU-overleggen, waarin de gezamenlijke EU-standpunten worden bepaald. Daarnaast onderhoudt de PV intensieve contacten met de relevante beleidsafdelingen van het Ministerie, andere Ministeries, andere delegaties/ambassades en met zowel OPCW als ICC.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante stages

Stage bij de Directie Inclusieve Groene Groei

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Den Haag
 • Universitair Master
  Master/doctoraal
  HBO bachelor
  Bachelor - HBO
 • 40

Stage bij de Directie Sub-Sahara Afrika (DAF)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Den Haag
 • Universitair Master
  Master/doctoraal
  Bachelor - HBO
 • 40

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Bangkok

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Bangkok
 • Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 36
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon