Stage bij de wetgevingssector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

Directie Wetgeving en Juridische zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28 - 36
 • Vergoeding €628
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BDS22/DWJZ/220489
 • Plaatsingsdatum 14 november 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 feb 2023 - 1 aug 2023

Functie­omschrijving

Voor meerdere onderwerpen in de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid binnen de Directie Wetgeving en Juridische Zaken zijn er vanaf januari 2023 stageplekken (WO) voor een periode van vijf tot zes maanden.

De stageplekken zien op:

 • het ondersteunen van de juristen van het cluster Juridische Zaken bij met name Woo- en AVG-verzoeken en eventuele andere bestuursrechtelijke zaken. Het gaat dan met name om het voorbereiden van primaire beslissingen en beslissingen in bezwaar en beroep. Goede kennis van het bestuursrecht, precisie, bondige en heldere schrijfstijl, en een flinke dosis enthousiasme zijn daarbij kernkwaliteiten.
 • het ondersteunen bij het ontwikkelen van beleidsinstrumenten die de wetgevingskwaliteit bevorderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ondersteuning van een interdepartementaal team dat bezig is met een herziening van het Integraal afwegingskader (www.naarhetiak.nl). Daarnaast zou je kunnen ondersteunen bij het toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving. Interesse in het werk van de overheidsjurist, goede organisatievaardigheden, een heldere schrijfstijl en veel enthousisame zijn kernkwaliteiten.

De sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid is op zoek naar enthousiaste studenten die stage willen lopen bij de sector. Om in aanmerking te komen moet je in de eindfase van je studie rechten zitten en aantoonbare belangstelling hebben voor de onderwerpen die de sector in portefeuille heeft.

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Bij de sector is er een vaste doorlopende plek voor een WO-stagiair(e), telkens voor de duur van vijf tot zes maanden, en voor 3 tot 5 dagen per week. De eerstvolgende mogelijkheid voor het starten van een stage is in februari 2023 (in overleg nader te bepalen).
 • Geef, als je een voorkeur hebt, in je sollitatiebrief aan naar welke stageplek je voorkeur uitgaat.

Directie Wetgeving en Juridische zaken

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
De directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft de zorg voor de algemene wetboeken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van de gehele rijksoverheid.

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
De sector JZW houdt zich onder meer bezig met de toetsing van voorgenomen wetgeving, het ontwikkelen van instrumenten om de wetgevingskwaliteit te bevorderen, zoals de Aanwijzingen en het Draaiboek voor de regelgeving, het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) of consultatie van nieuwe wetgeving (www.internetconsultatie.nl). De instrumenten van het wetgevingsbeleid zijn terug te vinden op de site van het Kenniscentrum Beleid en Regelgeving (www.kcbr.nl).
Verder houdt de sector JZW zich bezig met het vooraf toetsen van beslissingen en de coördinatie van verzoeken op grond de Wet openbaarheid van bestuur; het ontwikkelen, beheren en bewaken van de juridische kwaliteit; aanbesteding en het onderhouden van het geregelde contact met de landsadvocaat en inschakeling van de landsadvocaat en adviseren van de leden van de departementsleiding op juridisch-bestuurlijk gecompliceerde of gevoelige onderwerpen.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lucien Weide

06-52872511

Arno van Oosterhout

06-51063568

Solliciteren?

Directie Wetgeving en Juridische zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair arbeidsmarkt- en interne communicatie met schrijftalent

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Meewerkstage filantropie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage viering 175 jaar Grondwet 1848 / 40 jaar Grondwet 1983

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon