• Utrecht
 • HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 40 uur
 • €749
 • Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 6 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Afstudeerstage / scriptie
Kenmerk: 774, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ongeveer 41.000 hectare agrarische gronden in beheer, die verpacht worden aan agrariërs. Om deze gronden ook in de toekomst agrarisch en duurzaam te beheren, hebben we diverse onderzoeksopdrachten over hoe deze landbouwgronden duurzamer kunnen worden gebruikt. Ben jij op zoek naar een afstudeer/onderzoeksstage waarbij je een bijdrage kunt leveren aan de duurzame ontwikkeling van agrarische gronden in Nederland? Lees dan snel verder!

Je zal onderdeel uitmaken van het team Gronden en invulling geven aan één of meerdere onderzoeksvragen. Deze zijn gerelateerd aan het behalen van de nationale doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met betrekking tot stikstof, natuur, water en klimaat, bodemdaling, duurzaam bodembeheer of meervoudig ruimtegebruik. Er zijn meerdere onderzoeksvragen waarbij verschillende opleidingen passen, waardoor jouw opdracht nog niet vaststaat en je verder mee kunt denken over de opdracht.

Wat ga je doen:

Je geeft uitvoering aan één of meerdere onderzoeksvragen, bijvoorbeeld:

 • Welke maatregelen kunnen genomen worden in bodemdalingsgebieden, om voor zoveel mogelijk toekomstbestendig agrarisch grondgebruik te zorgen?
 • Welke natte teelten bieden perspectief voor pachter en verpachter in gebieden die te maken krijgen met vernatting?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor waterlandbouw in Rijkswateren?
 • Welke landbouwkundige mogelijkheden biedt biobased bouwen in de verschillende gebieden?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor het Rijksvastgoedbedrijf om meervoudig grond-/bodemgebruik toe te passen?
 • Hoe kan RVB-GIS (Geografisch Informatiesysteem) geoptimaliseerd worden om het team te ondersteunen bij strategische beslissingen?

Bovengenoemde onderzoeksvragen zijn enkele voorbeelden, waardoor je kunt kijken waar jouw interesse ligt. Jouw ideeën, aanvullingen of andere thema’s zijn dan ook erg welkom!

Het leuke van deze stage?

 • Je krijgt de kans om bij te dragen aan de duurzaamheid in de agrarische sector en daarmee aan de toekomst van het landgebruik in Nederland.
 • Er zijn meerdere onderzoeksvragen in dit team, waardoor we op zoek zijn naar verschillende stagiairs. Je zal daardoor waarschijnlijk tegelijk starten met één of meerdere stagiairs, wat jouw stage extra leuk maakt!
 • Je werkt in een team met zes collega’s die iedere maandag samen met jou in Utrecht werken en de overige dagen hybride.
 • Niet alleen het kantoor in Utrecht of thuis is jouw werkplek, maar je kunt ook werken op de andere locaties van het Rijksvastgoedbedrijf zoals Den Haag, Tilburg, Arnhem of Assen.

Meer info

Wil je meer weten over deze stage? Neem contact op met Walter Mommersteeg, 06-52401600,

e-mail: [email protected]

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

De afdeling Portefeuillemanagement heeft als kerntaak via sturing op de portefeuille te komen tot een optimale samenstelling. De huisvesting moet optimaal de primaire processen van de (rijks)gebruikers ondersteunen. Dit gebeurt binnen de verschillende stelsels. De huisvesting van rijksdiensten in kantoren vindt plaats d.m.v. masterplannen per provincie, die door de afdeling worden opgesteld i.s.m. de beleidsmaker (DGDOO). Voor Defensie en DJI bestaat de rol onder meer uit het adviseren van de departementen en organisaties bij de ontwikkeling van de portefeuille en het opstellen van business cases; dit in nauwe samenwerking met de directies Vastgoedbeheer en Transactie & Projecten. Op basis van de vastgoedportefeuillestrategie draagt de afdeling bij aan het kennisbehoud, een optimale belegging van het vastgoed van Defensie door het opstellen van een beleggingsplan en het geven van advies en ondersteuning over macrobelegging en huisvesting aan Defensie. Het heeft ook de regie op de Dienstverleningsafspraken Defensie, de rapportages daarover en is houder van de Dienstverleningsactiviteit Expertise & Advies Defensie. De afdeling PFM is verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de Centrale VastgoedRegistratie (CVR) en is systeemeigenaar van het domein Portalen (o.a. RijksVastgoedPortaal). Voor Gronden, verkoop en Ingebruikgeving is de rol van regie en portefeuillemanagement versterkt.

Voor Defensie en DJI bestaat de rol onder meer uit het adviseren van de departementen en organisaties bij de ontwikkeling van de portefeuille en het opstellen van business cases; dit in nauwe samenwerking met de directies Vastgoedbeheer en Transactie & Projecten. Op basis van de vastgoedportefeuillestrategie draagt de afdeling bij aan het kennisbehoud, een optimale belegging van het vastgoed van Defensie door het opstellen van een beleggingsplan en het geven van advies en ondersteuning over macrobelegging en huisvesting aan Defensie. Het heeft ook de regie op de Dienstverleningsafspraken Defensie, de rapportages daarover en is houder van de Dienstverleningsactiviteit Expertise & Advies Defensie. De afdeling is verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de Centrale VastgoedRegistratie (CVR) en is systeemeigenaar van het domein Portalen (o.a. RijksVastgoedPortaal, GIS viewer). Voor Gronden, verkoop en Ingebruikgeving is de rol van regie en portefeuillemanagement versterkt.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Walter Mommersteeg

06-52401600

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage Agrarische Gronden - Juridisch

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage Baanrenovatie Militaire Vliegvelden

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Sint Jacobsstraat, 16, 3511 BS, Utrecht
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage Database Ontwerp

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon