Stage macro-economie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling KIEM

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €635
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 19 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BZK210303
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2021
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 23 aug 2021 - 1 feb 2022

Functie­omschrijving

Heb jij interesse in economisch beleid? Wil je met een economische bril op meewerken aan thema’s als de arbeidsmarkt van de overheid, de woningmarkt, decentrale overheden en de Caribische delen van het Koninkrijk? Dit is je kans. Ga aan de slag als stagiair bij de afdeling KIEM in Den Haag. Je krijgt een kijkje in de keuken bij de advisering van de ambtelijke en politieke top over onderwerpen als (herstel na) de coronacrisis, het investeringsbeleid en Brede Welvaart. Én je werkt aan een eigen project.

Als stagiair macro-economie draag je bij aan het verbreden van de economische discussies met een maatschappelijke insteek. Je richt je op actuele economische thema’s die het beleidsterrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) raken. Denk aan een goed openbaar bestuur, de woningmarkt, ruimtelijke ordening en de pensioenhervorming. Maar ook aan het verbeteren van de digitale overheid en productiviteit van de overheid.

Je stimuleert en organiseert kennisopbouw en kennisuitwisseling. Dat doe je in goede samenwerking met collega-economen van andere departementen en instituten, zoals het Centraal Planbureau. De zaken waar je bij betrokken bent, reiken verder dan het directe beleidsterrein van het ministerie. Het gaat bijvoorbeeld om advisering over interdepartementale studiegroepen of de gevolgen van economische en budgettaire ontwikkelingen als door de coronacrisis en de herstelplannen. Ook organiseer je economensessies voor directeuren.

Je krijgt begeleiding van je stagebegeleider, maar voert wel zelfstandig een project uit. Samen, en op basis van jouw interesses en de prioriteiten van de afdeling, stemmen we af welk project je oppakt. Daarnaast werk je mee aan macro-economische advisering van de minister en de ambtelijke top, bijvoorbeeld ter voorbereiding op overleg met andere bewindslieden of gesprekspartners.

Functie-eisen

 • Je zit in de eindfase van een relevante wo-bachelor- of masteropleiding en hebt economische vakken gevolgd.
 • Je hebt interesse in de economische invalshoek en belangstelling voor het overheidsbeleid.
 • Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken en oplossingen bedenken voor vraagstukken met oog voor kwaliteit.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je beheerst het Nederlands goed, kunt helder communiceren en goed schrijven, en hebt goede sociale vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Bijzonderheden

 • Alleen als je nog niet klaar bent met je studie kun je stage lopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Het is niet noodzakelijk dat je inhoudelijke kennis hebt van een specifiek beleidsonderwerp.
 • Je stage begint op 23 augustus 2021 en duurt tot en met januari 2022. De exacte start- en einddatum bepalen we in onderling overleg.
 • We gaan uit van een stage voor een fulltime werkweek. Deeltijd — vier dagen — is bespreekbaar.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling KIEM

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt, en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. We zijn ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. En we beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Afdeling KIEM
Kiem staat voor Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie. Op deze deelgebieden zijn wij de spil tussen de beleidsdirecties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderling, en de verbinders met de politieke en ambtelijke leiding. We zijn een compacte afdeling in de kern van het ministerie. Het is onze taak om door vernieuwing en verbinding de inhoudelijke, BZK-brede strategische agenda te versterken. Met de bedoeling strategievorming te koppelen aan de economische en internationaal-Europese context zoeken we dwarsverbanden tussen de deelgebieden. Ook voeren we de macro-economische functie van BZK uit en houden we de regie op de BZK-EU-inzet en de internationale functie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander Methorst

06-11614570

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling KIEM nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair KIEM, cluster Europa en Internationaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair webscraper toezicht WNT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Ambtenaar en Organisatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stage internationale inzet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Internationaal
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon