Stage Oceaanobservatie: van wetenschap tot beleidsontwikkeling

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Rijnstraat 8 Den Haag
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 15 december
 • Vacaturenummer Stage DGWB 2023-29
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 1 feb. 2024 - 1 aug. 2024

Functie­omschrijving

De oceaan zal veranderen als een gevolg van klimaatverandering en ander menselijk toedoen. Mogelijke veranderingen zijn bijvoorbeeld opwarming en verzuring van de oceaan, vertraging van de thermohaliene oceaancirculatie en afname van het zuurstofgehalte van de oceaan. Deze veranderingen hebben mogelijk schadelijke effecten op het mariene milieu, biodiversiteit en het wereldwijde klimaat. Het doel van deze stage is een overzicht maken van deze mogelijke toekomstige veranderingen en de effecten en hoe deze te monitoren, dit effectief communiceren binnen een beleidsomgeving, en bijdragen aan het opstellen van beleidsopgaves voor Nederland op het gebied van oceaanobservatie. Je werkzaamheden zullen bestaan uit:

1. Het uitvoeren van een inventarisatie naar oceaanveranderingen als gevolg van klimaatverandering, op basis van rapporten zoals het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), de WOA (World Ocean Assessment), de Quality Status Report (QSR) van OSPAR en wetenschappelijke literatuur.
2. Het creëren van een overzicht van de belangrijkste bevindingen en gevolgen van oceaanveranderingen op wereldwijde schaal, met daarbij oog voor de impact op Nederlandse wateren (Noordzee en Caribisch gebied).
3. Het maken van een overzicht van de huidige Nederlandse inzet op oceaanobservatie, zowel vanuit Nederlands initiatief als binnen internationale samenwerkingsverbanden.
4. Het formuleren van aanbevelingen voor het verbeteren van de Nederlandse inspanningen op het gebied van oceaanobservatie om beter voorbereid te zijn op de toekomstige uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, met als doel nieuwe beleidsopgaven te ontwikkelen.

We bepalen in overleg of er ruimte is om naast deze hoofdopdracht andere taken op te pakken die je interesse hebben. De stageperiode kan aangepast worden zodat deze goed past in jouw opleiding.

 • Je bent bezig met een relevante universitaire opleiding zoals bijvoorbeeld mariene wetenschappen, oceanografie, klimaat- en milieuwetenschappen, (mariene) biologie, aardwetenschappen etc.
 • Affiniteit met milieu en klimaatreportages, zoals de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporten, WOA (World Ocean Assessment), OSPAR QSR (Quality Status Report) en wegwijs zijn in wetenschappelijke literatuur over oceanografie.
 • Grote hoeveelheden informatie kunnen synthetiseren tot hoofdlijnen en prioriteiten kunnen stellen.
 • Interesse hebben in het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar mogelijkheden voor beleidsontwikkeling.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan. Onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van IenW vallen diverse agentschappen en zelfstandig bestuursorganen zoals Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het KNMI, het CBR, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Luchtverkeersleiding Nederland.

Directie Waterveiligheid, Rivieren en Zee (WRZ)
De directie Waterveiligheid, Rivieren en Zee (WRZ) is onderdeel van Directoraat-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Water. Het bestaat uit de afdeling Waterveiligheid, afdeling Rivieren & Deltafonds en afdeling Zee. Er werken circa 65 medewerkers bij de directie. De directie WRZ ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, geeft invulling aan de regiefunctie van de minister van IenW voor de ruimtelijke ordening van de Noordzee, het totstandbrengen van het programma IRM en de regie op de totstandkoming, monitoring en beheer van Deltafonds.

De afdeling
De afdeling ZEE is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de Noordzee tot de Oceanen. Daartoe onderhoudt de afdeling veel relaties, zowel binnen als tussen ministeries, met andere overheden, uitvoeringsorganisaties en NGO’s, met het bedrijfsleven en kennisinstituten. Er wordt zowel bilateraal als multilateraal gewerkt in internationale watervraagstukken. Bij de afdeling werken ca 25 mensen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Meeloopstage internationaal actieve mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-36
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair Internationale Samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage: Een routekaart voor Scheepsregelgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 5 januari
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon