Stage Programmabureau Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 12 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer Stage DGMI 2022-45
 • Plaatsingsdatum 21 november 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 1 feb 2023 - 31 jul 2023

Functie­omschrijving

Circulaire economie is een thema dat aandacht heeft, zeker op politiek niveau. Jij bent een belangrijk onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het circulaire economiebeleid in Nederland. Zo werk je als stagiair Programmabureau Circulaire Economie aan je eigen toekomst en die van Nederland.

Bijdragen aan een maatschappelijk relevant thema?
In deze stage neem jij een uniek kijkje achter de schermen bij het ministerie. Ook ervaar je de politiek-bestuurlijke dynamiek van een maatschappelijk en politiek relevant thema. Jij draait volop mee in een klein en hecht team in een omgeving die veel van je vraagt. In jouw functie draag je bij aan het adviseren van bewindspersonen en ambtelijke leiding. Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij de voorbereiding van werkbezoeken, overleggen en debatten in de Tweede Kamer. Jouw gestructureerde manier van werken zet je in bij het:

• bijdragen aan de uitwerking van het Nationaal Programma Circulaire Economie
• plannen van de werkzaamheden voor het programmateam
• samenwerken met het bedrijfsleven en andere departementen die zich bezighouden met circulaire economie
• voorbereiden van de overleggen die plaatsvinden tussen partijen in het Nationaal Programma Circulaire Economie
• voorbereiden, vormgeven en vastleggen van overleggen met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen

Ook houd jij je bezig met het beleidsprogramma ‘het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030’ dat dit najaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Tijdens je stage zal je ondersteunen met het uitwerken van het nieuwe beleid in concrete acties. Daarnaast is er veel ruimte om binnen ons team op eigen initiatief werkzaamheden op te pakken. Denk aan het ondersteunen in de communicatie over beleid op circulaire economie in Nederland. Of het voorbereiden van werkbezoeken en het inhoudelijk ondersteunen en voorbereiden van de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij het Programmabureau Circulaire Economie kan je al je humor, initiatieven, creativiteit en zelfstandigheid kwijt en groeien in je vakgebied. Planmatig, georganiseerd en stressbestendig zijn skills die jij herkent. Bovendien ben je mondeling en schriftelijk sterk en kun je goed samenwerken. Ook heb je:

• een afgeronde bachelor op wo-niveau
• ervaring met (online) communicatie
• 4 dagen per week ruimte in je agenda voor deze stage

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Meewerkstage of afstudeerstage? Het is allebei mogelijk. Voor een afstudeerstage stel je in overleg de onderzoeksvraag vast.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar, veilig en circulair Nederland.

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidshinder.


De missie van het ministerie van IenW luidt: ‘IenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’. In het regeerakkoord is opgenomen dat CE van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Uit recent onderzoek blijkt dat circulaire economie potentieel voor 9,2 Mton CO2-reductie kan zorgen, mits dit concreet ingevuld wordt door maatregelen. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld en luchtkwaliteit.
Daarnaast wil de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.


Programmateam Circulaire Economie
Het kabinet heeft als doel om in Nederland in 2050 een circulaire economie te hebben. Dit brengen we dichterbij met het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. Medio oktober is het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet zet zich met dit programma en met de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord in om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en op te schalen.


Het programmabureau coördineert het uitvoeringsprogramma circulaire economie en faciliteert de samenwerking met maatschappelijke partijen. Dit betekent dat het programmabureau zorgt voor:


• afstemming tussen de activiteiten van de verschillende departementen, de afdelingen binnen IenW en maatschappelijke partijen;
• het monitoren van de transitie naar de circulaire economie en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie;
• verantwoording over het rijksbeleid richting de Tweede Kamer;
• het communiceren over het algemene circulaire economiebeleid.
Het programmabureau bestaat uit een coördinator, twee programmasecretarissen, een beleidsmedewerker die zich focust op het uitvoeringsprogramma en twee beleidsmedewerkers monitoring. Het bureau heeft een goede mix van medewerkers en er is een sterk teamgevoel; er wordt samen hard gewerkt, maar ook veel gelachen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lynde Lim

06-25514699

Suzanne Elias

06-15372059

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage viering 175 jaar Grondwet 1848 / 40 jaar Grondwet 1983

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Meewerkstage filantropie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage ondernemingsklimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon