• Den Haag
 • Universitair Master, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 40 uur
 • €749
 • Cultureel / taalkundig, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Meeloopstage
 • 1 jul. 2024 - 3 feb. 2025
Kenmerk: 881, Plaatsingsdatum: 29 mei 2024

Over de stage:

Als stagiair bij het programmateam slavernijverleden lever je een bijdrage aan het uitwerken van het fonds van € 200 miljoen, dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld om de kennis, bewustwording en erkenning van het slavernijverleden te vergroten en de doorwerking daarvan te verkleinen. We werken aan een subsidieregeling, een Herdenkingscomité en andere plannen om de uitgangspositie van nazaten en andere betrokkenen te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van ons programmateam is alles wat te maken heeft met communicatie: het voeren van structureel overleg met nazaten en andere betrokken, het opzetten van een maatschappelijke dialoog maar bijvoorbeeld ook het organiseren van werkbezoeken voor de verantwoordelijke bewindspersoon. Het werk van het programmateam slavernijverleden staat in de aandacht van politiek en media. Daarom houden wij elkaar goed op de hoogte en bespreken wij dilemma’s. Hierin zijn verschillende perspectieven belangrijk en word je actief uitgenodigd om ook je eigen mening en input te geven.

Wat ga jij doen?

Als stagiair draai jij mee in het team en help je met het dagelijkse werk zoals het schrijven van antwoorden op vragen van burgers, het organiseren van overleggen en het uitzoeken van informatie. Daarnaast draai je mee in het werk van het team communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van maatschappelijke dialoogsessies, het opstellen van nieuwsbrieven, de website up to date houden, het voorbereiden van werkbezoeken van de verantwoordelijke bewindspersoon en publicatie daarover op de social media kanalen van het ministerie en bewindspersoon. Hierbij wordt samen gekeken naar een invulling die aansluit bij jouw kwaliteiten en interesses, en is er altijd ruimte voor eigen initiatieven.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op 1 juli 2023 gaf de Koning een indrukwekkende toespraak in het Oosterpark waarbij hij excuses maakte voor het Nederlandse slavernijverleden en vergiffenis vroeg voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad [slavernij] tegen de menselijkheid. De excuses van de Koning volgde op de excuses van premier Rutte op 19 december 2022. Het kabinet heeft in de brief die naar aanleiding van de excuses naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd, aangegeven dat de erkenning van en excuses voor het historische leed de basis zijn voor hedendaagse maatschappelijk herstel. Daarom zet het kabinet in op een integraal pakket aan maatregelen die tezamen een duurzame impuls geven aan beleid dat is gericht op;

 • kennis en bewustwording
 • erkennen en herdenken
 • een beter begrip van de doorwerking van het slavernijverleden ende verwerking ervan.

Waarbij het doel kansengelijkheid en het bestrijden van discriminatie en racisme voorop staat. In het herdenkingsjaar Slavernijverleden 1 juli 2023-1 juli 2024 zal hier verder vorm aan worden gegeven. Voor de financiering van de initiatieven en beleidsintensiveringen is 200 miljoen euro uitgetrokken voor een periode van 10 jaar. Daarvan zal 100 miljoen beschikbaar komen in een subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven. De invulling van de initiatieven en de subsidieregeling zal in samenwerking met nazaten en maatschappelijke organisaties in Nederland, het Caribische deel van het koninkrijk en Suriname worden vormgeven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een programmateam ingericht, dat de inzet op de genoemde thema’s gaat uitvoeren en bij de verschillende departementen coördineert, de voortgang stimuleert en bewaakt. Daarbij wordt ook samengewerkt met het Caribische deel van het Koninkrijk (dat wordt gedaan in samenwerking met het Directoraat Generaal Koninkrijksrelaties) en met Suriname (hiervoor werken we samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken). De samenwerking met nazaten, jongeren en grassroot organisaties in de steden, eilanden en landen is daarbij van groot belang. Het gesprek met hen wordt na de gemaakte excuses voortgezet. Een belangrijke mijlpaal daarbij is het herdenkingsjaar 2023-2024 waarin de beëindiging van de slavernij 150 jaar geleden wordt herdacht.

De afdeling Democratie, waar het programmateam slavernijverleden onder valt, heeft als kernopdracht het in stand houden en verder versterken van de Nederlandse democratie. De afdeling verzekert onder meer de correcte uitoefening van ons kiesrecht, ontwikkelt beleid voor (de financiering van) politieke partijen, bevordert democratisch burgerschap en geeft invulling aan de omgang met het slavernijverleden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Nataly van Driel

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Protocol bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Inclusieve Groene Groei

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage toekomststrategie en innovatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon