stage Toezicht op Woningcorporaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Volkshuisvesting
 • Reageren voor 9 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer Stage ILT 2022-41
 • Plaatsingsdatum 11 november 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 1 feb 2023 - 31 jul 2023

Functie­omschrijving

Wij verwachten veel van woningcorporaties. Juist in deze tijden is de noodzaak tot uitbreiding en verduurzaming van de sociale woningvoorraad groot. De Woon-en bouwagenda die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vanaf begin 2022 ontwikkelt en uitwerkt in wet- en regelgeving zorgt voor verandering. Het Rijk neemt weer regie op de woningmarkt. Dat raakt woningcorporaties. 

Wij hebben 3 stageplekken met maatschappelijke relevantie. Doe onderzoek naar de besturing en toezicht. En kom met verbetervoorstellen. Hier bij ons, op de afdeling Autoriteit woningcorporaties.

Analyseren en verbeteren
Woningcorporaties zijn private organisaties met een publieke taak. Die taak is zorgen dat er voor huishoudens met een laag inkomen voldoende betaalbare woningen zijn. Kwalitatief goede woningen in een leefbare omgeving. Het is onze taak als Autoriteit woningcorporaties om het functioneren van het woningcorporatiestelsel te besturen en te beoordelen. In deze stage ben jij diegene die meewerkt aan of onderzoek naar een van de vele aspecten van het toezicht op de besturing van woningcorporaties. Vanuit jouw werk of onderzoek hopen we te komen tot nieuwe inzichten of verbetervoorstellen. Maak de analyse van het huidige besturingsmodel. En kom met verbetervoorstellen. Als je onderzoek komt doen zijn mogelijke onderwerpen:

• toezicht op netwerken
• cultuur en gedrag in governance vraagstukken
• kwaliteit van het toezichtsgesprek
• risicogestuurd toezicht
• communiceren over toezicht

Voor deze stage zoeken we studenten die zelfstandig een goed onderzoek kunnen uitvoeren. Je communiceert makkelijk en komt snel tot de kern vraagstukken. Je bent proactief, leergierig en beschikt over doorzettingsvermogen. En verder:


• volg je een hbo- of wo-opleiding Bedrijfseconomie of Bestuurskunde of Rechten of Psychologie of Gedrag en Cultuur of Communicatie
• ben je beschikbaar voor meeloop-onderzoeksstage of afstudeerscriptie

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

We hebben plek voor 2 studenten in een meeloop-onderzoekstage. En 1 student voor een afstudeerscriptie. Uiteraard hebben we verschillende potentiële onderzoeksvragen voor jou. Maar breng vooral ook jouw eigen ideeën en behoeften mee. Samen met jou, kijken we naar jouw interesses en leerdoelen. En maken dan samen jouw takenpakket.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Dit gebeurt op verschillende manieren. Door het beschermen van Nederland tegen wateroverlast bijvoorbeeld. Of door het bewaken van de kwaliteit van lucht en bodem. Het ministerie is een inclusieve organisatie waar iedereen gewaardeerd wordt. Niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Als stagiair kom je stagelopen bij de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport. De ILT is de toezichthouder van het ministerie van IenW. Dagelijks werken bijna 1.300 medewerkers aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid. Dit gebeurt in verschillende gebieden, zoals transport, infrastructuur, milieu en wonen. De ILT ontwikkelt middelen om maatschappelijke risico’s door middel van programma’s aan te pakken.

De woningbouwopgave is enorm en de druk op woningcorporaties om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort neemt steeds verder toe. Toezichthouders van de Autoriteit Woningcorporaties houden toezicht op het functioneren van de corporaties zodat deze zo effectief en efficiënt mogelijk presteren in het belang van de volkshuisvesting. De primaire focus ligt daarbij op de besturing van de organisatie (governance toezicht). Daarnaast beoordeelt de toezichthouder de corporatie ook op een aantal met name financiële rechtmatigheidscriteria. De afdeling bestaat uit circa 30 toezichthouders in twee teams die gesprekken voeren met directies en rvc’s van woningcorporaties, bureau onderzoek doen en in teamverband op verschillende thema’s werken aan de doorontwikkeling van het toezicht(sinstrumentarium).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten van Heugten

06-29690271

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair ISO 9001 certificering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair projectmanagement

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair vergunningverlening afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon