Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stagiair afdeling Inrichting Openbaar Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Inrichting Openbaar Bestuur

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €604
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 19 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BZK190348
 • Plaatsingsdatum 5 september 2019
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 aug 2019 - 31 jan 2020

Functie­omschrijving

De afdeling Inrichting Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt ervoor dat gemeenten en provincies hun werk kunnen doen binnen een effectief bestuurlijk-juridisch kader. Als stagiair bij de afdeling zet jij je tanden in vraagstukken die voortkomen uit veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het functioneren van het openbaar bestuur. Zo draag jij bij aan een weerbare lokale overheid.

Je werkt mee aan een modern en effectief instrumentarium voor een goed werkende, weerbare lokale democratie. Zodat die effectief beleid kan maken voor de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat betekent dat je meedenkt over de vormgeving van de visie op en het beleid van het openbaar bestuur binnen een of meerdere beleidspijlers van de afdeling:

 • We realiseren een effectief juridisch kader voor het openbaar bestuur. Denk aan de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • We leveren maatwerkoplossingen voor gemeenten en provincies in wet- en regelgeving.
 • We ondersteunen bestuurlijke probleemgemeenten en denken mee over bestuurlijke integriteit en (interbestuurlijk) toezicht en handhaving.
 • We ondersteunen en versterken de gemeenteraad in zijn controlerende en kaderstellende rol, bijvoorbeeld door sterke lokale rekenkamers.
 • We versterken en ondersteunen de burgemeester in zijn of haar positie, zoals bij de aanpak van ondermijning en het formuleren van een toekomstvisie op het burgemeestersambt en de aanstellingswijze.
 • We dragen zorg voor specifieke wetgeving, waaronder de Wet op de lijkbezorging, de Zondagswet en de zomertijd.

Het is van belang dat je de vraagstukken waar jij je mee bezighoudt, van alle kanten belicht. Dat doe je in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, hun belangenorganisaties en de beroepsverenigingen in het openbaar bestuur en de wetenschap.

Wij bieden jou een dynamische en uitdagende stageplek waarbij je alle ruimte krijgt om professionele kennis en kunde te ontwikkelen. Je werkt samen in een resultaatgericht team.

Functie-eisen

 • Je volgt een universitaire studie, bij voorkeur rechten, bestuurskunde of politicologie.
 • Je hebt belangstelling voor het openbaar bestuur en volgt de politieke ontwikkelingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Je ontvangt een stagevergoeding van maximaal € 604,- per maand bij een fulltime stage van 40 uur per week.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Inrichting Openbaar Bestuur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Directie Democratie en Bestuur
De directie Democratie en Bestuur versterkt de verbinding tussen kiezers en gekozenen, tussen inwoners en hun overheid. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we politieke ambtsdragers. En we zetten ons in voor een weerbaarder lokaal bestuur, zowel gericht op de veiligheid van politieke ambtsdragers als op robuuste democratische instituties.

Afdeling Inrichting Openbaar Bestuur
De afdeling Inrichting Openbaar Bestuur (IOB) heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat gemeenten en provincies hun werk kunnen doen binnen een effectief bestuurlijk-juridisch kader: ‘het stelsel’ van openbaar bestuur, zoals dat ligt besloten in de organieke wetgeving. Daarmee draagt de afdeling bij aan goed openbaar bestuur. De zorg voor een effectief bestuurlijk-juridisch kader voor het openbaar bestuur heeft veel raakvlakken met andere prioriteiten binnen de directie.

IOB maakt beleid en werkt mee aan wetgeving die het bestuurlijk-democratisch functioneren van gemeenten en provincies bevordert. Denk daarbij aan het doorontwikkelen van de dualisering van het gemeentebestuur, het versterken van het kaderstellend en controlerend instrumentarium van de gemeenteraad en het nadenken over de positie en aanstellingswijze van de burgemeester. Maar ook aan de toepassing van interbestuurlijk toezicht en de verdere ontwikkeling van vormen van intergemeentelijke samenwerking.

Naast het maken van beleid en het meewerken aan wetgeving beantwoordt IOB vragen van gemeenten en provincies, vertaalt signalen uit de praktijk over knelpunten of omissies in beleid en wetgeving en evalueert deze regelmatig. Wij adviseren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als verantwoordelijke voor goed openbaar bestuur en ondersteunen de minister bij diverse debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Ook onderhouden we een relevant netwerk in het openbaar bestuur en in de wetenschap.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alain Krijnen, Plv. Hoofd afdeling IOB

06-52809245

Anja Lieveld, Hoofd afdeling IOB

06-48130230

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Inrichting Openbaar Bestuur nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Meewerkstage marktordening op het spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie OVS, cluster Spoorordening
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage voor student rechten of economie bij de dir. Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken / Directie Mededinging en Consumenten (DGETM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair communicatie

Ministerie van Economische Zaken, Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon