Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stagiair beleid en economisch advies topinkomens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €628
 • Niveau Universitair Master, WO bachelor
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 3 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BZK200257
 • Plaatsingsdatum 19 juni 2020
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 1 sep 2020 - 28 feb 2021

Functie­omschrijving

De Wet normering topinkomens stelt een maximum aan de bezoldiging en ontslagvergoeding van bestuurders van organisaties in de (semi-)publieke sector, zoals overheden, woningcorporaties, universiteiten en zorginstellingen, en stelt openbaarmaking hiervan verplicht. Als stagiair werk je mee aan vraagstukken gericht op topinkomensbeleid en de economische advisering binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo draag je er vanuit Den Haag aan bij dat er eerlijke lonen worden betaald van belastinggeld en subsidies.

De helft van het team Topinkomens en Economische Advisering is verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en toezicht op het gebied van de Wet normering topinkomens (WNT). We houden toezicht op de naleving van de wet door ongeveer 2.000 organisaties. De andere helft van het team houdt zich bezig met loonramingen, macro-economische advisering op het gebied van arbeid en sociale zekerheid en de coördinatie van internationale, directiebrede dossiers.

Wat jij precies gaat doen tijdens je stage? Dat bepalen we in overleg. Voorbeelden van concrete werkzaamheden waar je mee aan de slag kunt: onderzoeken of de WNT op bepaalde organisaties van toepassing is en of salarissen van topfunctionarissen binnen de wet zijn gebleven, meehelpen aan toezichtonderzoek om te bepalen of organisaties aan de wet voldoen, een bijdrage leveren aan de evaluatie van de wet of het mee voorbereiden van debatten met de Tweede Kamer, en de verslaglegging van vakinhoudelijk teamoverleg.

Functie-eisen

 • Je bent vergevorderde student van een relevante universitaire opleiding, bijvoorbeeld recht of bestuurskunde.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het openbaar bestuur.
 • Je bent analytisch sterk en kunt goed complexe vraagstukken ontleden en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden.
 • Je bent flexibel en in staat om zaken zelfstandig op te pakken.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

In lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid vindt de stage vooralsnog zoveel mogelijk vanuit je eigen huis plaats. Via een citrixverbinding en communicatiedevices overleg je en bespreek je werk. Ook het sollicitatiegesprek voeren we voor 1 augustus 2020 via beeldbellen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Directoraat-generaal Overheidsorganisaties
Het directoraat-generaal Overheidsorganisaties werkt aan een moderne overheid. En aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont, flexibel georganiseerd is en technologie effectief inzet voor haar dienstverlening aan de samenleving.

Dat doen wij door:

te zorgen voor een modern werkgeverschap dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap;

concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan;

bevordering van optimale en efficiënte inzet van ICT bij de Rijksoverheid en kaderstelling voor de informatisering van het rijk;

de opbouw van één bedrijfsvoering voor het rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Directie Ambtenaar en Organisatie
Bij de directie Ambtenaar en Organisatie doe je werk dat jouzelf en alle andere ambtenaren direct kan raken. Je ontwikkelt beleid samen met de mensen voor wie je dat beleid maakt en hebt het resultaat voorop staan. Je verbindt jouw taken en dossiers inhoudelijk met elkaar en met partners en de doelgroepen. De komende tijd werken we vooral aan modernisering van het overheidswerkgeverschap, beheersing van de apparaatsuitgaven van de Rijksdienst, formulering van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, versterking van een integere overheid, formulering van ambities op het terrein organisatiebeleid in relatie tot het nieuwe kabinet, en de inrichting van de P&O-functie van het rijk.

Team Topinkomensbeleid en Economische Advisering
Het team Topinkomensbeleid en Economische Advisering zorgt dat de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector maximaal een ministersalaris bedragen. Ook geeft het economisch en (internationaal) macro-economisch advies. Het gedeelte van het team dat zich bezighoudt met topinkomensbeleid bestaat op dit moment uit acht mensen. Werkzaamheden omvatten onder meer:

 • het voorbereiden van aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld om wetsontwijking tegen te gaan;
 • het bijhouden van het WNT-register met alle onder het toezicht van BZK vallende WNT-instellingen;
 • handhaving van de wet voor die WNT-instellingen die onder het toezicht van BZK vallen;
 • informeren en beantwoorden van vragen van relevante doelgroepen, zoals medehandhavers, WNT-instellingen en accountants over de uitvoering van de wet en voorgenomen en gerealiseerde wijzigingen.

Het gedeelte van het team dat zich bezighoudt met economische advisering bestaat op dit moment uit zeven mensen. Werkzaamheden omvatten onder meer:

 • het maken van loonramingen;
 • het geven van macro-economische advies op het terrein van arbeid en sociale zekerheid;
 • beheer van de inhoudelijke en financiële relatie met onder andere de stichting Administratie Indische Pensioenen en het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel;
 • het ondersteunen van de centrale opdrachtgever van de uitvoeringsorganisaties P-Direkt (salaris en personeelsadministratie) en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk;
 • het adviseren over thema’s als externe inhuur en kosten en prestaties van shared service organisaties;
 • (subsidie)evaluaties en beleidsdoorlichtingen;
 • het coördineren van economisch beleidsonderzoek binnen de directie en van internationale dossiers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelle Bluemink, Hoofd Topinkomens en Economische Advisering

06-51420280

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch stagiair

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Praktijkopdracht

Meewerkstage communicatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair cluster Veiligheid directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon