• Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 40 uur
 • €749
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Meeloopstage
 • 1 sep. 2024 - 31 jan. 2025
Kenmerk: 891, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

Een zeer unieke kans: vanuit economische expertise bijdragen aan adviesnota’s voor de politieke en ambtelijke top: een unieke kans die je niet elke dag voorbij ziet komen. Tijdens jouw stage bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dit onderdeel van het takenpakket. Ben jij geïnteresseerd in economisch beleid en wil je ervaren hoe het is om vanuit een economische bril mee te werken aan thema’s op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)? Dan is deze stage iets voor jou! Als stagiair van de Chief Economist denk je mee over onderwerpen als productiviteit bij de overheid, de samenhang tussen democratie en economische groei en markten in de fysieke domein.

De context

De Chief Economist staat midden in de organisatie van BZK en levert het macro-economische perspectief op vraagstukken binnen het departement. De Chief Economist is onderdeel van de directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) en werkt nauw samen met de twee afdelingen: Macro-economie en Strategie en EU/Internationaal.

De Chief Economist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is essentieel voor het signaleren van belangrijke economische ontwikkelingen die impact hebben op beleidsterreinen zoals democratie, economische groei, en marktdynamiek in het fysieke domein. De Chief Economist speelt een cruciale rol in het adviseren van het ministerie over economische trends en hun implicaties voor beleid, door het integreren van actuele wetenschappelijke inzichten en analyses uit samenwerkingen met vooraanstaande instituten zoals de OESO en IPE.

De Chief Economist verzorgt ook de lange termijn economische kennisontwikkeling en het delen van inzichten uit diverse onderzoekslijnen. Daarnaast speelt de Chief Economist een belangrijke rol in het bevorderen van kennisontwikkeling binnen het departement.

Inhoud stage

Als stagiair Chief Economist bij de directie KIEM houd je je bezig met actuele economische thema’s die het beleidsterrein van het ministerie van BZK raken. Je zult als stagiair Chief Economist onder andere de volgende taken hebben:

 • Je werkt mee aan macro-economische advisering van de minister en de ambtelijke top.
 • Je ondersteunt de Chief Economist bij zijn taken en schrijft mee aan zijn verkenningen.
 • Je stimuleert en organiseert in samenwerking met collega-economen kennisopbouw en kennisuitwisseling, zowel binnen BZK als met andere departementen en instituten zoals het Centraal Planbureau. Je verbreedt zo economische discussies met een maatschappelijke insteek.
 • Je scant wetenschappelijke tijdschriften en (internationale) denktanks op relevante publicaties.
 • Je houdt de economische verkenningen en ramingen van toonaangevende instituten op het gebied van de macro-economie bij (CPB, OESO, IMF, etc.).
 • Je stelt korte signaleringen op. Dit doe je op basis van nieuw verschenen boeken of artikelen die raken aan relevante economische thema’s.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De directie KIEM levert een bijdrage aan de koersbepaling van BZK vanuit een internationaal, macro-economisch en lange termijnperspectief en adviseert de ambtelijke leiding van het ministerie. Daarmee wordt het beleid van het departement meer science-based, toekomstgerichter, meer interdisciplinair en internationaal passend. KIEM levert deze bijdrage door drie taken in te vullen, die elkaar onderling versterken:

 1. KIEM signaleert en agendeert (implicaties van) bestaande of toekomstige ontwikkelingen in de wereld die nu nog onvoldoende in beeld zijn op BZK-domeinen, zodat daar proactief op ingespeeld kan worden.
 2. KIEM faciliteert en ondersteunt beleidsonderdelen op (expliciet gekozen) BZK-prioriteiten, waarbij KIEM zich onderscheidt door het inbrengen van exogene ontwikkelingen, aanvullende perspectieven en de (middel)lange termijn – en de inzet van specifieke netwerken in de internationale, economische en wetenschappelijke wereld.
 3. KIEM coördineert en adviseert op beleidsdossiers die in beslis- en overlegorganen aan de orde komen die KIEM in de portefeuille heeft of waar KIEM op basis van de inhoud verantwoordelijk voor is. In deze beslisorganen vertegenwoordigt KIEM ook het ministerie.

KIEM bestaat uit twee afdelingen (EIZ en MESA) en een Chief Economist. Elk van deze KIEM onderdelen heeft een eigen stagiair, daarnaast is er nog een stagiair die direct is gekoppeld aan de Directeur van KIEM. Deze vacature betreft de stagiair voor de Chief Economist.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Willemieke Hornis

Loes Leeuw

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Meewerkstage strategie en programma coördinatie bij het CBI

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

stagiair Wet Normering Topinkomens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage Leveranciersmanagement

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-40
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon