• Stand­plaats Lelystad, Utrecht of Delft
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-112
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Je gaat met behulp van modellen en data opnieuw economisch optimale overstromingskansen berekenen voor dijkringdelen in Nederland. Je test in hoeverre de hiervoor ontwikkelde software bruikbaar en toepasbaar is, je inventariseert mogelijkheden voor het verbeteren van de modellen, de parameters/aannames en de data. Je schrijft hierover een rapport en presenteert je uitkomsten aan stakeholders. Lijkt dit jou leuk? Lees dan snel verder!

In 2012 zijn overstromingsnormen vastgesteld die in 2015 wettelijk zijn vastgelegd. Deze normen geven aan wat de maximale overstromingskans mag zijn voor onze dijken. De bouwstenen van deze keuzes bestonden uit een analyse naar het Landelijk Individueel Risico, het groepsrisico en een maatschappelijke kostenbaten-analyse (MKBA).

Voor de MKBA zijn overstromingskansen, gevolgen (schades) en kosten om kans reductie te realiseren relevant. Verder is de verhouding vaste-variabele kosten van belang voor het berekenen van de optimale timing van de dijkversterkingen. Speciaal hiervoor is in 2012 een optimaliseringsmodel gebouwd (optimaliseRing). Nadien zijn er nog varianten van dit model gebouwd.

Sinds 2012 zijn de modellen en data die ten grondslag liggen aan de MKBA herzien:

 • het schademodel is aangepast (zie software) (o.a. vanwege groei van de economie en klimaatverandering). Hierdoor zijn er andere prognoses voor het jaar 2050;
 • de kosten van dijkversterkingen zijn veranderd. Hiervoor wordt het programma KOSWAT gebruikt en die krijgt in 2022 ook een update;
 • de discontovoet is aangepast;
 • nieuwe schattingen van de overstromingskansen zijn beschikbaar uit diverse beleidsstudies (deze zijn niet consistent). Decimeringshoogten (worden gebruikt voor het toetsen en ontwerpen van primaire waterkeringen) kan Rijkswaterstaat wel beschikbaar stellen voor waterstanden en golven;
 • het basis model dat gebruik wordt heet OptimaliseRing, dit is gemodelleerd in AIMMS en is gebaseerd op continue wiskunde. Hierna is het model OptimaliseRing-Discreet ontwikkeld, deze maakt gebruikt van discrete wiskunde en is gemodelleerd in Python. Daarnaast is er ook nog een complexer model ontwikkeld, Dique-opt, deze maakt gebruik van de flexibiliteit van OptimaliseRing-Discreet, maar is ontwikkeld om ook voorliggende keringen mee te nemen.

Dit bieden wij

 • meerdere studenten kunnen meewerken aan het verder ontwikkelen en robuust maken van de modellen en de MKBA;
 • je krijgt de mogelijkheid om je eigen onderwerp te kiezen (nu wordt bijvoorbeeld twee varianten van OptimaliseRing, een continu en een discreet, met elkaar vergeleken en wordt voor het Oosterscheldegebied gekeken naar de optimale veiligheid van stormvloedkering en de achterliggende keringen gezamenlijk);
 • je werkt mee om de kennis over het model op te frissen, zodat alles werkt en hier in 2023 nieuw beleid mee kan worden gemaakt.

Will jij een bijdrage leveren aan optimale overstromingskansen? Solliciteer dan nu!

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair maatschappelijke impact

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 20-36
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair procesontwerp informatiebeheer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair communicatie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon