Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stagiair(e) Arbeidszaken - topinkomensbeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 32
 • Vergoeding €628
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 25 mei
 • Vacaturenummer stage/FEZ/2020/3
 • Plaatsingsdatum 25 maart 2020
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 sep 2020 - 28 feb 2021

Functie­omschrijving

De vacature betreft een meewerk-stage bij de beleidsafdeling Arbeidszaken (onderdeel van de directie Financieel-Economische Zaken). Het takenpakket van de afdeling Arbeidszaken bestaat uit stelseltaken op het terrein van arbeidsvoorwaarden (incl. pensioenen en sociale zekerheid), beloningsvraagstukken, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt voor de OCW-sectoren. Het gaat hierbij om zowel bestuurlijke, beleidsinhoudelijke als financiële taken. FEZ/Arbeidszaken is een kleine, kennisintensieve beleidsafdeling met een breed werkterrein. De werkzaamheden hebben een coördinerend, beleidsvormend en adviserend karakter. De invalshoek kan daarbij verschillend zijn: financieel, juridisch en/of bestuurlijk. Het merendeel van de taken is voor alle onderwijssectoren.
De afdeling bestaat uit 16 mensen met verschillende achtergronden, zoals juristen, economen en strategisch denkers. De sfeer op de afdeling is prettig en open en op samenwerking gericht.

 

De taken voor de stagiair(e) liggen met name op de terreinen (1) topinkomensbeleid voor functionarissen in het OCW-beleidsveld (bijvoorbeeld bestuurders van onderwijsinstellingen en omroepen) en (2) de beloning van leraren.

1) Taken op het terrein van het topinkomensbeleid OCW-sectoren:

 • Uitvoering jaarlijkse WNT-monitor (Wet normering topinkomens): aan de hand van berekeningen in Excel een analyse opstellen van (de ontwikkeling van) de bezoldiging van topfunctionarissen van WNT-instellingen in het OCW-veld. Dit omvat een risicoanalyse voor het proactief in beeld brengen van mogelijke WNT-overtredingen. Deze taak omvat afstemming met de relevante WNT-toezichthouders (met name de Onderwijsinspectie) en het bij nota voorleggen van de monitor en risicoanalyse aan de ministers.
 • Beoordelen naleving openbaarmakingsverplichtingen: WNT-instellingen in het OCW-veld zijn verplicht gegevens over o.a. de bezoldiging van topfunctionarissen openbaar te maken en door te geven aan DUO. De stagiair(e) brengt in beeld in welke mate deze verplichtingen correct wordt nageleefd en werkt mee aan een aanpak om de naleving waar nodig te verbeteren.

2) Taken op het terrein van lerarenbeloning:

 • Strekking van de opdracht: beschrijven en in kaart brengen van effecten van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, werktijdfactor op beloning. Daarbij in beeld brengen wat het voor verschillende groepen betekent, bijv. voor leraren of 50 plussers. En ad hoc vragen beantwoorden, zoals bijvoorbeeld de vraag hoeveel mensen na pensioen doorwerken en hoe zij worden beloond.

3) Overige taken:

 • omdat het werk op onze afdeling deels onvoorspelbaar is verwachten we een flexibele houding van de stagiair(e). Vanuit onze coördinerende adviesrol werken we aan beleidsvorming, beleidsuitvoering, toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en beleidsevaluatie.  Je werkt bijvoorbeeld mee aan het beantwoorden van Kamervragen, het opstellen van een adviesnota voor de minister of het afhandelen van een Wob-verzoek.

Functie-eisen

Heb jij interesse in complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken op het terrein van beloning en heb je een sterke affiniteit met cijfers dan is dit jouw stage! Wat moet je kunnen is analyseren en rapporteren: in een spreadsheet staat bijvoorbeeld op microniveau informatie over personeel in het onderwijs. Je moet met behulp van een bestaand Excel-model deze data kunnen bestuderen, analyseren en vertalen naar conclusies. Je wordt hier uiteraard in begeleid. Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie.

Competenties: analyseren, samenwerken, initiatief tonen, plannen en organiseren, zelfontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

In ieder geval beschikbaar op de werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag.

Bijzonderheden

 • Als je bij ons stage loopt , vragen we je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Het is verplicht dat je tijdens de gehele stageperiode ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Is dat niet het geval? Dan nemen we je sollicitatie helaas niet mee in de sollicitatieprocedure.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Loes de Vries-van Zon, Afdelingshoofd Arbeidzaken

06-15038060

Paul Biemans, Coördinerend adviseur Arbeidszaken

06-15038367

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Control hoofdadministratie (HBO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage data-analist textmining

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair Fiscaal toezicht en advies (WO/HBO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon