• Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Techniek / productie
 • Reageren voor 30 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-122
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2022
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Functie­omschrijving

Het grondwaterteam binnen Rijkswaterstaat is ondergebracht bij de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en houdt zich bezig met geohydrologische vraagstukken in relatie tot de Rijkswaterstaat netwerken Hoofdwegennetwerk (HWN), Hoofdvaarwegennetwerk (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS). Wij ontwikkelen, beheren en ontsluiten daartoe geohydrologische kennis. Om verschillende onderwerpen verder uit te diepen bieden we je graag een stageplek aan binnen ons team. Je hebt de keuze tussen een tal van onderwerpen, maar je mag zelf ook interessante thema’s aandragen. Als stagiaire sta je daarbij niet alleen aan de lat om een onderzoek uit te voeren, maar gaan we er ook vannuit dat je ons meeneemt in je zoektocht en overwegingen, zodat niet alleen jij maar ook wij er wat van opsteken.

Wat ga je doen
Het doel van jouw onderzoek is het opzetten van een methodiek en creëren van een land dekkend beeld voor de relatie tussen snelwegen en het grondwater in termen van kansen en bedreigingen. Bij bedreigingen kun je denken aan de opstuwing door tunnels en verdiepte liggingen, extra benodigde polderpeilverlagingen enz. Bij kansen kun je denken aan ruimte voor infiltratie van afstromend wegwater, ruimte voorpeilverhoging enz. Voor de studie zal eerst op basis van een literatuuronderzoek uitgezocht moeten worden welke kansen en bedreigingen aan de orde zijn, hoe deze logisch gebundeld kunnen worden en hoe dit in beeld gebracht kan worden. De verwachting is dat dit vooral met behulp van GIS verder uitgewerkt moet worden.

Dit onderzoek kan opgedeeld worden in twee losse onderzoeken:
• Inventarisatie van en onderzoek naar afvoer- en grondwaterstandseffecten van verdiepte liggingen en tunnels in het Hoofdwegennetwerk;
Doel: we hebben in Nederland een flink aantal snelwegen met tunnels en/of verdiepte liggingen. Dit soort snelweggedeelten zijn vaak in beton gelegd, wat niet betekent dat hier geen grondwater doorheen lekt. Dit lekwater wordt doorgaans afgevoerd naar de riolering of het oppervlaktewater. We hebben weinig kijk op de hoeveelheden water die door dit soort constructies verloren gaat, evenmin hebben we zicht op de effecten op de grondwaterstand hierdoor. Als verdiepte liggingen niet in beton gelegd zijn, moet er vaak bemalen worden of in ieder geval een lager peil gehandhaafd worden voor de drooglegging van de weg. Ook van deze effecten hebben we geen landsdekkend beeld;
Methode: voor de studie zijn van een aantal tunnels en verdiepte liggingen, langjarige pompgegevens beschikbaar. Op basis hiervan kunnen mogelijk algemene relaties afgeleid worden voor het lekdebiet. Uiteindelijk zal op basis van dit soort algemene relaties een algemeen land dekkend beeld gecreëerd moeten worden op basis van bij Rijkswaterstaat beschikbare landelijke GIS- en modelgegevens en daarmee uit te voeren GIS-analyses. In eerste instantie richt het onderzoek zich op tunnels en verdiepte liggingen die in beton en/of folie gelegd zijn. Afhankelijk van de voortgang kan het onderzoek uitgebreid worden naar verdiepte liggingen die niet in beton en/of folie gelegd zijn.

• Onderzoek gevoeligheid van het Hoofdwegennet net voor peilopzet;
Doel: in Nederland wordt in toenemende mate het oppervlaktewaterpeil in landelijke gebieden verhoogd om verdroging en maaivelddaling te voorkomen en/of de indringing van zoute kwel tegen te gaan. Het is de vraag waar dit soort peilverhogingen problematisch zijn voor het Hoofdwegennet, dat een zekere ontwateringsdiepte vereist;
Methode: om meer zicht te krijgen op dit probleem willen wij toe werken naar een aantal kaarten waarop te zien is wat het effect van b.v. 10-20-30-40-50 cm peilverhoging op de ontwateringsdiepte van de snelweg is. Dat kan op basis een GIS-analyse met ruimtelijke en landelijke modeldata (LHM) in combinatie met basale hydrologische analytische benaderingen, maar een benadering met landelijke hydrologische modellen is ook een mogelijkheid. Dit is afhankelijk van jouw kennis, niveau en ambitie.

Wil jij een bijdrage leveren aan deze stageopdracht? Solliciteer dan direct.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair mariene beleid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair techniek faalmechanismen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair techniek

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad, Utrecht of Delft
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon