• Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €635
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 2 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-102
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Functie­omschrijving

Innovatie is nodig om Nederland nu en in de toekomst op een duurzame manier veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Het Corporate Innovatieprogramma (CIP) werkt voor heel Rijkswaterstaat aan agendasetting, overzicht en inzicht en het stimuleren en faciliteren van innovatie. Met CIP stimuleren en faciliteren we de doorontwikkeling van innovatieve ideeën. Het programma koppelt verschillende partijen binnen en buiten Rijkswaterstaat aan elkaar zodat ze ideeën, experimenten en resultaten kunnen uitwisselen.

Sinds de start van het programma zijn tientallen CIP-projecten geïnitieerd op de ontwerpen Ruimte en Duurzaamheid, Water, Infra en Mobiliteit, Informatievoorziening en een Innovatietestcentrum. Rijkswaterstaat wil dit portfolio van innovatieprojecten evalueren. De resultaten vormen input voor de herpositionering van het programma, waar binnenkort mee gestart wordt.

Jij gaat als stagiair innovatie brononderzoek uitvoeren en interviews houden met clusterleiders en projectleiders van het CIP-programma.

Vraagstukken die tijdens de stage onderzocht worden:
Algemeen beeld

 1. Hoe is de portefeuille opgebouwd, hoe ziet de verdeling naar focus/onderwerp eruit?
 2. Wat is de gemiddelde looptijd van de innovaties?
 3. Wat is de gemiddelde omvang van de projecten?
 4. Welke partners zijn betrokken (geweest) bij de uitvoering van de projecten?

Toegevoegde waarde, implementatie en opschaling

 1. Welk beeld kan geschetst worden van innovaties mbt de toegevoegde waarde van een investering vanuit het CIP-budget voor innovatieve ideeën in relatie tot implementatie/ opschaling, minder geslaagde trajecten en van trajecten die weliswaar geslaagd zijn maar niet tot opschaling komen? Met voorbeelden.
 2. Welke oorzaken liggen er aan ten grondslag als een succesvol CIP-project ‘op de plank’ blijft liggen?
 3. Welke financieringsbronnen worden gebruikt voor deze implementatie/opschaling?
 4. Is er een onderbouwing mogelijk dat zonder de CIP-financiering projecten niet geleid zouden hebben tot geslaagde innovaties?
 5. Gelet op de driedeling van innovaties die RWS sinds 2021 hanteert (productiegedreven, missiegedreven, toekomstgedreven), hoe verhouden de CIP-projecten zicht tot deze driedeling? (Hoeveel CIP per type innovatie).

Het eindproduct van de stage is een rapport met bevindingen dat in ieder geval bevat:

 • een beeld van het portfolio van CIP-projecten van de afgelopen jaren;
 • een beeld van innovaties die wel en niet leiden tot opschaling/implementatie;
 • een lijst met deelnemende partijen (intern en extern);
 • een beeld van de omvang van de financiering van de CIP-projecten, zowel CIP-bijdrage al andere bijdragen;
 • een beeld van de toegevoegde waarde van de CIP-investering: investering versus effect
 • anbevelingen;
 • een lijst met geïnterviewde personen;
 • een PPT-presentatie aan de afdeling Innovatie en Kennis.

Gedurende je opleiding werk je samen met de innovatieadviseurs van het CIP en krijg je begeleiding van de programmamanager Innovatiemanagement
Heb jij interesse na het lezen van deze vacature? Solliciteer dan nu voor stagiair innovatie bij Rijkswaterstaat!

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving
Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

het Stagebureau

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair projectmedewerker

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 22 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair dataproject

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage informatica (master)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon