Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stagiair Innovatieproject (2x)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €616
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 3 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer VSP-stage-002
 • Plaatsingsdatum 4 september 2019
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Context

Op het vlak van het beoordelen van veiligheid van chemische stoffen bieden informatica en statistiek steeds meer mogelijkheden. Naast de bekende statistische modellen gebaseerd op Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR’s) en expert modellen, wordt steeds meer machine learning ingezet voor het ontwikkelen van voorspellende modellen voor wat betreft toxicologische parameters en toxicologische eindpunten van chemische stoffen waar weinig gegevens van zijn, zogenaamde ‘predictive toxicology’. Daarbij zijn er ook steeds grotere databases (big data) beschikbaar gekomen die hierbij ingezet kunnen worden (denk ook aan ontwikkeling van datamining tools), zoals de database afkomstig uit het Europese REACH registratie proces (REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

De opdracht

Verkennen van de mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden voor het Centrum VSP:

 • Een overzicht geven middels een literatuurstudie van de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van zogenaamde in silico methodieken met een focus op machine learning en datamining ten aanzien van ‘predictive toxicology’.
 • Het spotten van kansen binnen deze ontwikkelingen; welke databases, platfora en methodieken kunnen benut kunnen worden en waar kun­nen ze het beste voor worden ingezet en waarvoor niet (in overleg met RIVM toxicologen).
 • Op basis van bovenstaande komen tot (input voor) een concept advies voor het Centrum over welke van de methoden voor welke vraagstukken ingezet zouden kunnen worden en welke stappen hiervoor nodig zijn. Dit dient als input voor een bijeenkomst met RIVM experts en projectleiders waarin besproken wordt welke methoden en ontwikkelingen van belang zijn voor VSP en welke stappen hiervoor nodig zijn.
 • Met de resultaten van de bijeenkomst wordt gekomen tot een advies aan het RIVM.

Bovenstaande vormt de basisopdracht. Afhankelijk van de vereisten van de opleiding en de interesse en mogelijkheden van de student(en) kan de opdracht hierop worden toegesneden en/of worden uitgebreid.

Hiervoor zijn we op zoek naar maximaal twee studenten die (gezamenlijk in deelopdrachten) de opdracht willen uitvoeren.

Functie-eisen

 • Bezig met bezig met óf een technische (“science”) universitaire studie (chemie, biologie, toxicologie, farmacie, of een vergelijk­bare studie, informatica of een studie waarbij gedegen kennis is ver­kregen over statistische methoden en technieken en/of machine learning).
 • Afhankelijk van de opleiding, affiniteit met óf toxicologie óf met statistische methoden en technieken en machine learning (“arti­ficial intelligence”).
 • Met enthousiasme en nieuwsgierigheid aan de slag willen en kunnen gaan met de opdracht.
 • Verwacht wordt dat snel voldoende inzicht en overzicht kan worden gekregen in die onderdelen die niet tot de eigen expertise behoren. Dat kan bijvoorbeeld zijn wet- en regelgeving en taken van over­heden en de werkzaam­heden die gedaan worden binnen VSP en de context van maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen waar­binnen dit gedaan wordt.
 • Zelfstandig kunnen werken en de weg weten te vinden in een grote organisatie, samenwerken en goede communicatie met direct betrokkenen binnen het RIVM.
 • In staat zijn om en plezier hebben in het vertalen en toepassen van verworven kennis op bredere vragen gericht op maat­schappe­lijk relevante vraagstukken waarbinnen VSP gewerkt wordt.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Je kunt je digitale sollicitatie richten aan Julie Ng-A-Tham, Coordinator Safe by Design Biotechnologie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Afdelingsinformatie

Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP)

Het RIVM Centrum VSP adviseert de overheid bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor onder andere industriële stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie.

Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoor­beeld risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Samen met maatschappelijke partijen, zoals importeurs, producenten, gebruikers, niet-gouvernementele orga­nisaties (ngo’s) en burgers ontplooit het centrum initiatieven gericht op een ver­ant­woord gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Julie Ng-A-Tham, Coordinator Safe by Design Biotechnologie

030-2742030

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair CEV-1

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 40
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair(e) Buitenlandse Financiële Betrekkingen (open stage)

Ministerie van Financiën, directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Afstudeerstage voor fiscaal jurist of fiscaal econoom

Ministerie van Financien, directoraat generaal voor Fiscale Zaken
 • Stand­plaats
 • Uren per week 36-40
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon