Stagiair internationale evaluaties: corruptie en witwassen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €628
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BDS21/DGRR/210039
 • Plaatsingsdatum 15 februari 2021
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 apr 2021 - 1 sep 2021

Functie­omschrijving

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan internationale evaluaties over het Nederlandse beleid om corruptie en witwassen tegen te gaan? En ben je geïnteresseerd in internationale organen als de VN, OESO, Raad van Europa, Europese Commissie en Financial Action Task Force én in de wisselwerking tussen internationale besluitvorming en nationaal beleid? Kom dan stage lopen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid!

Zowel het corruptie- als het witwasdossier is internationaal georiënteerd. Dat komt door een aantal belangrijke internationale verdragen vanuit de Raad van Europa, de VN, OESO en de Financial Action Task Force (FATF). Nederland is partij bij deze verdragen en organisaties, en het ministerie van Justitie en Veiligheid speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens jouw stage werk je mee aan reguliere werkzaamheden binnen de dossiers op corruptie en witwassen. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden bij de uitvoering van het plan van aanpak witwassen en de coördinatie van de inbreng en deelname van Justitie en Veiligheid aan een van de internationale gremia, zoals de anti-corruptiewerkgroep van de G20.

Daarnaast focus je op de lopende evaluatie van de FATF en de uitwerking van de afgelopen evaluaties van de OESO, Raad van Europa en VN. Nederland wordt door de FATF in 2021 geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken op welke wijze Nederland het beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering heeft ingesteld en hoe we hier effectief uitvoering aan geven. Voor ons ministerie zijn de relevante onderwerpen in dit kader het gebruik van financial intelligence, de strafrechtelijke aanpak van witwassen, het afpakken van crimineel vermogen en internationale samenwerking. In juli 2021 vindt het evaluatiebezoek van de FATF plaats. Jij helpt mee met de voorbereiding en organisatie hiervan.

In 2020 en 2021 hebben evaluaties van de OESO en VN tegen corruptie plaatsgevonden. Deze zagen met name toe op het voorkomen en de opsporing en vervolging van buitenlandse omkoping en andere vormen van corruptie, en op het afpakken van hiermee verkregen vermogen. Jij werkt mee aan de opvolging van de aanbevelingen van de OESO- en de VN-evaluaties, met ook het parlementaire proces daarbij. Verder draag je bij aan de inbreng op het corruptiehoofdstuk van de nieuwe EU-toetsingscyclus voor de rechtsstatelijkheid.

Functie-eisen

 • Je volgt een hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld in een juridische of andere relevante richting.
 • Je hebt internationale belangstelling.
 • Je kunt jezelf zowel mondeling als schriftelijk goed uiten.
 • Je hebt enige ervaring met organiseren.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Engels. Beheersing van een andere taal, zoals Frans, is een pre.
 • Je hebt goede contactuele vaardigheden en vindt het leuk om met veel mensen in contact te staan.
 • Je kunt goed onder tijdsdruk presteren.
 • Je handelt proactief en neemt graag het initiatief om mee te denken en mee te doen.
 • Je bent leergierig en kunt nieuwe kennis en vaardigheden snel verwerven en toepassen.
 • Je hebt lef en durft om vragen te stellen.
 • Je kunt goed zelfstandig werken. Dat is zeker in deze periode belangrijk, omdat je een groot deel van je stagewerkzaamheden vanuit huis uitvoert.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Bijzonderheden

 • Je kunt alleen stage lopen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als je — gedurende je hele stageperiode — staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
 • Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid volgen we de maatregelen van het RIVM in de bestrijding van het coronavirus. Wij werken dus thuis. Als stagiair werk je ook vanuit huis. Natuurlijk bieden we je daarbij de nodige en best mogelijke begeleiding en facilitaire ondersteuning.
 • Als je bij ons stage gaat lopen, vragen we je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • De stage start in principe in april 2021 en duurt minimaal vijf maanden. De exacte start- en einddatum bepalen we in overleg.
 • De stage is in eerste instantie voor 32 tot 36 uur per week. Mocht dit niet passen, dan kunnen we uiteraard in overleg bepalen voor hoeveel uur jij stage komt lopen.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze stagevacature? Neem dan contact op met Claudia Elion (beleidsmedewerker) via 06 – 50 08 08 33.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) zorgt voor het beleid als het gaat om criminaliteitsbestrijding. Wij coördineren mede het beleidsprogramma van de ministers en staatssecretaris, en ondersteunen de regie op de strafrechtketen beleidsinhoudelijk. Daarnaast ontwikkelen we fenomeengebonden rechtshandhavingsbeleid. Denk dan aan handhaving op allerlei (criminaliteits)fenomenen, zoals financieel-economische criminaliteit, verkeersovertredingen, milieucriminaliteit en cybercrime, maar ook COVID-19. DRC werkt nauw samen met het recent opgerichte programmadirectoraat-generaal Ondermijning.

Afdeling Fraude en Ordening
De afdeling Fraude en Ordening richt zich met een team van zo'n twintig collega’s op onder andere de volgende terreinen:

 • het bestrijden van financieel-economische criminaliteit (de aanpak van fraude, witwassen en corruptie);
 • het bevorderen van informatie-uitwisseling voor de opsporing van strafbare feiten, zowel in nationaal als internationaal verband;
 • het maken van beleid voor de handhaving van de Wegenverkeerswet en de rol daarin van de politie en het OM.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Claudia Elion, Beleidsmedewerker

06-50080833

Kirsten Bosch, Beleidsmedewerker

06-25684289

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair basisrivierbodemligging

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair evenementenorganisatie kabinetswissel OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair vervanging en renovatie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Zuid-Nederland
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon