Stagiair (m/v/x) hulpstructuur grenzen en veiligheid

 • Den Haag  -  route
 • WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 16 - 32 uur
 • €749
 • Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 20 augustus 2024
 • Meeloopstage
 • 1 sep. 2024 - 1 feb. 2025
Kenmerk: BDS24/DG/240405, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

In deze veelzijdige stage en boeiende werkomgeving werk je samen met de collega’s van de hulpstructuur grenzen en veiligheid binnen het directoraat- generaal Migratie. Je helpt het team bij alle voorkomende werkzaamheden, in het bijzonder bij communicatie-activiteiten en je ervaart hoe het is om te werken bij de rijksoverheid.

Wat doet de hulpstructuur grenzen en veiligheid?
De hulpstructuur is verantwoordelijk voor de implementatie van zes verschillende Europese verordeningen die onder andere zien op de informatiesystemen en interoperabiliteit daar tussen om te komen tot versterking van bewaking van de buitengrenzen, het beter faciliteren van het grensproces van reizigers, het tegengaan van illegale immigratie en een veiliger Europa.

De hulpstructuur werkt nauw samen met diverse partners in de publieke en private sector, zoals onder andere met de Koninklijke Marechaussee (KMar), de politie, Buitenlandse Zaken (BZ), Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en exploitanten in het maritiem- en luchtvaartdomein. Een belangrijk onderdeel van het implementatieproces is de communicatie naar personen die naar de EU willen reizen.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De bewindspersonen worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.
DGM draagt zorg voor:

 1. de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
 2. een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in - en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
 3. de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
 4. de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat naast de hulpstructuur grenzen en veiligheid uit de volgende organisatieonderdelen:

 1. de directie Regie Migratieketen (DRM);
 2. de directie Migratiebeleid (DMB);
 3. het Bureau Internationaal Migratiebeleid (BIM);

DGM werkt in de migratieketen nauw samen met een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals: de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft het DG contact met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals: de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland, en Stichting Nidos.

Wat verwachten we van jou?
Je gaat de senior communicatieadviseur ondersteunen bij de implementatie en het vertalen van de Europese publiekscampage voor het invoeren van het Entry en Exit Systeem (EES) en andere Europese verordeningen in Nederland.
Je neemt deel aan overleggen met collega's uit de andere EU-lidstaten en daarom is het handig als je het Engels in redelijke mate beheerst.
Je helpt bij het voorbereiden en verslagleggen van bijeenkomsten en werkbezoeken.
Daarnaast kunnen de overige teamleden van de hulpstructuur grenzen en veiligheid daar waar nodig ook een beroep op je doen.
En uiteraard ben je gedreven om alles uit je stage te halen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Tizia Lemmer 06-52809419
Anja Kreileman 06-25077925

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon