Stagiair maatschappelijke impact

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 20 - 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-104
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage

Functie­omschrijving

Brede welvaart (alles wat mensen van waarde vinden) komt meer en meer in de belangstelling van politiek en overheid. Ook binnen Rijkswaterstaat kijken we hoe onze wegen, vaarwegen en watersystemen beter kunnen bijdragen aan de brede welvaart. Dat doen we onder andere in samenwerking met andere netwerkbeheerders binnen Next Generation Infrastructures (NGI). Hier proberen we onder andere onze maatschappelijke impact zo uniform mogelijk te meten en methodes te ontwikkelen om resultaten te kunnen vergelijken, verantwoorden en uiteindelijk om op te sturen.

Wat ga je doen
Vanzelfsprekend beginnen we hiermee niet op nul. We werken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een “veilig, bereikbaar en leefbaar” Nederland en we hebben wettelijke kaders en afspraken op het gebied van milieu, omgevingshinder en arbeidsomstandigheden. Het ontbreekt echter nog aan een werkbare, overzichtelijke en eenduidige manier van impact meten, waarin ook onderlinge relaties en afhankelijkheden zichtbaar worden.

Je werkt mee aan het beter bepalen van de maatschappelijke impact van Rijkswaterstaat. Dit doe je door zelfstandig onderzoek uit te voeren én door mee te werken met een projecten van Rijkswaterstaat. Je werkt daarbij ook samen met andere netwerkbeheerders zoals Prorail. Brede welvaart staat volop in de belangstelling en ontwikkelt voortdurend, in overleg kiezen we een case die voor jou én Rijkswaterstaat interessant is.

 • In het stageonderzoek kijk jij wat Rijkswaterstaat kan leren van de impactmetingen die bij andere netwerkbeheerders worden uitgevoerd. Je verdiept je in de verschillende onderliggende concepten, de (wetenschappelijke) methodes die worden gehanteerd om indicatoren, coëfficiënten en prijzen vast te stellen, en de wijze van attributie en aggregatie. Deze ervaringen kunnen we binnen Rijkswaterstaat dan weer gebruiken voor onze interne metingen. Bij een onderzoek wordt verwacht dat jij een rapport opstelt met bevindingen, conclusies en aanbevelingen en deze uitkomsten presenteert binnen Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld voor het Bestuur. Het werk van eerdere stagiairs kan je gebruiken om op voort te bouwen.
 • Meewerken: Rijkswaterstaat werkt op verschillende manieren aan het inzichtelijk maken van zijn maatschappelijke impact. Voor zo’n grote organisatie is het kennis ontwikkelen en delen, het data verzamelen en valideren, het inrichten van een goed proces van informatiestromen, het interpreteren van uitkomsten en de besluitvorming vrij complex. Met een klein team werken wij aan het beter operationaliseren van brede welvaart. Jij helpt dit team met het schrijven van stukken, het organiseren van bijeenkomsten, het onderhouden en uitbouwen van een netwerk, het signaleren van relevante ontwikkelingen binnen en buiten Rijkswaterstaat. waaronder met IenW. Je zorgt er dus voor dat brede welvaart gaat leven binnen de organisatie.

Dit bieden wij

 • je doet veel relevante kennis en ervaring op die je in de toekomst verder kan gebruiken;
 • je leert in een korte tijd veel over een grote organisatie en je werkt aan een vernieuwend aspect voor het Rijkswaterstaat management;
 • de mogelijkheid om met veel verschillende interne afdelingen en netwerkorganisaties samen te werken;
 • tijdens je stage zal je dagelijkste begeleiding ontvangen van de (senior) adviseur.

Voel jij je aangesproken? Solliciteer dan op deze vacature!

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair data en modellen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad, Utrecht of Delft
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair communicatie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair audit & control

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 16-32
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon