Stagiair Meta-analyse coronacrisis en mentale gezondheid jeugd

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 28 - 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 16 december
 • Vacaturenummer VLH-Stage-013
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 1 feb. 2024 - 1 aug. 2024

Functie­omschrijving

De corona-epidemie heeft effecten op de gezondheid, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Dat kan direct komen door een besmetting met het coronavirus, maar ook indirect door de coronamaatregelen of de dreiging van de crisis. Zo lijkt de coronacrisis de bestaande neerwaartse trend in mentale gezondheid onder jongeren versterkt te hebben. Er is nog veel onduidelijk over de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid van de jeugd; we weten niet hoe de gesignaleerde verslechtering past in een breder trendbeeld en welke factoren in meerdere of mindere mate een rol spelen in deze verslechtering. Een meta-analyse moet hier meer inzicht in gaan geven. Samen met collega’s van het Nivel en het RIVM en een mede stagiair zul je werken aan een wetenschappelijk paper dat antwoord probeert te geven op de vraag: heeft de coronapandemie bestaande trends in mentale gezondheid van de jeugd verstoord of versneld?

Het paper is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 gesubsidieerd door ZonMw namens het ministerie van VWS. Meer informatie over het programma vind je hier.

Wat ga je doen?
Deze stage biedt een kans om als medeauteur met een leuk team aan gerenommeerde onderzoekers werkzaam bij het Nivel en het RIVM te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Samen met je collega’s selecteer je de artikelen die voldoen aan de inclusie criteria en voer je de meta-analyse uit. Vervolgens rapporteer je de belangrijkste bevindingen aan de hand van de onderzoeksvragen.

Ben je geïnteresseerd in de brede gezondheidsimpact van de coronacrisis op de mentale gezondheid van de jeugd? Wil je meer leren over hoe je een meta-analyse uitvoert? Lijkt het je leuk om als auteur direct bij te dragen aan een paper? Zie je jezelf meedraaien in een team bij het RIVM en het Nivel? Stuur ons dan een reactie! Ook voor vragen kan je bij ons terecht.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel)
Het Nivel doet sociaalwetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek op alle terreinen van de gezondheidszorg. Hiermee dragen we bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg voor patiënten, professionals, zorgorganisaties en beleidsmakers. Ons onderzoek sluit aan bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en we willen dat onze resultaten bruikbaar zijn voor de praktijk. Tegelijk voldoet ons onderzoek aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek. Het Nivel ontvangt en werft zowel subsidies en opdrachten voor onderzoek van wetenschappelijke fondsen (zoals ZonMw) als beleidsorganisaties (zoals het ministerie van VWS en beroeps- en brancheorganisaties) voor toepassingsgericht onderzoek. We streven naar een goede combinatie van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.
Afdelingsinformatie

Over de afdeling binnen het RIVM
De afdeling Gezondheid Leefomgeving en Nazorg (GLN) beoordeelt het risico op fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van (langslepende) crises en rampen. Tevens adviseert de afdeling over de wenselijkheid en invulling van gezondheidsonderzoek en psychosociaal crisismanagement bij (langslepende) crises en rampen, in nauw overleg met lokale partners en met VWS.

Over de afdeling binnen het Nivel
Binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen ligt de focus vooral op de impact van blootstelling vanuit de leefomgeving op de menselijke gezondheid en veiligheid. Binnen het Nivel is dat een onderzoeksthema met een erfenis die van de coronacrisis en de aardgasbevingen in Groningen teruggaat naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vliegramp Bijlmermeer in 1992. We zetten ons in om kennis over de gezondheidsgevolgen en nazorg bij rampen en crises te onderhouden om zo beter voorbereid te zijn op de dreigingen van vandaag en morgen. We staan klaar om te monitoren als er iets speelt. Dat geldt voor crises, maar ook als er zorgen zijn in de nabijheid van industrie, landbouw en veehouderij of technische installaties. Daarvoor werken we samen met vele partijen, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

 • Student ingeschreven bij een Nederlandse universiteit aan een masteropleiding
 • Heeft analytische vaardigheden en ervaring met statistische analyses
 • Kan gestructureerd en nauwkeurig werken
 • Goede beheersing van de Engelse taal
 • Goed in staat om uit een grote hoeveelheid bronmateriaal de kern te destilleren;
 • In staat om verantwoordelijk om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • Goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling);
 • Proactieve, zelfstandige werkhouding.
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 40

Stageperiode: Van Februari 2024 Tot juni/juli/augustus In overleg, bij voorkeur voor 4 tot 6 maanden (o.b.v. 36 uur)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2300 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark Bosmans, Senior Onderzoeker onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen @Nivel

06-34971612

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiaire bij de directie Internationale Zaken van het ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Maputo

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Maputo
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon