Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stagiair Watermanagement Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €628
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 26 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-055
 • Plaatsingsdatum 11 november 2020
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Functie­omschrijving

De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten eens in de 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen. In het SGBP worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit, evenals de resterende opgaven en bijbehorende maatregelen geschetst. De eerste lichting SGBP-en is vastgesteld eind 2009, de tweede eind 2015. In de stroomgebiedbeheerplannen van 2009 zijn waterlichamen begrensd, doelen aangegeven, zijn de toestand en de belastingen bepaald en is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de goede toestand te realiseren. Dit is geactualiseerd in de SGBP-en van 2015. Met de SGBP-en van 2021, die de inzet weergeven voor de periode 2022-2027, zal er nogmaals een actualisatie plaatsvinden.

De KRW staat toe dat overwegingen m.b.t. kosten een rol spelen bij de hoogte van doelen (art 4.3), het tijdstip van bereiken van de doelen (art 4.4) en het eventueel verlagen van de doelen (art 4.5). Uit de jurisprudentie over de KRW kan worden afgeleid dat de lidstaten over discretionaire ruimte beschikken ten aanzien van de keuze al dan niet een beroep te doen op een uitzonderingsgrond, maar dat zij hun keuze wel goed moeten onderbouwen. Om mogelijke ingebrekestellingsprocedures in de toekomst te voorkomen is afgesproken dat de waterbeheerders ervoor zullen zorgen dat de achterliggende documenten op dit punt vollediger zullen zijn. Maar hoe staat het daar eigenlijk mee?

Het doel van deze stage opdracht is daarom om een overzicht op te stellen van de informatie die de verschillende waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) hebben gebruikt bij de onderbouwing van hun programma van maatregelen, met name op de onderdelen kosteneffectiviteit en disproportionaliteit van kosten. Met andere woorden, hoe hebben zij beargumenteerd dat ze (slechts) zover willen gaan als zij willen gaan en niet verder?

De besturen van de 21 waterschappen, 12 provincies en Rijkswaterstaat hebben in het najaar 2020 de maatregelenpakketten voor de Europese Kaderrichtlijn Water besproken en vastgesteld. Veel van de informatie die is gebruikt als input voor die vergaderingen staat op de websites van de betreffende waterbeheerder. Bijvoorbeeld agendapunt 4.2 in https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/HDSR/f3013d98-045a-411e-8624-fee333705f97. Het belangrijkste deel van de werkzaamheden betreft het verzamelen en analyseren van dit soort informatie.

De op te stellen rapportage zal worden gebruikt om antwoord te kunnen geven op eventuele vragen van de Europese Commissie naar de onderbouwing van de maatregelenpakketten voor de Europese Kaderrichtlijn Water en waar mogelijk lessen te trekken voor de toekomst.

Dus, wil je meer leren over hoe de besluitvorming plaatsvindt binnen waterschappen en provincies, en welke informatie wordt gebruikt ter onderbouwing van deze besluitvorming, dan is dit de ideale stage voor jou!

Functie-eisen

 • Dit is aan WO stage van 6 maanden
 • Voor deze opdracht wordt gedacht aan een student (technische) bestuurskunde of beleidswetenschappen met affiniteit voor waterbeheer.
 • Je beschikt over goede analytische vaardigheden.
 • Je kunt zelfstandig werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Werk je minder dan 40 uur? Dan is je vergoeding naar rato. Naast je stagevergoeding heb je recht op betaalde vakantie-uren.

Indien je geen studentenreisproduct hebt, kom je in aanmerking voor een mobiliteitskaart van Rijkswaterstaat. Let op! Dit geldt alleen indien je geen recht meer hebt op een OV-chipkaart. Indien je wel in het bezit bent van een studentreisproduct, maar extra reiskosten maakt t.b.v. de uitvoer van je stagewerkzaamheden dan kan je deze reiskosten declareren.

Bijzonderheden

 • Vooralsnog werken medewerkers van RWS vanwege de Covid-19 pandemie zoveel mogelijk thuis. Maar zodra er weer op kantoor kan worden gewerkt, kan dit zijn in Lelystad, Utrecht of Rijswijk.
 • e kunt alleen stagelopen bij Rijkswaterstaat als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
 • De stage start in het voorjaar van 2021. De exacte startdatum bepalen we in onderling overleg.
 • De stage is in eerste instantie voor 36 tot 40 uur per week. Mocht dit niet passen, dan kunnen we uiteraard in overleg bepalen voor hoeveel uur jij stage komt lopen.
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure het klantencontactcentrum via 088 – 797 07 88.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze stagevacature? Neem dan contact op met Lisa Groot, stagecoördinator, via stage@rws.nl.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lisa Groot, stagecoördinator

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair civiele techniek grondverhardingen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Thuiswerken
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair business- en informatieanalyse

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair sleuteltechnieken

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats In overleg, maar zal veelal digitaal zijn.
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon