Stagiair webscraper toezicht WNT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Ambtenaar en Organisatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €635
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 21 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BZK210331
 • Plaatsingsdatum 7 juni 2021
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 1 sep 2021 - 28 feb 2022

Functie­omschrijving

Wil jij een half jaar als pionier meewerken aan het ontsluiten van openbare ongestructureerde data, zodat het toezicht op de Wet Normering Topinkomens wordt verbeterd binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Jij krijgt de kans om jouw steentje bij te dragen aan een onderwerp dat veel topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector raakt!

Ons team Topinkomensbeleid en Economische Advisering is een team van 15 mensen. De helft hiervan is verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en toezicht op het gebied van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging en ontslagvergoeding van bestuurders en toezichthouders van organisaties in de (semi)publieke sector en stelt de openbaarmaking hiervan verplicht. Als onderdeel daarvan houden we toezicht op de naleving van de Wet door ca. 2.000 organisaties. Bij de toezichtonderzoeken is veel te doen.

We hebben behoefte aan een stagiair die ons helpt om openbare informatie over de WNT-verantwoordingen van organisaties te verzamelen en te ontsluiten van de websites van deze organisaties. Hiertoe zijn door de huidige stagiair al de eerste stappen gezet. Inmiddels is in Python een code geschreven waarmee WNT-verantwoordingen worden binnengehaald en opgeslagen in een cloud-omgeving. Maar deze code moet nog voor elk type website werkend worden gemaakt. De bedoeling is dat je deze fase voltooit en aan de slag gaat met de volgende stap: het onttrekken van de gewenste informatie aan de WNT-verantwoordingen van WNT-instellingen en deze verzamelen in één overzichtelijke database. De laatste stap is om vervolgens parameters te installeren die een signaal afgeven bij mogelijke overtreding van de WNT.

Voorbeelden van concrete andere werkzaamheden waar je mee aan de slag kan:

 • Onderzoek of de WNT op bepaalde organisaties van toepassing is en of salarissen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen binnen de normen van de wet zijn gebleven;
 • Het meehelpen bij de voorbereiding van debatten met de Tweede Kamer over de WNT;
 • De verslaglegging van vakinhoudelijk teamoverleg en het overleg tussen de WNT toezichthouders/handhavers van de diverse ministeries.

In lijn met de richtlijnen van de rijksoverheid zal de stage zoveel mogelijk vanuit je eigen huis plaatsvinden, totdat we weer vaker op kantoor kunnen werken. Via een citrixverbinding en communicatiedevices zal je in staat worden gesteld om te overleggen en werk te bespreken. Ook het sollicitatiegesprek zal via beeldbellen worden gevoerd.

Functie-eisen

 • Je bent een vergevorderde student van een relevante universitaire opleiding (bijv. opleiding tot datasciëntist, ICT of bestuurlijke informatisering).
 • Je kan programmeren in Python.
 • Je bent bekend met manieren waarop ongestructureerde data op internet ontsloten kunnen worden.
 • Je bent analytisch sterk en kunt goed complexe vraagstukken ontleden en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Juridische teksten schrikken je niet af.
 • Je kan zelfstandig pionieren en zo nodig tijdig om hulp vragen.
 • Je bent flexibel en in staat om zaken zelfstandig op te pakken.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het openbaar bestuur.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Ambtenaar en Organisatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Binnen het ministerie van BZK ga je werken bij de directie Ambtenaar en Organisatie van het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO). De directie Ambtenaar & Organisatie houdt zich binnen DGOO bezig met de mens- en de organisatiekant van een moderne overheid. Belangrijke onderwerpen binnen de directie zijn onder meer de modernisering van het overheidswerkgeverschap, CAO’s en pensioenen voor de rijksoverheid en andere overheidssectoren, het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, versterking van een integere overheid, formulering van ambities op het terrein van organisatiebeleid en de inrichting van de P&O- functie van het Rijk.

Ook het team Topinkomensbeleid en Economische Advisering, die ervoor zorgt dat de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector maximaal een ministersalaris bedragen en zich bezig houdt met economische advisering op het gebied van (internationale) macro-economische advisering, valt onder de directie. Het gedeelte van het team dat zich bezig houdt met topinkomensbeleid bestaat op dit moment uit ca. zeven mensen. Werkzaamheden omvatten onder meer:

 • Het voorbereiden van aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld om wetsontwijking tegen te gaan;
 • Het bijhouden van het WNT-register met alle onder het toezicht van BZK vallende WNT-instellingen;
 • Toezicht en handhaving van de wet voor die WNT-instellingen die onder het toezicht van BZK vallen;
 • Informeren en beantwoorden van vragen van relevante doelgroepen, zoals mede-toezichthouders, WNT-instellingen en accountants over de uitvoering van de wet en voorgenomen en gerealiseerde wijzigingen.

Het gedeelte van het team dat zich bezig houdt met economische advisering bestaat op dit moment uit ca. zeven mensen. Werkzaamheden omvatten onder meer:

 • Loonramingen (referentiemodel).
 • Beheer van de inhoudelijke en financiële relatie met onder andere de SAIP (uitvoering Indische Pensioenen) en het CAOP.
 • Ondersteuning van de centrale opdrachtgever van de rijksbrede uitvoeringsorganisaties P-Direkt (salaris en personeelsadministratie) en UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk).
 • Advisering over rijksbrede thema’s als externe inhuur en kosten en prestaties van shared service-organisaties.
 • (Subsidie)-evaluaties en beleidsdoorlichtingen.
 • Coördinatie van economisch beleidsonderzoek binnen de directie.
 • Coördinatie van internationale directie-brede dossiers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelle Bluemink

06-80115975

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Ambtenaar en Organisatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Milieu en Internationaal
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Praktijkopdracht

Stagiair KIEM, cluster Europa en Internationaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage strategie en programmacoördinatie import ontwikkelingslanden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Centrum ter Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon