• Den Haag
  • Universitair Master
  • 32 uur
  • €749
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 29 juni 2024 Nog 5 dagen
  • Meeloopstage
  • 2 werkplekken
  • 1 sep. 2024 - 28 feb. 2025
Kenmerk: BD24/DGO/240348, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Het programma Directoraat-Generaal Ondermijning DGO) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is op zoek naar 2 enthousiaste masterstudenten die tijdens hun stage DGO verder willen helpen de ontwikkeling van de aanpak tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
Tijdens de stage loop je mee in een van de beleidsteams. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van vergaderingen en evenementen en je draait mee met de dagelijkse werkzaamheden van beleidsmedewerkers/-juristen binnen DGO. Onderdeel van het dagelijkse werk is ook het meehelpen met de beantwoording Kamervragen en ondersteuning tijdens debatten.
De onderwerpen waar DGO zich op richt staan vol in de politieke en maatschappelijke belangstelling dus van een beetje hectiek moet je wel houden.

Concreet hebben we plek voor een stagiair die zich met de collega's strafrecht bezighoudt met verschillende strafrechtelijk onderwerpen, zoals de Uithalerswet, het wetsvoorstel verborgen ruimten in voertuigen en beleidsvorming op het gebied van de strafmaat voor zware georganiseerde criminaliteit, en een stagiair die zich vanuit het Programmabureau van DGO vooral bezighoudt met doorsnijdende thema's en de lerende netwerken.

Programma Directoraat-Generaal Ondermijning

De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland is in toenemende mate complex doordat zij sterk is geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging van Nederland en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Het kabinet zet een krachtig offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de ontwrichtende effecten hiervan op de samenleving. Voor deze versterkte aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) opgericht, om dit offensief te coördineren.

DGO fungeert als katalysator van de aanpak van ondermijning, organiseert verbinding tussen alle partijen en overzicht in het veld van ondermijning. DGO opereert in een breed netwerk van organisaties betrokken bij de integrale strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Onderdeel van de opgave van DGO is het formeren en verder bestendigen van een brede maatschappelijke coalitie en een krachtige interbestuurlijke infrastructuur: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Om zo samen met alle partners op alle niveaus meer slagkracht tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit te organiseren.

DGO werkt opgavegericht. Met collega’s van binnen en buiten het bestuursdepartement van JenV werk je aan een gezamenlijke opgave: de georganiseerde criminaliteit bestrijden.

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Merel van 't Riet

06-11243769

Solliciteren?

Programma Directoraat-Generaal Ondermijning nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon