• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal, HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €749
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 2 augustus 2024
 • Afstudeerstage / scriptie
 • 1 sep. 2024 - 1 feb. 2025
Kenmerk: 1153, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Het programma Weerbaar Bestuur heeft als doel om de weerbaarheid van politici en de ambtelijke organisatie te verhogen tegen ondermijnende invloeden en andere vormen van oneigenlijke druk. Je draagt bij aan de veiligheid en ondersteuning van burgemeesters, wethouders, raadsleden en hun gelijken bij provincies en waterschappen. Zij krijgen helaas steeds vaker te maken met agressie, geweld en intimidatie. Het programma werkt hierbij nauw samen met het Netwerk Weerbaar Bestuur met meer dan 30 partners zoals beroeps- en belangenverenigingen van politieke ambtsdragers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en veiligheidsexperts zoals Slachtofferhulp.

Voorbeelden van de stagewerkzaamheden zijn:

 • Meedraaien in één van de projecten, zoals: het versterken van kwetsbare processen in gemeentelijke organisaties, de aanpak van online haat en het verhogen van de meldings- en aangiftebereidheid.
 • Het (mee-)schrijven aan verschillende stukken, zoals communicatie richting de verschillende doelgroepen en de maandelijkse nieuwsbrief van het Netwerk Weerbaar Bestuur.
 • Het bijhouden en analyseren van actuele ontwikkelingen in de media en wetenschappelijke inzichten m.b.t. weerbaar bestuur en meedenken over de aanpak en realisatie van verschillende acties.

Het programma Maatschappelijke onrust heeft als doel om bestuurders en ambtenaren te steunen bij het omgaan met ongenoegen, onrust en anti-institutionele tendensen. We werken samen met diverse ministeries, politie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het ontwikkelen van mooi kennisaanbod en we geven advies op maat aan gemeenten en provincies.

Voorbeelden van de stagewerkzaamheden zijn:

 • Meedraaien in projecten, zoals interbestuurlijk lerende netwerken op het omgaan met ongenoegen rondom plattelandsontwikkeling of de huisvesting van asielzoekers en statushouders.
 • Meegaan naar gemeenten om bewustzijn en kennis te delen over het voorkomen en omgaan met ongenoegen en spanningen.
 • Scannen van het media-aanbod en ons netwerk bedienen met een selectie van relevante artikelen over maatschappelijke ontwikkelen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De afdeling Politieke ambtsdragers en Weerbaarheid (PAW) binnen de directie Democratie en Bestuur houdt zich bezig met de mensen in het decentraal openbaar bestuur, met onderwerpen als aanstelling van burgemeesters, rechtsbescherming, integriteit en bescherming en het omgaan met maatschappelijk ongenoegen en onrust. Het is een veelzijdige afdeling met inhoudelijk gedreven collega's, veelal jonge mensen. We zijn voortdurend in het land, dicht op de lokale en landelijke politiek, in het hart van de openbaar bestuur en de democratie.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Saskia Tempelman

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon