(Startend) adviseur informatie- en programmamanagement

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 28 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0592
 • Plaatsingsdatum 13 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meewerken aan het in kaart brengen van de grootste risico’s binnen de leefomgeving en het transport betekent werken aan een veiliger en duurzamere luchtvaart, scheepvaart, railvervoer, wegtransport en vertrouwen in woningcorporaties. Jij hebt de drive en interesse om je in de verschillende maatschappelijke onderwerpen te verdiepen en een waardevolle bijdrage te leveren aan het team van senior adviseurs. ‘On the job’ leer je van ervaren collega’s en kan jij je ontwikkelen tot een ervaren adviseur.

Je bent een enthousiaste startende adviseur die gedreven is om zaken uit te zoeken en aan te pakken. Actualiseren en ontwikkelen van jouw kennis doe je continu en je deelt graag wat je weet. Jij kan inspecteurs helder uitleggen wat de keuzes zijn ten aanzien van vraagstukken, neemt de verantwoordelijkheid om een advies te geven en bent in staat risico’s te duiden en oplossingsrichtingen te benoemen en bedenken. Hierin ben jij creatief en je laat je niet afschrikken door tegenwind. Je begrijpt dat verschillende stakeholders verschillende belangen hebben, waarbij je altijd werkt in lijn met de strategie van de organisatie. Met jouw kennis en enthousiasme lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Strategische producten en kennis.

Afhankelijk van de grootte van een onderwerp wordt een taakverdeling gemaakt. Bij een groot onderwerp werk je mee in een multidisciplinair team van ervaren adviseurs. Daar leer je de kneepjes van het vak. Bij een klein onderwerp en project ga je zelfstandig aan de slag en is een collega-adviseur altijd bereikbaar voor vragen en begeleiding. Bij elk project doe je meer ervaring op en ontwikkel jij jezelf onder begeleiding van je mentor.

Vanuit jouw nieuwgierigheid en het stellen van de juiste vragen houd je in de gaten wat er speelt in de wereld buiten de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Door jouw brede interesse ben je op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die spelen op gebied van leefomgeving en transport.

Je maakt een externe informatie-analyse en maakt een hiervan een vertaalslag die relevant is voor de interne organisatie. Denk daarbij aan rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), of incidenten in het werkveld van collega-handhavers zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze informatie weet je op diverse manieren over te brengen naar de inspecteurs. Dit kan door een tekst op intranet maar ook door het organiseren van een online seminar in samenspraak met de afdeling Communicatie en klantcontact.

De prioriteiten van de ILT worden bepaald op basis van de fysieke, milieutechnische en economische risico’s. De risico’s worden elk jaar in een ILT-brede risicoanalyse (IBRA) berekend. Op basis van de IBRA bepaalt het IG-team (het team met de Inspecteur-generaal en directeuren) aan welke onderwerpen het komende jaar gewerkt wordt. Daarnaast werk je mee aan het strategisch meerjarenplan van de ILT, een afwegingskader voor de toedeling van capaciteit en aan het opstellen van kennisproducten die de organisatie verder helpen.

Omdat de ILT ook te maken heeft met vergaande specialisaties en veel verschillende onderwerpen leg jij de verbinding tussen de diverse afdelingen en mensen. Samen met de inspecteurs en andere inhoudelijke experts licht jij het onderwerp van bijvoorbeeld afval en de verwerking daarvan, helemaal door. Je hebt een belangrijke rol wanneer het gaat om het identificeren van de grootste problemen, welke partijen er actief zijn in de afvalwereld, wie er voordeel bij heeft dat afval niet correct verwerkt wordt, etc. Je zoekt naar mogelijke manieren om het probleem aan te pakken. Omdat jij de inspecteurs in een vroeg stadium betrekt en naar hun ideeën en ervaringen luistert ben je in staat om hen mee te krijgen bij de niet altijd standaardoplossingen voor de aanpak van bestaande risico’s.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategische producten en kennis heeft een breed takenpakket. Zo richten we ons op 4 taakvelden. Allereerst stellen we strategische informatieproducten en tactische planningsproducten op. Denk hierbij aan omgevingsanalyses, risicoanalyses, scenarioverkenningen, het jaarplan van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de kennisagenda en het kennisbeleid. Hierover adviseren we het IG-team, dat bestaat uit de inspecteur-generaal (IG) van de ILT en 4 directeuren. Daarnaast verzorgen wij via het jaarplan ILT de tactische verwerking van de strategische keuzes. Dit doen we door een capaciteitsplanning op te stellen voor programma’s, projecten en doorlopende activiteiten. Ook verkennen we nieuwe ontwikkelingen en signalen; we bereiden deze voor, zodat ze op de juiste plaats verder kunnen worden opgepakt. Tot slot zijn we verantwoordelijk voor de organisatie van kennisbeleid. Samen met de afdeling Netwerken en de afdeling Services en ondersteuning nemen we het voortouw bij de ontwikkeling van kennisbeleid binnen de ILT.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Florence Eizinga, Afdelingshoofd

06-51216142

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicky van Gulden, Sr Adviseur werving en selectie

06-24510480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Cybersecurityspecialist zeehavens of drinkwaterbedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur binnenvaart vergunning verlening

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Zwijndrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon