Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Startend) Beleidsmedewerker Data-analyse en onderzoek

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 23 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGBRW/BFR/2020/04
 • Plaatsingsdatum 8 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je analyseert data over de financiën van gemeenten, provincies en regio’s en informeert de Minister van BZK hierover. Zijn de inkomsten van gemeenten nog wel voldoende voor de taken die zij hebben? Verschilt dit voor gemeenten in de Randstad en op het platteland? Welke impact heeft de corona-crisis op de financiën van gemeenten en kunnen zij hun taken nog wel uitvoeren? Samen met je collega’s zoek je naar antwoorden op deze vragen.

Je combineert de financiële data met data op beleidsterreinen zoals woningbouw, de energietransitie en het sociaal domein, zodat relevante verbanden gevonden worden. De resultaten van jouw analyses presenteer je kernachtig en op inspirerende wijze met behulp van (interactieve) datavisualisatie, bijvoorbeeld in de vorm van dashboards of als infographics. Deze analyses dienen als input om beleid te initiëren, verbeteren en vernieuwen. Waar nodig laat je aanvullend onderzoek doen om de relatie tussen de financiën van gemeenten en de kwaliteit van het gemeentelijk beleid te kunnen duiden.

Als data-analist en onderzoeker werk je samen in teamverband en ben je in staat om maximaal gebruik te maken van de beleidsinhoudelijke kennis van je collega’s, zodat de uitkomsten van de analyses beleidsrelevant zijn en aansluiten bij de (politieke) realiteit. Je werkt daarbij niet alleen veel samen met collega’s binnen BZK, maar ook met collega’s bij andere ministeries, planbureaus, CBS, onderzoeksbureaus en de medeoverheden. Je hebt veel ruimte om zelf nieuwe ideeën voor data-analyses en data visualisaties op te pakken, waarbij nieuwe databronnen ontsloten worden. Waar nodig werk je ook mee aan het reguliere beleidswerk van de afdeling.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant wo-diploma.
 • Je hebt ervaring met data-analyses en data visualisatie.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent analytisch sterk en creatief.
 • Je bent omgevingsbewust, organisatiesensitief en resultaatgericht.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s
Een goed openbaar bestuur waarin burgers vertrouwen hebben, dat democratisch is gelegitimeerd en dat bijdraagt aan economische groei. Daar zet de directie Bestuur, Financiën en Regio’s zich voor in. De directie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) heeft een aantal uitvoerende en toezichthoudende taken. Ons werkveld is het binnenlands bestuur: de inrichting en werkwijze van gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden én hun verhouding tot elkaar, de Rijksoverheid, de EU en maatschappelijke partners.

BFR is ambitieus: de directie is gezaghebbend, samenwerking- en resultaatgericht, politiek-sensitief en vernieuwend. We hebben kennis van de praktijk en staan in verbinding met een groot aantal stakeholders. BFR biedt medewerkers een werkplek om trots op te zijn, prettig, veilig en met een goede werksfeer.

Er is volop beweging in onze omgeving en op onderdelen van het bestuur, zoals de taakoverdracht naar het gemeentelijk terrein. Vanwege inhoudelijke opgaven worden steeds vaker regionale patronen zichtbaar, waarop de formele ‘hoofdstructuur’ van het bestuur onvoldoende is toegesneden. Dit vraagt onder meer om intensievere samenwerking tussen gemeenten – en soms ook andere bestuurslagen.

Afdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring.
De afdeling Regelgeving, toezicht en monitoring werkt aan financieel bestuurskrachtige decentrale overheden, zodat het lokaal bestuur burgers een passend voorzieningenniveau kunnen bieden. Hiervoor is het essentieel dat er goed zicht is op de financiële situatie van gemeenten, provincies en regio’s. De afdeling beschikt over een grote hoeveelheid data over de financiële positie van gemeenten en provincies. Deze data benutten we om zicht te krijgen op de financiële positie van medeoverheden in relatie tot de opgaven waar ze voor staan. Het verder ontwikkelen van de wijze waarop we onze en andere data kunnen gebruiken is een prioriteit van de afdeling voor de komende periode.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficie¨nte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficie¨nt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficie¨nt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Startend) Financieel Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Korpsleiding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 39-40
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controller / senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon