Startend Financieel Inspecteur – secretaris Onderwijsaccountantsprotocol

Inspectie van het Onderwijs

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur nader te bepalen
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 mei
 • Vacaturenummer IVHO-22-207
 • Plaatsingsdatum 28 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter? Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht houdt op het onderwijs.

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. En dat de school financieel gezond is, zodat ook de continuïteit van dat onderwijs is gewaarborgd. Als startend financieel inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs te Utrecht onderzoek je het financieel beheer van onderwijsinstellingen en stimuleer je besturen om voortdurend te verbeteren.

Waar ga je werken?
Als startend financieel inspecteur maak je deel uit van de directie Rekenschap en Juridische Zaken. Deze directie bestaat uit twee afdelingen: Rekenschap en Juridische Zaken. Bij de afdeling Rekenschap werken 35 collega’s verdeeld over vier vakinhoudelijke exertisegebieden (domeinen) waarbinnen intensief wordt samengewerkt om kennis en kunde te delen. In de directie werken hoogopgeleide en ervaren professionals (onder wie accountants, economen en juristen) dagelijks met enthousiasme en grote betrokkenheid aan financiële en juridische zaken in het onderwijstoezicht.

De sfeer is collegiaal en informeel maar de uitdaging is groot en de lat ligt hoog. Natuurlijk kun je rekenen op goede begeleiding. We nemen alle tijd om je wegwijs te maken in onze organisatie, binnen de afdeling Rekenschap en er volgt een inwerkprogramma op maat. Een vaste mentor begeleidt jou de eerste periode intensief. Deze collega fungeert als vraagbaak, ondersteunt je en volgt je ontwikkeling. Daarnaast krijg je alle ruimte om je eigen leerproces vorm te geven. Door leergierig te zijn, stukken te lezen, en intranet en websites te bekijken.

Wat ga je doen als startend financieel inspecteur?
Jouw toekomstige collega Gaston zegt daar het volgende over: “ Na een aantal jaren in de commerciële praktijk te hebben gewerkt, heb ik gekozen voor een rol als financieel inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Binnen deze rol houd ik me bezig met vraagstukken rondom de financiën van kleine basisscholen tot de grote universiteiten. Daarbij kijk ik niet alleen naar de verantwoording door de scholen (zijn er opvallendheden of tekortkoming in de jaarverslaglegging?), maar ook naar de uitgaven die door de scholen worden gedaan (mag een school hier wel overheidsgeld voor gebruiken?) en het functioneren van het bestuur (is het bestuur wel ‘in control’?). Het werk dat je als financieel inspecteur doet is hierdoor direct van invloed op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Mijn werk ervaar ik als uitdagend en afwisselend, met veel ruimte voor eigen input en eigen ontwikkeling. Wat mij betreft is een baan als financieel inspecteur dus zeker het overwegen waard! Vragen? De koffie staat altijd klaar’

Samen met je collega’s houd je financieel toezicht op circa 40 miljard aan jaarlijkse verstrekte onderwijsbekostiging, van de kleinste instelling voor basisonderwijs tot de grootste universiteiten. Het financieel toezicht is gebaseerd op 3 pijlers:

 • de financiële continuïteit van de instelling (is de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie voldoende om onderwijs te kunnen blijven verzorgen?);
 • de rechtmatigheid van de verkrijging en besteding van hun rijksbekostiging voor het onderwijs (krijgen instellingen het geld waarop zij recht hebben en geven zij dat geld uit uit aan waarvoor het bedoeld is?);
 • de doelmatigheid van bestede middelen (besteedt de instelling de middelen op een effectieve manier?).

In je functie van Financieel Inspecteur ga je met het volgende aan de slag:

 • je vervult een secretarisrol en ondersteunt een senior financieel inspecteur bij de jaarlijkse totstandkoming van het Onderwijsaccountantsprotocol;
 • je organiseert informatiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle betrokken externe partijen (accountants-kantoren, NBA, koepelorganisaties en administratiekantoren) en interne partijen (medewerkers van OCW en DUO) en bereid deze inhoudelijk voor en draagt zorg voor een duidelijke en bondige vastlegging;
 • je draagt zelfstandig zorg voor de publicatie van het onderwijsaccountantsprotocol in de Staatscourant en op de website van de inspectie;
 • je stelt de jaarlijkse planning op en bewaakt dat die gehaald wordt;
 • je vervult ondersteunende taken m.b.t. het periodiek onderzoek op de (be)sturing op de kwaliteit en financieel beheer van de scholen waarbij intensief wordt samengewerktt met inspecteurs van de directies PO, VO, SO en MBO;
 • je analyseert (financiële) data en aan de hand van het bestuursverslag vorm je een eerste beeld over hoe het bestuur de (be)sturing en het financieel beheer heeft ingericht; binnen het onderzoeksteam bespreken jullie vervolgens de belangrijkste bevindingen vanuit ieders eigen expertisegebied en bereiden jullie gezamenlijk het zogenoemde bestuursgesprek voor;
 • je onderneemt , als onderzoeksteam onderzoeksactiviteiten op bestuurs- en schoolniveau die vooraf worden vastgelegd in een onderzoeksplan;
 • je toetst met verificatie-activiteiten bij de besturen en scholen in hoeverre het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs, het finaniceel beheer en hoe het bestuur daarop stuurt. Als dat nodig is voer je hiervoor samen met collega’s bijvoorbeeld gesprekken met de Raad van Toezicht, financieel directeur of controller en vraag je achterliggende documentatie op. Aan de hand van het waarderingskader per onderwijssector (De onderzoekskaders | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)) beoordeel je vervolgens als onderzoeksteam het bestuur. Bevindingen en resultaten koppel je samen met het onderzoeksteam terug via een helder en (openbaar) rapport, waarmee besturen en het onderwijsveld als geheel concreet aan de slag kunnen. Want daar gaat het om in ons werk. Je draagt als startend financieel inspecteur intern je steentje bij aan de continue verbetering van ons werk.

Jouw toezicht begint en eindigt bij de besturen van deze onderwijsinstellingen; zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs op hun scholen van voldoende kwaliteit is en dat het financieel beheer op orde is. Daarnaast worden besturen gestimuleerd om na te denken over hun eigen ambities. Een ding is zeker: geen dag zal hetzelfde zijn!

Ben jij ambitieus en wil jij je graag verder ontwikkelen?
Als Inspectie van het Onderwijs bieden wij voldoende doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden voor startende inspecteurs. Afhankelijk van jouw interesses en persoonlijke ontwikkeling, is er voldoende ruimte om taken naar je toe te trekken die je graag wilt oppakken. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid om je in de volle breedte te ontwikkelen tot een zelfstandig financieel inspecteur. Denk hierbij aan specifieke onderzoeken naar de rechtmatigheid van besteding van rijksbijdragen, de financiële continuïteit van de instelling, het functioneren van de instellingsaccountants of de naleving van de Wet normering topinkomens.

Profiel
Je bent analytisch ijzersterk, flexibel en proactief. Je richt je op samenwerken met collega’s van je eigen afdeling, directie en de onderwijsinspecteurs die toezien op kwaliteit. Je kunt informatie vanuit verscheidene invalshoeken bekijken en weet daarbij hoofd- en bijzaken te scheiden. Ingewikkelde vraagstukken kun je helder en eenduidig formuleren. Je kunt onder leiding van onderzoeksleiders of senior financieel inspecteurs deelnemen aan (bestuurs-)gesprekken en jouw bevindingen op effectieve wijze delen, je reflecteert en herkent reacties en motieven bij jezelf en anderen. Je bent in staat om een helder en leesbaar rapport te schrijven. Je hebt de ambitie je te ontwikkelen en om verder door te groeien binnen de inspectie-organisatie.

 • je hebt bij voorkeur een bedrijfseconomische, bestuurskundige of accountancy-achtergrond;
 • je bent goed thuis in het analyseren van jaarrekeningen en financieel beheer en/of bestuurlijk vermogen;
 • je kunt zelfstandig taken oppakken en werkt nauwkeurig en gestructureerd;
 • je bent communicatiefvaardig en beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • kennis van onderwijswetgeving, -bekostiging en -verslaggeving is een pré.

Competenties

 • accuraat werken
 • plannen en organiseren
 • oordeelsvorming
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • zelfontwikkeling
 • stressebestendigheid
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur nader te bepalen
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • de Inspectie van het Onderwijs hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou;
 • de selectiegesprekken vinden plaats op het moment dat er een geschikte kandidaat heeft gereageerd. Wees er dus snel bij!
 • een assessment of referentiecheck kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces;
 • Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie van het Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De missie van de Inspectie van het Onderwijs is dan ook: effectief toezicht voor beter onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks op afstand de gegevens van elke school om te zien of er risico's zijn. Daarnaast doen wij ten minste één keer per vier jaar uitgebreid onderzoek op locatie bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij de schoolbesturen, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Inspectie van het Onderwijs is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Inspectie van het Onderwijs

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Joyce Knubben, afdelinghoofd

06-29659159

Natasha van Schie, senior financieel inspecteur

06-25289374

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera Schilperoort, adviseur Werving & Selectie

06-22843830

Solliciteren?

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior Financieel Inspecteur – Regio Utrecht, Zuid en Noord/Oost

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel inspecteur

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel inspecteur – regio Noord/Oost

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon