Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 27 december
 • Vacaturenummer NN-170
 • Plaatsingsdatum 28 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Heb je nog niet zo veel werkervaring maar ben je als marien ecoloog wel nieuwsgierig naar de Wadden? Dan is dit je kans. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Rijkswaterstaat neemt daarvoor, samen met andere waterbeheerders, tal van maatregelen. Met je frisse blik en innovatieve ideeën heb jij als beginnend mariene ecoloog een belangrijke, activerende rol in de waterdossiers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Jouw functie

Ben jij een startende professional en wil je je graag ontwikkelen tot volwaardig zelfstandig adviseur? Dan kun je nu als marien ecoloog aan de slag binnen Rijkswaterstaat Noord-Nederland en zo bijdragen aan uitdagende en complexe infrastructurele projecten. 

Het jouw taak om Noord-Nederland verder te helpen als natuurbeheerder van Waddenzee en Eems-Dollard. Samen met je collega’s verbindt je de belangen van Rijkswaterstaat met de belangen van andere betrokken partijen. Denk hierbij aan terreinbeherende organisaties zoals de waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen. Maar ook onderzoeksinstituten, de Waddenvereniging en overheden horen tot je gesprekspartners.

Binnen de waterdossiers vertaal je jouw ecologische kennis naar toepasbare concepten in Waddenzee en Eems-Dollard. Randvoorwaarden bij al je werk zijn de kaders vanuit de Kaderrichtlijn Water, de Kaderrichtlijn Marien, Natura 2000 en de Programmatische aanpak grote wateren (PAGW).

Onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen –niet allemaal tegelijk hoor- zijn de primaire productie van de Waddenzee, kraamkamerfunctie,de  voedselketen van de Waddenzee met de primaire productie als basis, bodemdieren, de kinderkamerfunctie van de Waddenzee voor vis, biobouwers zoals zeegras of en oesterbankenschelpdierbanken, de overgang van dijkranden naar de sublithorale wereld van de Waddenzee, kwelderbeheer en andere natuuronderwerpen die we in het dagelijkse natuurbeheer tegen komen. Daarnaast werk je ook mee aan de evaluatie en de ontwikkeling van het N2000 Beheerplan Waddenzee en Eems-Dollard.

Van de onderwerpen waar je met je collega’s mee aan de slag gaat, analyseer je de situatie, de (kennis-)tekorten waar we tegen aan lopen en ga je op zoek naar de juiste aanpak om het probleem op te lossen. Zo nodig zet je daarvoor onderzoek uit, raadpleeg jet experts en met de stakeholders in het gebied formuleer je een aanpak. Hierbij werk je meestal niet alleen maar in een gemengd team met meer en minder ervaren collega’s.

Bij deze functie is het zeer dynamische waddengebied jouw primaire werkveld. Het feit dat er veel stakeholders zijn, er tal van belangen spelen en het Waddengebied een grote exposure heeft als werelderfgoed geeft jou energie. Op basis van je kennis ga je, samen met je collega’s, in gesprek met andere overheden, belangenpartijen, inhoudelijke experts bij Rijkswaterstaat, kennisinstituten en ingenieursbureaus. Via hechte samenwerking zorg je hier voor verbinding.

Functie-eisen

 • Je hebt vrij recent een wo-diploma gehaald in bij voorkeur mariene ecologie, al dan niet met relevante werkervaring
 • Je bent bij voorkeur bekend met Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) en hebt interesse in het werkveld van Rijkswaterstaat
 • Je bent nieuwsgierig,
 • leert snel en hebt overtuigingskracht
 • Je bent klantgericht en kunt goed samenwerken
 • Je bent analytisch sterk, kunt goed plannen en organiseren en schrijft makkelijk en goed
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Noord-Nederland ontwikkelt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. In totaal werken er ongeveer 215 mensen binnen NN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. Wij beheren onder andere het mooiste natuurgebied van Nederland: de Waddenzee. Naast het beheer van dit Werelderfgoed werken we ook aan het Eems-Dollard gebied en onderhouden we:

 • 472 km weglengte;
 • 41 kunstwerken;
 • 1072 km beheerde vaarwegen;
 • 2949 km2 water.

Jouw Team: Netwerkontwikkeling en Visie

De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie ontwikkelt een toekomstvaste ontwikkelkoers voor de netwerken: hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en de hoofdwatersystemen. Ons advies is netwerkoverstijgend, brengt kennis van de netwerken en de omgeving samen en is gebaseerd op een langetermijnvisie en -beleid. We houden ons bezig met tactische en strategische opgaven op het wegennet, vaarwegennet en de grote watersystemen Eems-Dollard en Waddenzee in ons beheergebied.

Onze afdeling bestaat uit ruim 30 collega’s die op een groot aantal gebieden werkzaam zijn. Samen voeren we onze taken uit op basis van de volgende uitgangspunten:

 • we vertalen landelijke kaders naar regionale kader;
 • we kennen onze regionale en bestuurlijke partners;
 • we kennen de regionale ontwikkelingen;
 • we gaan uit van de operationele doelen bereikbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en duurzame leefomgeving;
 • we weten wat er leeft bij de andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat NN.
 • En we werken graag en met humor in een plezierige samenwerking met elkaar en anderen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

René Breukel, Afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie

06-53428496

Petra Werff, Managementondersteuner

06-11025612

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joost van Daal, Recruiter

06-11752880

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur waterkwaliteit marien

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker omgevingsmanagement projecten

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Civieltechnisch adviseur hoofdvaarwegennet en waterkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon