Startend toezichthouder woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 13 juni Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2023-1042
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kranten staan er elke dag bol van: de wooncrisis in Nederland. De vraag naar betaalbare woningen is groot en het aanbod is beperkt. Vind jij het belangrijk dat woningcorporaties zich inzetten voor het volkshuisvestelijk belang, zowel nu als in de toekomst? En wil je vanuit een toezichthoudende rol de sector versterken in het werken aan oplossingen voor de woningmarkt? Dan zoekt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) naar jou.

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als startend toezichthouder woningcorporaties houd je, onder begeleiding van een senior inspecteur, toezicht op de governance van woningcorporaties. Dit doe je op basis van het wettelijk vastgelegd kader. Je start met een bureauonderzoek met als bronnen jaarstukken, accountantsrapporten, de verslagen van de raden van commissarissen en hun zelfevaluaties.

Aan de hand van een toetsingskader en jullie voorbereiding ga je, samen met de senior toezichthouder, in gesprek met de bestuurders en interne toezichthouders van woningcorporaties. Het onderzoek richt zich op governance, integriteit, rechtmatigheid en (financiële) continuïteit. Governance staat hierbij centraal, omdat governance de belangrijkste zekerheid is om goed te presteren op de andere toezichtterreinen.

Je werkt samen in een groep van toezichthouders, waarbinnen inhoud en aanpak worden besproken. In deze groepsbespreking haal je expertise en inzichten van andere toezichthouders op. Daarbij ben je ook kritisch op bestaande denkkaders waardoor een zo objectief mogelijke analyse plaatsvindt. Je wordt verder ingezet in de ondersteuning bij projecten, werkgroepen en onderzoeken. Hiermee lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het toezicht.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je hebt affiniteit met de woningcorporatiesector of (sociaal) vastgoed alsook met toezicht en handhaving. Als startend toezichthouder woningcorporaties lever je jouw bijdrage aan het maatschappelijke doel om mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar te laten wonen. De Aw doet een groot beroep op je eigen verantwoordelijkheid en biedt veel ruimte om jezelf door te ontwikkelen.

Jij leert in het werkveld hoe toezicht op het gebied van governance bij woningcorporaties uitgevoerd wordt. De functie biedt jou de unieke mogelijkheid om kennis te maken met zowel het vak van toezichthouder als het beleidsterrein volkshuisvesting. Het biedt je ook de kans om op termijn door te groeien naar medior toezichthouder.

Je kunt bij ons rekenen op een inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je team staat een collega voor je klaar om je in te werken en te begeleiden bij de ontwikkeling van je onderzoeks- en gespreksvaardigheden.

Wil je meer inhoudelijke informatie over de functie of onze organisatie? Neem dan contact op met Jules de Vries, teamleider bij de Aw, via 06-31104767 of José Meppelink, teamleider bij de Aw, via 06-31104666.
Lees meer over het werken bij de Aw in het interview met collega Wing-Hoo Li:
“Het werk van woningcorporaties ligt mij nauw aan het hart.” | Verhalen | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

 • je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in relevante richting zoals bedrijfseconomie, bestuurskunde, rechten, een financieel-economische of sociaalwetenschappelijke richting

Je herkent je in de volgende eigenschappen

Je bent een starter die complexe zaken makkelijk doorgrondt en een doordacht oordeel vormt. Jij bent kritisch en in staat om creatieve oplossingen te bedenken. Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk, en je kunt anderen op een prettige manier overtuigen van jouw ideeën. Je begrijpt dat verschillende stakeholders verschillende belangen hebben in een politiek-bestuurlijke organisatie en handelt hier steeds weer naar.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Nader te bepalen
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • als je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek vragen we je mogelijk een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument, het rapport dat uit het assessment volgt is bedoeld als input voor het gesprek
 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Dit maatschappelijke doel realiseren wij door informatie te verzamelen en te analyseren, aanvragen af te handelen en toezicht te houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. Daarnaast geven we signalen af richting zowel de ministeries van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en Programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht.

ILT: Afdeling Toezicht
Toezicht houden op alle woningcorporaties, waarbij de focus op de governance van woningcorporaties in relatie tot het volkshuisvestelijk belang van sociale huurders en woningzoekenden ligt: dat is wat onze afdeling doet. We hebben als hoofdtaak het houden van toezicht op woningcorporaties. Dit doen we op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Autoriteit woningcorporaties-Waarborgfonds Sociale Woningbouw. We werken met een risicogerichte prioritering op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. Op basis van gesignaleerde risico’s vindt bij de desbetreffende woningcorporaties nader onderzoek plaats. Om goed risicogestuurd te kunnen werken, is kennis verreist over wat er speelt bij een corporatie. Dit vraagt om een goede toezichtrelatie op basis van een wederzijds vertrouwen, periodiek contact met bestuurders van corporaties en hun interne toezichthouders. Daarbij gaat het met name over aspecten die een potentieel risico vormen voor het bereiken van het bereiken van het gewenste maatschappelijk effect.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.400 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jules de Vries, teamleider

06-31104767

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rianne de Bont, adviseur Werving en Selectie

06-41122904

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch adviseur wonen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startend inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon