Startende Adviseur Informatiemanagement

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT, Inkoop
 • Reageren voor 29 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-557(CIO)
 • Plaatsingsdatum 8 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend vernieuwt en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries en VWS-onderdelen.

“Mooi om met mijn inkoop-expertise de VWS-organisatie te helpen met de kansen en vernieuwing die ICT biedt.“ Dit zegt een van jouw, misschien wel, toekomstige collega’s over deze rol.

We hebben informatie nodig, betrouwbare informatie om gedegen keuzes te kunnen maken. De IV-instrumenten die we hiervoor nodig hebben veranderen continu, net als de wensen van de (interne) klant. Deze informatievraagstukken en bijpassende ICT-voorzieningen breng jij met het team van tien adviseurs samen. Je richt je vooral op de inkoop van software en ICT diensten.

Je beweegt zowel de interne klant als de leverancier naar de optimale uitkomst. Dit stem je af met de interne bestuurders en de CIO-office. Die interne klant komt niet alleen uit het kerndepartement van VWS, maar ook uit buitendiensten zoals Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), Gezondheidsraad, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT).
De inkoop van specifieke voorzieningen gebeurt in samenwerking met de Haagse Inkoopsamenwerking en binnen kaders (zoals Cloudbeleid en Databeleid). Je hebt hierin zowel oog voor de inhoudelijke inkoopvraagstukken als de vraagstelling van de interne klant. Waar mogelijk trek je op met organisatieonderdelen binnen VWS en/of andere departementen.

Het is belangrijk dat jij vanuit jouw rol samen met de organisatie en je collega’s de behoefte op het gebied van informatievoorziening (onder andere software) in kaart brengt. Je onderzoekt wat er nodig is op het gebied van informatievoorziening, welke instrumenten daarbij passen en waar nodig hoe deze in te kopen. Aanbestedingen worden begeleid door de Haagse Inkoopsamenwerking (HIS), je hoeft zelf dus geen expert te zijn. Er is voldoende tijd en begeleiding om jezelf te ontwikkelen in het vakgebied.

Ter illustratie een voorbeeld. Een beleidsdirectie heeft een specifieke behoefte, bijvoorbeeld aan een CRM-pakket. Je gaat in gesprek met deze klant om de behoefte scherper te krijgen. Wat hebben ze precies nodig? Je kijkt binnen VWS en soms buiten VWS welke ervaringen we hebben met CRM-pakketten. Soms kunnen we een softwarepakket afnemen van SSC-ICT of een contract hergebruiken van een ander onderdeel binnen VWS, maar meestal laat het contract dit niet toe. Dat betekent dat we moeten gaan aanbesteden en de behoefte moeten gaan vertalen naar een programma van eisen (bestek). De inkoopadviseur van de HIS begeleidt het inkoopproces. Je stelt samen met de klant het programma van eisen op: wat is nodig? Welke processen moet het pakket ondersteunen? Hoe veilig moet het zijn? Hoe toegankelijk moet het zijn?

Je denkt na over de implementatie. Wie is verantwoordelijk? Moeten we apart een projectleider inhuren? Je bent voortdurend in contact met de klant. Ook de financiering is uiteraard belangrijk, want wie betaalt?

We kunnen ons voorstellen dat je aanvullende vragen hebt over deze vacature. We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen en deze vragen te stellen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling CIO Kern en Informatiemanagement (CIO-IM) werkt nauw samen met de directie I/CIO. De directie I/CIO richt zich op de ‘I’ in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de hieraan verbonden IV-vraagstukken. De afdeling CIO-IM houdt zich bezig met de IV die VWS zelf nodig heeft om te functioneren. Hierbij gaat het om werkplek-ICT, maar ook om documentmanagement, digitaal samenwerken en zaakgericht werken. De scope van CIO-IM is het kerndepartement, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies, Nederlandse Sportraad, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Gezondheidsraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar in de praktijk is de scope breder. Zo acteert CIO-IM op het gebied van informatiehuishouding op het concernniveau.

De afdeling CIO-IM bestaat uit twee teams: CIO Office Kern en Informatiemanagement.

 • Team CIO Office Kern focust zich op het richting geven aan de IV. Het team zorgt ervoor dat het management van VWS de IV-veranderingen kan besturen. Dat gebeurt door mede vorm te geven aan beleid en kaders, de veranderinitiatieven hieraan te toetsen, inzicht te bieden in de samenhang en voortgang van de IV-veranderingen, en strategische adviezen en rapportages uit te brengen.
 • Team Informatiemanagement helpt bij het inrichten van de IV. Dat start met het onderkennen van behoeften en verkennen van de (technische) mogelijkheden. Vervolgens bieden we hulp bij het afwegen van baten, investeringen en risico’s, het verkrijgen van mandaat en het opstarten van een programma of project. Het team volgt daarna de voortgang van de programma’s en projecten, en brengt zo nodig advies hierover uit.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander den Haan, Teamcoördinator Informatiemanagement

06-21160573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inkoper in de rol van sourcing adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider I-team projecten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder specialistische applicaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon