Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Stelselarchitect Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 21 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DSO-LV/2019/02
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dan moeten burgers en bedrijven digitaal een melding kunnen doen van hun activiteiten in de fysieke leefomgeving en digitaal een vergunning kunnen aanvragen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet gaat dit via het loket van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De huidige doelarchitectuur en de visie daarop is de basis voor jouw werkzaamheden. Het geeft antwoord op de vraag waar we uiteindelijk naartoe willen.

De doelarchitectuur is een dynamisch document, omdat dit aangepast moet worden naar de meest recente inzichten en de interbestuurlijke agenda Uitbouw. Als stelselarchitect leid je het strategisch overleg tussen zeer diverse stakeholders, zowel interbestuurlijk als met de enterprise-architect op tactisch niveau over de architectuur, en je faciliteert de ontwikkeling van het stelsel. Daarnaast verbreed je via een interbestuurlijk proces de huidige doelarchitectuur naar een stelselarchitectuur waarin de ketenprocessen van het stelsel in samenhang omschreven zijn.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer en doorontwikkeling van de doelarchitectuur op aangeven van de portfoliomanager. Dit doe je in nauwe samenwerking met de portfoliomanager die een directe collega van je is bij de strategische beheerorganisatie, de enterprise-architect en de productmanagers die bij de tactische beheerorganisatie werken. Dit vraagt - zeker bij nieuwe onderdelen - nauwe interbestuurlijke afstemming en samenwerking met de businessliaisonarchitecten vanuit de bevoegd gezagen die het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gebruiken en vullen.

Ook werk je nauw samen met de raakvlakmanager voor wet- en regelgeving die beleidsmatig zorgt voor agendering en toetsing van de doorontwikkeling van het DSO aan beleid en wet- en regelgeving en vice versa. Vanuit jouw rol ben je op de hoogte van technische, beleidsmatige en wettelijke ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor het DSO en je weet die te vertalen en te agenderen.

Verder zorg je voor de vertaling van de verdere ontwikkeling van het DSO in de globale architectuurschets. Vanuit die verantwoordelijkheid ben je betrokken bij definitiestudies, (lean)businesscases, vertaling in epics en de prioritering naar de backlog. Daarnaast houd je feeling voor de uitvoering op operationeel niveau.

 

Functie-eisen

 • Je combineert wo-niveau met kennis van en ervaring met het Digitaal Stelsel Omgevingswet of een vergelijkbaar stelsel, bijvoorbeeld van de basisregistraties.
 • Je bent bekend met het werken in een Safe-agile-omgeving met lean-management.
 • Je hebt ervaring als IT-architect, bij voorkeur op enterprise- of stelselniveau.
 • Je hebt aantoonbare en brede ervaring met moderne ICT-architectuur, -methodologie en -technologie.
 • Je hebt ervaring met het vervullen van een coördinatie- en voorzittersrol in een complexe omgeving met diverse stakeholders.
 • Je laat in je werk een goede balans zien tussen inhoud en proces.
 • Je bent gericht op samenwerking.
 • Je geeft rekenschap van innovatief en visionair denken en werken en weet dit te vertalen in kaders.
 • Je kunt out-of-the-box-denken en je denkt in kansen in plaats van problemen.
 • Je bent standvastig, maar weet ook wanneer je op basis van argumenten moet meebewegen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. Bij de inwerkingtreding moeten burgers en bedrijven als initiatiefnemer digitaal een melding kunnen doen van hun activiteiten in de fysieke leefomgeving en digitaal een vergunning kunnen aanvragen. Op dit moment verloopt dit via het Omgevingsloket Online en de Activiteitenbesluit Internet Module. Maar met de komst van de nieuwe Omgevingswet gaat dit via het loket van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Daarnaast zijn via het DSO-LV de regels onder de Omgevingswet te vinden. De inhoud van Ruimtelijkeplannen.nl gaat ook op in het DSO-LV. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk dit digitale stelsel om de stelselherziening Omgevingsrecht te ondersteunen. Tegelijk met deze ontwikkel- en implementatiefase is het nodig de voorbereidingen te treffen voor de beheerfase, waar behalve beheeractiviteiten en doorontwikkeling ook het toevoegen van nieuwe functionaliteiten (uitbouw) onderdeel van uitmaakt. Het DSO-LV bevindt zich dus nog niet in een stabiele beheerfase, maar kent de nodige complexiteit en dynamiek.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van beheer van het DSO-LV en Informatiepunt. Daarvoor is interbestuurlijk een beheerovereenkomst opgesteld, die in december 2018 is getekend. Binnen de kaders van die overeenkomst wordt in 2019 en 2020 het beheer uitgewerkt, parallel aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het basisniveau van DSO-LV.

Governance beheer DSO-LV
In de hiervoor genoemde beheerovereenkomst is de governance rond het beheer geregeld. Er is een gelaagde structuur aangebracht in de governance. Dat betekent dat het beheer van DSO-LV niet bij één organisatie is belegd.

Er is gekozen voor een onderverdeling naar strategisch, tactisch en operationeel beheer onder interbestuurlijke kaderstelling. Dit om recht te doen aan de veelomvattendheid van het DSO-LV en om de samenhang tussen DSO-LV en haar omgeving te borgen. Ook is interbestuurlijke zeggenschap geborgd via het opdrachtgevendberaad-beheer en het bestuurlijk overleg met de minister, omdat de beheerkosten over alle interbestuurlijke partners worden verdeeld.

Strategisch beheer
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van DSO-LV, wat onder meer de opdrachtverlening voor tactisch en operationeel beheer van DSO-LV inhoudt.

Tactisch beheer
Het Kadaster is aangewezen als tactisch beheerder. Als tactisch beheerder voert het Kadaster regie op het functioneren van het DSO-LV. Dit gaat om de functionele werking op operationeel niveau, maar ook de aansluiting op werkprocessen van bestuursorganen bij de uitvoering van de Omgevingswet en het anticiperen op veranderingen en innovaties.

Operationeel beheer
De huidige ontwikkelpartners van DSO-LV, zoals Geonovum, het Kadaster en Rijkswaterstaat, zijn beoogd partner voor het operationeel beheer. Ook worden meer of minder intensieve samenwerkingsrelaties voorzien met generieke voorzieningen die bij KOOP en Logius ontwikkeld zijn of worden.

Aan de slag
Tijdelijk is de strategische beheerorganisatie binnen BZK bij de programmadirectie ADS opgehangen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ilse Beoletto, SBO Kwartiermaker

06-11158679

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raakvlakmanager Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior Java-developer Rijks ICT Gilde

Rijks ICT Gilde
 • Stand­plaats Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Assen
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 20 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior Java-developer

Rijks ICT Gilde
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 20 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon