(Stevige) Coördinator energiebesparing bedrijfsleven

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210922_12
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Krijg je energie van dagelijks met gecommitteerde collega’s werken aan de verduurzaming van Nederland? Ben jij die ervaren coördinator die zowel uitvoerend, projectmatig als inhoudelijk excelleert? En wil je die kwaliteiten inzetten om energiebesparing in het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen?

Als coördinator stuur je bij RVO programma’s aan die we in het kader van de energie- en klimaattransitie uitvoeren voor het ministerie van EZK. Het zwaartepunt ligt op energiebesparende maatregelen in het bedrijfsleven. Het gaat hierbij vooral om de implementatie van bewezen technologie in zowel de productieprocessen als de (utiliteits)gebouwen van het niet-energie-intensieve bedrijfsleven. Gezien de urgentie van de energietransitie worden hiervoor steeds vaker normen en wetgeving ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energiebesparingsplicht uit de Omgevingswet (voorheen Wet Milieubeheer), de daaraan gekoppelde informatieplicht energiebesparing, of de verplichte energie-audit uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).
Omdat het opdrachtenpakket groeit, zoekt onze huidige coördinator energiebesparing een nieuwe collega.

De uitdagingen voor zowel Nederland als RVO zijn groot! Wij zoeken daarom een stevige persoonlijkheid met de volgende combinatie van kwaliteiten. Je hebt bewezen dat je als meewerkend voorman een team van collega’s aan kunt zetten tot perfecte en zorgvuldige uitvoering. Daarbij werk je voldoende projectmatig om regelmatig projecten te leiden t.b.v. de ontwikkeling van nieuwe diensten/opdrachten. En je bent gemotiveerd om je langjarig in het onderwerp energiebesparing bedrijfsleven vast te bijten. Daarbij heb je zodanige affiniteit met de technische en juridische aspecten van energiebesparing dat je een goede gesprekspartner bent voor je teamleden. Deze functie vormt daarmee een uitdagende combinatie van perfecte uitvoering, projectmatig werken, en interessante inhoud.

Naast de interne collega’s werk je samen met de departementale beleidsmakers om vorm en richting te geven aan complexe projecten met een groot politiek en maatschappelijk belang. Je werkt regelmatig onder een hoge tijdsdruk en weet om te gaan met de tegengestelde belangen van stakeholders. Hierbij verlies je financiële en juridische randvoorwaarden niet uit het oog. Je zorgt natuurlijk voor een goede en tijdige oplevering van projecten, en een belangrijk deel neem je zelf in uitvoering.

De volgende RVO-opdrachten staan in ieder geval klaar voor jouw sturende rol, en daar komt waarschijnlijk door de klimaaturgentie nog wel wat bij. Projectleider van de voorbereidingen van de nieuwe ronde Informatieplicht energiebesparing MKB 2023. En vanaf 2023 neem je deze geheel of gedeeltelijk in uitvoering. Projectleider van de voorbereidingen van een nieuw verplicht energiebesparingsonderzoek voor middel-grote industrie. En ook hier pak je de uitvoering op.

Je weet een team samen te stellen dat klaar is voor de aankomende uitdagingen en houdt de regie op goede resultaten. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing, coaching en inhoudelijke ondersteuning van de projectmedewerkers en het uitvoeringsteam. Een concreet project- uitvoeringsplan met een kostenanalyse opstellen is voor jou bekend terrein. Belangrijke onderdelen als compliance, doelbereik, kostenefficiëntie, doorlooptijdbewaking en risicobeheersing vormen bij jou de pijlers voor een goed project.

Tijdens de uitvoering van zowel programma’s als projecten zorg je voor goede afstemming met interne en externe opdrachtgevers. Rapporteer je over de voortgang, signaleer je mogelijke knelpunten en draag je proactief oplossingsrichtingen aan, waar je vervolgens ook invulling aan geeft. Hierdoor houd je ook bij onvoorziene situaties de juiste koers. Afhankelijk van de omvang en doorlooptijden, werk je gelijktijdig aan één of meerdere projecten en uitvoeringsopdrachten.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Industrie, Agro en Financiering (IAF) streeft er naar om op een integrale wijze bedrijfssectoren te ondersteunen, we doen dit in opdracht van ministeries van EZK, LNV en IenW. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aantal maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming van de industrie, Circulaire Economie en Kringlooplandbouw. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet zoals financiele regelingen, maatwerkoplossingen, netwerksturing, monitoring, beleidsadviezen, etc.

Binnen de afdeling werken zo'n 200 medewerkers met passie en kennis aan verschillende thema's en instrumenten, zij werken daarin nauw samen en houden elkaar daarop scherp. Medewerkers worden vanuit de organisatie op verschillende manieren gefaciliteerd in hun functie bijvoorbeeld door middel van IT apparatuur, cursussen en opleidingen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco Kavelaars, teammanager Verduurzaming Industrie

06-27878949

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ervaren monitoringexpert duurzame transitie(s)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen of Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur klimaatrapportages

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond of Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur innovatie en ondernemerschap

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon