Strategisch accountant

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 17 oktober
 • Vacaturenummer RB 22-25
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als strategisch accountant (registeraccountant/registercontroller) bij het ministerie van Financiën bevind je je in een uitdagend speelveld. De maatschappij is continu in beweging; net zoals het financieel beheer en de kaderstelling binnen de Rijksoverheid. Vanuit Den Haag werk je in een multidisciplinair team dat zich inzet om het financieel beheer van het Rijk te verbeteren. Daarbij heb je te maken met wereldwijde thema’s als het coronavirus en duurzaamheidsontwikkelingen. Deze maken jouw werk extra interessant!

Wil jij de (verslaggevings)regels maken in plaats van toetsen of controleren? En denk je graag mee over (inter)nationale verslaggevingsvraagstukken en comptabele regelgeving? Als strategisch accountant krijg je die kans! Met jouw kennis en ervaring lever je een cruciale bijdrage aan een financieel gezond Nederland.

Jouw taken

 • Je werkt nauw samen met de Algemene Rekenkamer, Auditdienst Rijk, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en diverse financiële afdelingen van ministeries om bij te dragen aan een transparante overheid die in control is en uitgaven doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteedt.
 • Je adviseert zowel de minister van Financiën als collega’s van ministeries en andere instanties. Het gaat hierbij over adviezen over de wetten, kaders en regels omtrent de verslaggeving en het financieel beheer van de gehele Rijksoverheid.
 • Je levert in samenwerking met de taskforce Verbetering Financieel Beheer een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het financieel beheer van het Rijk.
 • Je focust samen met de taskforce op méér aandacht voor het financieel beheer, het doorlichten van rijksbrede comptabele regelgeving, het versnellen van het inzicht in (mogelijke) tekortkomingen in het financieel beheer en het versterken van expertise en informatie-uitwisseling.
 • Je adviseert de collega’s van de afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaglegging over bovenstaande aandachtspunten.
 • Je adviseert departementen en overheidsinstanties over verslaggevingsvraagstukken.
 • Je deelt je kennis via workshops, congressen en opleidingen.
 • Je initieert en agendeert discussies rondom verslaggevingsvraagstukken en -regels.

Wij vinden het belangrijk jij je kennis en talent verder kunt ontwikkelen. Naast externe NBA- en (post)universitaire opleidingen, krijg je de kans om via de Rijksacademie workshops, seminars en opleidingen te volgen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Rijksbegroting werkt aan een solide rijksbegroting. De directie Begrotingszaken beheert het koffertje waarin de minister op Prinsjesdag de Miljoenennota en de begrotingsstukken presenteert. We geven vorm en inhoud aan het begrotingsbeleid en het financieel overheidsmanagement van het Rijk. Het versterken van de kwaliteit van de financiële functie vormt de basis voor onze werkzaamheden. Onze agenda voor de toekomst luidt: meer waar voor je geld, een slimmere en betere informatievoorziening én een professionele financiële functie.

Afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving
De afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) vervult een centrale rol in het beleid voor de aansturing en bekostiging van uitvoeringsorganisaties, het subsidiebeleid en het auditbeleid van het Rijk. Voorbeelden zijn de Regeling agentschappen, het Stichtingenkader en het Uniform Subsidiekader. BBE bestaat uit twaalf gedreven en enthousiaste medewerkers: accountants, bedrijfseconomen, juristen en mensen met een bestuurskundige achtergrond. De werksfeer is open, informeel, collegiaal en doelgericht. Allemaal werken we met één doel voor ogen: de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten

leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) adviseur financieel beheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) adviseur financiën en beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon