• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Facilitair / dienstverlening
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 12 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52524, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Ben jij een strategisch denker met een integrale blik en wil je een cruciale rol spelen in het vertegenwoordigen van het FB DJI aan de diverse (strategische) tafels binnen de rijks domeinen Facilitair en Inkoop? We zijn op zoek naar een gedreven adviseur die zich toelegt op het verbinden van het FB DJI met het Rijks Inkoopdomein en de strategische klantenraden. Maak deel uit van ons team en draag bij aan het succes van deze belangrijke schakel tussen het FB DJI en de rijks domeinen! Daarnaast is deze adviseur verantwoordelijk voor de strategische portefeuille duurzaamheid.

Binnen deze domeinen is de strategisch adviseur hierbij hét gezicht van het FB DJI en acteert, namens het MT FB DJI richting de externe partners (LFMO, DGDOO, Rijks Categoriemanagement) en overige partijen als single point of contact. Hierbij heeft zij structureel en incidenteel overleg met het MT FB DJI. Aan de tafels waar het management van het FB (zelf) vertegenwoordigd dient te zijn, zit de strategisch adviseur als (strategisch) secondant (en adviseur) aan. De adviseur borgt de kwaliteit- en integraliteit van de aan haar toevertrouwde (strategische) onderwerpen binnen het FB DJI, waarbij aandacht dient te zijn voor zowel de in- als externe stakeholders en belangen.
 

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het FB DJI heeft een compact maar stevig fundament om in haar complexe speelveld de juiste sturing en focus te hebben. Het Managementteam (MT) FB DJI geeft richting op het gebied van klanten, leveranciers, SSC DJI en de omgeving (zoals Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO), JenV). Het MT van FB DJI wordt hiervoor door verschillende staffuncties ondersteund. Deze functies hebben voor het FB DJI een toegevoegde waarde door de directe link met het primaire proces van het FB DJI en met de dienstverlening, hebben een specialistisch karakter dan wel vereisen kennis van het facilitaire werkveld en de Rijksgovernance. Eén van de staffuncties is de strategisch adviseur. Deze functionaris adviseert het MT FB DJI, is regievoerder op diverse FB - en rijksbrede thema’s en heeft een brugfunctie naar het SSC DJI als het gaat om de vraagarticulatie naar andere afdelingen op de overkoepelende organisatorische en bedrijfsvoering thema’s.

De strategisch adviseur is hiërarchisch gepositioneerd in de afdeling Regie, Advies en Projecten van het FB DJI. 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw N.L. Steller, manager afdeling regie, advies en projecten FB DJI 06-25644600

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Heleen Sissing, senior corporate recruiter 06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon