Strategisch adviseur Analyse en Beheersing

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 4 maart Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer SG 24-26
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wendbaar en toekomstgericht, dat wil het ministerie van Financiën als organisatie zijn. Om dit te bereiken volgen organisatieontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Dit brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor mens en organisatie. Gebruik jouw ervaring om binnen een snel veranderende en grote organisatie met jouw adviezen het verschil te maken.

Midden in het hart van de concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO) van het ministerie van Financiën volg jij de maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van organisatie- en personeelsvraagstukken op de voet. Je bent scherp op korte- en langetermijneffecten. Strategische risico’s, betrekking hebbende op de organisatie en de inzet van personeel, weet je in beeld te brengen en te monitoren.

Als strategisch businesspartner leid jij een aantal inhoudelijke dossiers rondom het thema Mens & Organisatie. Jouw kaderstellende adviezen voor het gehele departement of onderdelen daarvan worden vaak uitgebracht met een plan van aanpak. Hieronder volgt een korte opsomming van de dossiers waar onze afdeling zich mee bezighoudt:

 • ICT-systemen M&O: Wij stellen de kaders op het gebied van ICT-systemen M&O. Vervolgens rapporteren we over de naleving, brengen risico’s in kaart en stellen verbeteradviezen op zowel op DG- als departementaal niveau.
 • M&O-thema’s in de P&C-cyclus: In afstemming met counterparts komt jaarlijks het departementaal M&O-kader voor de P&C-cyclus tot stand. Hierbij houden wij in de gaten wat werkt en wat niet en maken we dit bespreekbaar.
 • In-controlstatement: Door onze risicoanalyses op het gebied van; formatiebeheer, personele uitgaven, hr-brede doelstellingen, zorgen we dat de ambtelijke leiding in control is.
 • Organisatieveranderingen en sturingsvraagstukken: We fungeren als een verbindende schakel binnen de disciplines van CDMO. We zijn op de hoogte van ontwikkelingen bij de DG’s en worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij de wijziging van de organisatieonderdelen.

De ambtelijke processen en structuren hebben voor jou geen geheimen en je weet jouw eigen adviezen en die van jouw collega’s efficiënt en doelgericht op de juiste plek te krijgen. Dankzij jouw talent om eenvoudig een netwerk te creëren, is het verkrijgen van draagvlak voor de door jou bedachte beleidskaders iets waar je energie van krijgt en waar je vol voor gaat.

We verwachten van jou dat je kaderstellende nota’s opstelt, onderzoeken uitvoert en adviezen formuleert voor de top van het ministerie. We werken daarbij samen met onze ketenpartners, zoals de verschillende DG's en de ADR. Met de wil om samen te werken en verschillende expertises aan elkaar te verbinden is dit een functie bij uitstek, waar je impact kunt maken en kunt bijdragen aan een financieel gezond Nederland.

Ben je na het lezen meteen enthousiast geworden en wil je nog meer weten over de vacature, over ons of de omgeving waarin je terechtkomt? Neem dan contact op met Linda van den Hoek via 06-28482513.

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een adviserende functie in een vergelijkbare omgeving.
 • Inzicht in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van organisatie- en personeelsvraagstukken.
 • Ervaring met het schriftelijk en/of mondeling overtuigen op politiek-bestuurlijk niveau.

Herken jij jezelf ook hierin?

Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en weet je hierin te verplaatsen, zodat je goed met verschillende krachtenvelden weet om te gaan. Je legt gemakkelijk contact en weet hierdoor een uitgebreid netwerk op te bouwen. Je kijkt hierbij ook naar andere organisaties buiten het departement. Je hebt snel door wat urgent is en wat niet. Je weet de juiste balans te vinden in jouw werkzaamheden en prioriteiten stellen gaat je goed af. Hier durf je ook een voorbeeld voor anderen in te zijn. Wanneer een onderwerp vastloopt of een collega het even niet meer ziet, ben jij in staat met creatieve oplossingen nieuwe inzichten te brengen en werkwijzen te vernieuwen of te verbeteren.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.758 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatiesollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in de week van maandag 11 maart 2024
 • Het gaat om een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Afhankelijk van kennis en ervaring behoort ook direct een vaste arbeidsovereenkomst tot de mogelijkheden. Werk je al binnen de Rijksoverheid? Dan behoort een detachering ook tot de mogelijkheden.
 • De keuze voor een nieuwe baan kan best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboardingsapp helpen we je om je weg te vinden en leer je hoe alles werkt binnen Financiën. Ook word je gekoppeld aan een buddy die je wegwijs maakt in de organisatie. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De medewerkers van Financiën werken dagelijks aan een financieel gezond Nederland. Dat vraagt een Concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO) die met lef, gevoel en vasthoudendheid zorgt voor goede advisering op bijvoorbeeld het werven en vasthouden van de juiste mensen in een lastige arbeidsmarkt, het invullen van goed werkgeverschap en bevorderen van werkplezier en voor de juiste ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers waaronder passende opleidingen. De juiste mens op de juiste plek.

Ons werk draagt bij aan een organisatie waar medewerkers graag (komen) werken, waar (interne) samenwerking vanzelfsprekend is, met oog voor persoonlijke groei, werkplezier en diversiteit.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse personele en organisatorische managementtaken. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op expertisegebieden als management development, diversiteit-gelijkwaardigheid-inclusie, formatie-advies, arbeid juridische aangelegenheden, arbo, medezeggenschap, sociale veiligheid en integriteit en werving en selectie.

Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten op het gebied van mens (personeel) en organisatie die zijn belegd bij shared servicecentra, expertisecentra en eventueel externe partijen.

De directie bestaat uit vier afdelingen: Strategie en Realisatie, Werkgeverszaken en Integriteit, Analyse en Beheersing en Advies en Ondersteuning.

CDMO draagt zo bij aan een overheid waarop mensen mogen vertrouwen en faciliteert medewerkers het juiste te doen op de juiste manier.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Linda van den Hoek, Hoofd Analyse en Beheersing

06-28482513

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Teun van Huffel, Recruiter

06-29690854

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Milieubelastingen en accijnzen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regisseur Wet open overheid Toeslagen en Herstel

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator departementale crisiscoördinatie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon