• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-611, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Wil jij vanuit jouw kennis van bedrijfsvoering bijdragen aan de maatschappelijke opgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)? Dan is dit jouw plek! Als strategisch adviseur bedrijfsvoering ben je op het gebied van bedrijfsvoering sparringpartner en adviseur van het MT van de directie OBP en de ambtelijke leiding van het ministerie. In jouw cluster werk je samen met twee andere strategische adviseurs, de directiesecretaris en twee communicatie adviseurs. Jouw dagen zijn gevarieerd: je hebt vaste werkzaamheden afgewisseld met meer projectmatige klussen. Daarbij heb je veel ruimte om samen met je afdelingshoofd en het MT van de directie te bepalen wat de prioriteiten van de komende periode zijn. De rode draad? Bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Jij hebt en bewaakt het overzicht. Je zet de strategische lijnen van het cluster uit en treedt op als gesprekspartner voor je collega’s binnen het cluster. Onderdeel van je vaste werkzaamheden is de coördinatie van adviezen met het standpunt van SZW voor interdepartementale overleggen zoals de ICBR waar deze overleggen raken aan het werkgebied van de directie OBP. Hoe ziet dat er uit? De agenda en bijbehorende stukken hebben voor jou geen geheimen – door jouw netwerk weet je al wat je kunt verwachten. Je kent de belangen van onze bestuurders en ons departement. Je betrekt de collega’s vanuit verschillende (staf)directies zodat zij op tijd de adviezen met het SZW-standpunt bij jou aanleveren. Jij bewaakt daarbij de integraliteit en de lange lijnen.

Waar de verschillende afdelingen van de directie OBP zich vooral richten op afzonderlijke bedrijfsvoeringaspecten en het dagelijks reilen en zeilen, kijk jij met je cluster integraal naar bedrijfsvoeringsvraagstukken en richt je je ook op de lange termijn. Jij neemt hierbij vaak het voortouw. Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er (in de bedrijfsvoering) bij de overheid en hoe anticiperen we hier op als directie? Hoe geven we handen en voeten aan samenwerking en nieuwe dienstverlening? Jij brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies met handelingsperspectief uit. Zo zou je zomaar het initiatief kunnen nemen om de invloed van een nieuw regeerakkoord op de bedrijfsvoering van het ministerie te analyseren en hierover een advies uit te brengen.

Daarnaast treed je op als projectleider voor projectmatige opdrachten of draag je hieraan bij als expert. Voorbeelden zijn de veranderopgave van de directie OBP, een benchmarkonderzoek of een audit op het gebied van duurzaamheid. De variatie aan vraagstukken waarmee je in aanraking komt, is groot. Een belangrijke opgave voor de directie OBP is doorontwikkeling van de strategische functie binnen de directie; jij zult hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Kortom, je krijgt in deze functie de kans om vanuit een integraal en strategisch perspectief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Zo draag jij bij aan de opgave van het ministerie en het Rijk.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) maakt werken en ontwikkelen mogelijk. Vanuit deze missie werken wij dagelijks aan een professionele en inclusieve werkomgeving waarin iedere medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) prettig werkt, leert en zich kan ontwikkelen. Onze aandachtsgebieden zijn aspecten rondom organisatie, bedrijfsvoering en personeel.

De bedrijfsvoering binnen het Rijk is in beweging. Het uitgangspunt is ‘één bedrijfsvoering Rijk’. Dat houdt in dat veel operationele werkzaamheden zijn uitbesteed aan (rijks)organisaties. Als directie OBP zijn wij de intermediair die zo wel onze eigen organisatie als de dienstverleners goed moet kennen en verbinden. Daarnaast leveren we zelf diensten, implementeren we nieuw (rijks)beleid en adviseren we medewerkers en bestuurders. Ook vertegenwoordigen we op onze domeinen de externe belangen van SZW, bijvoorbeeld richting leveranciers en beleidsmakers.

De directie OBP telt ongeveer 160 collega’s, verdeeld over vier afdelingen:

 1. Fysieke en Digitale Werkomgeving;
 2. Human Resource Management;
 3. Ondersteuning, Beheer en Evenementen;
 4. Strategieontwikkeling, Control en Informatie.

Afdeling Strategieontwikkeling, Control en Informatie

De afdeling Strategieontwikkeling, Control en Informatie (SCI) biedt dienstverlening aan de directies en medewerkers van SZW, onder meer op het gebied van control, data gedreven werken en duurzaam inkopen. Wij anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen en trends, ook in het interdepartementale speelveld, en geven samen met de beleidsdirecties vorm aan de verdere ontwikkeling van de strategische bedrijfsvoering.

SCI telt zo’n twintig medewerkers, een mix van (strategisch) adviseurs bedrijfsvoering, controllers en inkoopbeleidsadviseurs. We zijn allemaal verantwoordelijk voor eigen vraagstukken en vakgebieden. Wat ons bindt? We gaan gedreven en collegiaal te werk. Daarbij zijn we open en transparant naar elkaar, voeren we bevlogen en betrokken ons werk uit en staan we elkaar bij met raad en daad.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingrid Nijsink (tot 17 mei bereikbaar)

06-29656977

Ralf Krooshof (vanaf 21 mei bereikbaar)

06-52595576

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend Functionaris voor gegevensbescherming

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker kinderopvang Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Juridisch beleidsmedewerker Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon