Strategisch Adviseur Datagedreven Werken

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 29 januari Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2021/223
 • Plaatsingsdatum 3 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV), afdeling Strategie & Regie (S&R), team CIO-office één vacature voor een Strategisch Adviseur Datagedreven Werken (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland.

De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

De directie IV is dé servicepartner van de business op het gebied van informatievoorziening, we werken Agile en volgen de Scrum software ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatie en vernieuwing.

Wat ga je doen?

Als Strategisch Adviseur Datagedreven Werken ben je actief met complexe IT-vraagstukken op strategie en inhoud. Deze complexiteit vraagt om advies dat verder reikt dan het eigen vakgebied. Hierbij houd je rekening met de visies en belangen van alle betrokken partijen en neem je actuele trends en ontwikkelingen mee in je advisering. Jouw strategisch advies is richtinggevend voor datagedreven werken bij de IND.

Je coördineert en geeft inhoudelijk goed onderbouwde adviezen en weet deze overtuigend te presenteren. Je bent een volwaardige gesprekspartner die snel schakelt tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en je voelt je als een vis in het water op het snijvlak van Business en IT. Zelfstandig of samen met collega’s stel je besluitwaardige beleidsdocumenten (adviezen, analyses, strategieën) op voor de Directie IV en de IND en ontwerp je richtlijnen en kaders met name op het gebied van digitalisering, datagedreven/informatiegestuurd werken en innovatie. Vervolgens houd je toezicht op de naleving hiervan, waarbij je ook zorgt voor een goede informatiepositie van de CIO.

Je overziet het brede veld van informatievoorziening, waaronder digitalisering, data, architectuur, informatiebeveiliging en privacy. Jij pakt daarin een zelfstandige rol, waarbij je er rekening mee houdt dat complexe vraagstukken een meervoudige aanpak vereisen en de oplossing zorgvuldigheid, strategisch én tactisch inzicht vereist. Jij bent daarbij ook in staat om (proces)verbeteringen te signaleren, daarover te adviseren én door te voeren. Je komt met heldere adviezen zowel mondeling als schriftelijk en je visie helpt in het overtuigen van betrokken partijen. Je bent niet bang voor weerstand en weet te verbinden.

Het proces om vervolgens tot een weloverwogen advies te komen, start met een uitgebreide analyse. Je past verschillende analysemethoden toe om een vraagstuk helemaal uit te pluizen en gaat het gesprek aan met betrokken partijen. Wat zijn hun visies en belangen met betrekking tot het vraagstuk? Welke partijen kunnen je helpen in het behalen van de gewenste resultaten? Netwerken en verbinden is dus heel belangrijk. Ook moet je goed kunnen inschatten wat de effecten van jouw advies zullen zijn.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Als strategisch adviseur adviseer je gevraagd en ongevraagd het managementteam van de IND, CIO, CDO en CTO ten aanzien van:

           o Datagedreven en informatiegestuurd werken binnen de IND;
           o Technologische ontwikkelingen, innovatie en architectuur;
           o Verantwoorde omgang met data en AI binnen en buiten de IND in afstemming met onder andere de directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA), de CISO & Privacy Office;

           o Programma’s en projecten die te maken hebben met complexe technologische vraagstukken.

 • Toezien en – indien nodig – regie voeren op de implementatie van strategie, beleid, kaders en richtlijnen rondom technologische vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de data- of cloudstrategie;
 • Zorgen voor kennisopbouw en kennisdeling binnen – en waar nodig – buiten de IND t.a.v. technologisch inhoudelijke vraagstukken door bijhouden actuele ontwikkelingen en door samenwerking met kennisinstituten en andere organisaties binnen en buiten de rijksoverheid;
 • Bepalen hoe we als IND deze kennis kunnen toepassen ten aanzien van de inzet van technologie of als onderdeel van leerlijnen voor functies;
 • IND breed (o.a. CIO-raad, Deelberaad Keteninformatisering, Brede Bestuursraad) verzorgen van annotaties op inhoudelijke onderwerpen, zoals digitalisering, data, AI, cloud en innovatie.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie IV is dé servicepartner van de business op het gebied van informatievoorziening, we werken Agile en volgen de Scrum software ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatie en vernieuwing.

Afdeling Strategie en Regie

De afdeling Strategie en Regie adviseert, stelt kaders en monitort en faciliteert de directeur IV/CIO en het MT IND bij zijn of haar taak de continuïteit en ontwikkeling van de IV voorziening voor de IND te borgen met als doel de kerntaken van de IND, het beoordelen van aanvragen voor toelating en verblijf en naturalisatie, optimaal te ondersteunen. De strategische advisering, kennis en ondersteuning ziet op een aantal domeinen: portfoliomanagement, Enterprise architectuur, integrale beveiliging, informatiebeveiliging en cybersecurity, innovatie, ketenmanagement, i-control, archivering, strategisch leveranciersmanagement en informatiemanagement IV.

De IND heeft de ambitie om naar een moderne datagedreven- en informatiegestuurde organisatie te groeien. Om daar te komen zal de komende jaren het applicatielandschap drastisch veranderen en moderniseren. Daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste techniek. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat neemt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdaging waar je je ervaring in kwijt kan, en tegelijk werkt aan een IND met een toekomstgerichte informatievoorziening.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Samantha Rolefes, Tactisch manager

+31631109140

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Blad, Adviseur Werving en Selectie

+31631109140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Crisismanager IV

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner IV

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Siebel Developer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon