Strategisch adviseur Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 mei
 • Vacaturenummer NVWA_20210415_12
 • Plaatsingsdatum 26 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Strategisch adviseur kom je te werken binnen de directie Interne Organisatie, afdeling Informatie-management (IM), van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het brede werkterrein van de afdeling IM omvat primair de (door) ontwikkeling van de NVWA applicaties en IV-voorzieningen, alsmede het beheer daarvan. De NVWA is de weg in geslagen om, onder architectuur, haar IV voorzieningen door te ontwikkelen en wel ‘van applicaties naar componenten’. Dit heeft impact en consequenties voor de werkwijzen en processen van de gehele organisatie. In het continue verbeterproces van de NVWA, speelt de afdeling IM een belangrijke rol als (functioneel) beheerder van de werkplekken, de uitvoerder van (ICT/IV) projecten en de inrichting en werking van de Business Intelligence omgeving. Vanuit de afdeling worden onder meer modelleurs en testers gefaciliteerd, ten behoeve van dit continue verbeterproces. De afdeling IM is één van de drie onderdelen van de IV voortbrengingsketen en werkt nauw samen met de CIO-Office en productmanagement. De CIO office stelt kaders op en toetst deze. De afdeling productmanagement (PPO) is gepositioneerd binnen de directie Handhaving en is verantwoordelijk voor de opzet en werking van handhaving- en keuringsprocessen.

Wat ga je doen?

Als Strategisch Adviseur ben je mede verantwoordelijk voor het doorvertalen van gebruikerswensen en non-functionals naar een voor de NVWA passende systeeminrichting. Je richt je onder meer op technologische vernieuwing in en ten behoeve van de primaire ketens in de business. Je bent in staat om samen met business owners, productmanagers en de verschillende architecten de voorzieningen vorm te geven door samenhang te brengen en keuzes/besluiten begrijpelijk vorm te geven. Je primaire aandachtsgebied is het meehelpen sturen (maar ook bewaken) van het doorontwikkelen van de nieuwe ontworpen systeeminrichtingen. Jij focust je vooral op de wijze waarop het primaire proces kan worden ondersteund door (geautomatiseerde) standaard voorzieningen. Je wordt daarbij geholpen door de recent ingerichte productmanagement-organisatie, bestaande uit productmanagers en productowners, maar ook de architecten en projectleiders van de afdeling Informatiemanagement.

Als strategisch adviseur stem je af met relevante stakeholders (zowel intern, als extern), ben je in staat om verschillende belangen en perspectieven te laten doorwerken in je adviezen. Je signaleert en analyseert belangrijke maatschappelijke/technologische ontwikkelingen en weet deze door te vertalen naar bedrijfsspecifieke proposities en de bijpassende architectural runway. Je brengt je advies expertise in stelling bij het opstellen van business cases, project/PI-voorstellen en veranderprogramma’s. Indien nodig kun je als productowner optreden bij generieke IV-technische vraagstukken. Daarnaast ben je de vertegenwoordiger van de NVWA naar buiten toe en participeer je in diverse samenwerkingsplatforms (onder meer met de ICT leverancier DICTU) en adviseer je gevraagd en ongevraagd het afdelingshoofd en de directeur DIO over de doelstellingen, uitvoering, kosten en risico’s van IV/ICT-vraagstukken en –projecten.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Wij organiseren op 10 mei 2021 van 10.00 uur tot 11.00 uur een Webinar, waarin we je graag meer vertellen over het werk als Strategisch Adviseur bij de directie Interne Organisatie. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wil je erbij zijn? Meld je dan hier direct aan.

Functie-eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met betrekking tot het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van applicatie/voorzieningenarchitectuur.
 • Je hebt affiniteit met inrichten van processen conform het concept van Zaakgericht Werken.
 • Je bent bekend met de Rijksoverheid en/of semi-overheid.
 • Je beweegt je makkelijk in alle lagen van de organisatie. 
 • Je bent onafhankelijk in je oordeelsvorming en je kunt voorstellen helder verwoorden.
 • Je hebt kennis van de methoden en standaarden die het vak van architect met zich meebrengt en gaat hier pragmatisch mee om.
 • Je bent in staat zelfstandig je taak in te vullen, maar wordt ook getypeerd als teamplayer die zich prettig voelt in een omgeving van continue verbeteren.
 • Je kan overtuigend communiceren met alle lagen van de organisatie.
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen in een complexe bestuurlijke omgeving.
 • Je bent klantgericht en kan goed luisteren.
 • Je vindt het leuk om jezelf te blijven ontwikkelen.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Analytisch vermogen en creativiteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Informatiemanagement (IM) is een uitvoerende afdeling van de directie Interne Organisatie en is verantwoordelijk voor het structureren van informatie, processen en voorzieningen tot een samenhangend geheel. De afdeling is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het gebruik daarvan, de borging van de beschikbaarheid voor de NVWA en het infrastructureel beheer. De afdeling werkt nauw samen met het CIO office. IM zet samen met de business in op de ontwikkelingen naar een kennisgedreven en risicogerichte organisatie én op duurzame bedrijfsvoering door deskundig en innovatief handelen. Daarbij geldt: de gebruiker centraal, een slagvaardige realisatie en goede communicatie hierover. IM werkt samen met gebruikers, collega-diensten en ICT leveranciers aan betrouwbare en gebruiksvriendelijke ICT en betere hulp bij problemen.

De afdeling IM bestaat uit 4 teams: Beheer&Onderhoud 1 en 2, Onderhoud & support en Business intelligence & projecten in totaal ca. 80 fte. Elk team heeft een eigen teamleider. Alle drie rapporteren direct aan het afdelingshoofd IM.

De afdeling IM zal in de komende jaren doorgroeien naar een nieuw model waarbij de focus ligt op de integrale ondersteuning van een proces/keten. Dit als onderdeel van een lopende ontwikkeling: de vernieuwing van de inrichting van de IV-keten, inclusief de governance daarvan.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer H.J. (Henk Jan) Bus, Afdelingshoofd Informatiemanagement

06-27134047

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

System Architect Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Architect Strategie

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon